Tisková zpráva: Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele

Přibližně 80 % začínajících učitelů se může při zahájení praxe spolehnout na pomoc uvádějícího učitele. Začínající učitelé nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy (53,5 %), s vedením školní dokumentace (52,8 %) nebo s hodnocením žáků (40,1 %). Vyplývá to ze šetření, které organizoval tým projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) a které se uskutečnilo mezi začínajícími a uvádějícími učiteli a řediteli vybraných škol v květnu a červnu 2018. Do šetření se zapojili učitelé či ředitelé ze 727 škol.

Pomoc uvádějícího učitele může mít vliv na setrvání začínajícího učitele ve školství. „Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, dochází k poměrně výrazným rozdílům v uvažování začínajícího učitele o jeho další profesní kariéře,“ říká Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., týmová manažerka klíčové aktivity Evaluace projektu SYPO, a dodává: „Pokud existuje funkční proces uvádění začínajícího učitele, pak o případném odchodu z konkrétní školy nebo ze školství přemýšlí přibližně 12 % nových učitelů. Pokud škola funkční systém uvádění nemá, pak o tomtéž uvažuje více než 24 % začínajících učitelů.”

Zapojení začínajícího učitele do praxe nebývá snadné ani rychlé a liší se podle druhu a typu školy, její velikosti, složení pedagogického sboru a mnoha dalších faktorů. „V některých školách je nový učitel tak trochu hozen do vody, v jiných se mu věnuje jeho zkušenější kolega a postupně mu ukazuje, co práce v konkrétní škole obnáší. I s pomocí zkušeného kolegy bývají začátky pedagogické kariéry velmi náročné,” říká Mgr. Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO.

Začínající učitelé, kteří spolupracují s uvádějícím učitelem, se mohou spolehnout na pomoc zkušených kolegů. Nejčastěji se na ně obrací o rady týkající se kázeňských problémů, a to zejména začínající učitelé působící současně na obou stupních základních škol (72 %), 69 % učitelů působících na 1. stupni, 65 % na 2. stupni. „Potřebu pomoci s kázeňskými problémy pociťuje také 48 % začínající učitelů na středních školách a 33 % začínajících učitelů působících v mateřských školách,” říká Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D. Potřebu pomoci s vedením školní dokumentace uvádějí zejména začínající učitelé na 1. stupni základních škol, je to až 65 % začínajících učitelů.

Hodnocení žáků je další oblastí, ve které potřebují pomoc především učitelé základních škol (58 % na 1.  stupni, 38 % na 2. stupni a 56 % začínajících učitelů působících na obou stupních základní školy). Pomoc při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadání, poruchy učení, poruchy autistického spektra, žáci cizinci atd.) potřebují nejvíce začínající učitelé na 1. stupni základní školy (58 %). V komunikaci s rodiči pociťují potřebu pomoci nejvíce začínající učitelé ve školách mateřských (36 %) a základních (40 % na 1. stupni, 35 % na 2. stupni, 44 % působících na obou stupních současně).

Mezi nejčastější faktory, na jejichž základě bývá začínajícím učitelům na základních školách přidělen uvádějící učitel, patří stejná či blízká aprobace (54,6 %), zkušenosti uvádějícího učitele (40,8 %) a výuka ve stejných třídách (31,5 %). Na středních školách uvedlo stejnou aprobaci jako důvod k volbě uvádějícího učitele dokonce 76 % začínajících učitelů. V mateřských školách hraje díky organizaci vzdělávacího procesu hlavní roli při adaptaci začínajícího učitele výuka ve stejných třídách, ve kterých působí uvádějící učitel. 

Informace o šetření projektu SYPO:

Cílem šetření bylo komplexně zmapovat proces uvádění začínajících učitelů do praxe na českých školách, a to včetně zjištění základních sociodemografických údajů o jednotlivých skupinách aktérů, kteří se do procesu uvádění začínajících učitelů zapojují. Šetření získalo pohled začínajících a uvádějících učitelů a osob odpovědných za proces uvádění začínajících učitelů do praxe. Bylo realizováno v květnu a červnu 2018 a zaměřilo se na mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ) a střední školy (SŠ) na celém území ČR. V průběhu šetření bylo osloveno celkem 2786 škol.

 

Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma  Současná vzdálená výuka a my všichni tak trochu jako „začínající učitelé“ Odborný panel se koná online dne 11. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 hod. Cíle Odborného panelu: Nalézt východiska v současné situaci učitelů - převaž...

Novinky

Právě zahajujeme desátý týden s mimořádnými webináři, které pomáhají s online výukou. Prvních osm týdnů jsme vysílali každý všední den, nyní vám nabízíme tři webináře týdně. Naše webináře jsou zdarma a jsou zveřejněné na YouTube.  Seznam webiná...

Novinky

Chcete začít vyučovat online a nevíte jak? Chcete komunikovat se svými žáky a zadávat jim domácí práce? Chcete být ve spojení s kolegy a vedením školy? V našem seriálu webinářů se dozvíte, jaké technologie můžete použ...

Novinky

Připravili jsme pro vás nový newslettter. Přečtěte si: o novinkách pro začínající učitele i učitele s praxí a pro ředitele, informace týkající se webinářů, rozhovor s lektorkou, koučkou a mentorkou Mgr. Janou Kazíkovou. Newsletter najdete

Novinky

Na YouTube jsme umístili nové záznamy webinářů, které se konaly na podzim a v zimě 2019/2020 a které se týkaly oborových novinek. Najdete zde 6 webinářů k výuce č...

Novinky

Nestihli jste první vlnu pilotáže vlastní podpory a chcete dosáhnout na odborné individuální konzultace v rozsahu až 20 hodin? Zajímá Vás sdílení zkušeností s ostatními řediteli - svá témata s nimi rádi proberete? Chtěli byste se zúčastnit benchlearningů, které pro Vás již brzy zveřejníme? Ten...

Novinky

Nově na webu najdete fotografie z tří setkání předsedů krajských kabinetů. Podejte se zde.

Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí s hlavním cílem prozkoumat portfolio jako kontinuální osobní nástroj profesního růstu pedagoga.   Termín konání: 27. 2. 2020, 10:...

Novinky

V letošním roce bude zahájena činnost tří nových metodických kabinetů - kabinetu Prvostupňové vzdělávání, kabinetu Předškolní vzdělávání a kabinetu Přírodovědné vzdělávání. V současné době hledáme členy národních kabinetů z řad učitelů a ředitelů...

Novinky

V současné době hledáme kolegy na pozice Krajský ICT metodik pro Středočeský a Královéhradecký kraj Krajský koordinátor pro Olomoucký kraj Více informací najdete zde.

Novinky

Ve dnes 14. a 15. ledna 2020 proběhla jednání Stálé konference ředitelů, a to sekcí MŠ a ZŠ. Na programu jednání sekce MŠ byly např.:• revize kurikula,• další vzdělávání pro ředitele/ředitelky MŠ,• prostupnost mezi jednotlivými druhy škol a návaznost vzdělávacího systému,• centrální matrika a chy...

Novinky

Naše mateřská organizace Národní institut pro další vzdělávání byla k 1. 1. 2020 sloučena s Národním ústavem pro vzdělávání. Vznikla tak nová příspěvková organizace nazvaná Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).  Ke změně došlo na základě Opatření ministra školství, mládeže a t...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na 5. mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel II, která proběhne ve dnech 3. – 4. prosince 2019 v Praze. Podrobný program najdete

Novinky

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje výběrová řízení na pozice členů krajských a oblastních kabinetů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a informatika a ICT. Hledáme aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol s daným zaměřením a 

Novinky

Dnes probíhá odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Přímý přenos můžete od 10.00 do 16.00 sledovat

Novinky

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 13 kra...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma Komunikace školy s partnerem.   Místa a data konání: Plzeň,  21....

Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00 Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměstí 25...

Novinky

Zajímají vás informace týkající se profesního rozvoje ředitelů? Chcete zjistit, jak se dál profesně rozvíjet? Chcete se inspirovat u kolegů? Zajímají vás možnosti další podpory? Přihlaste se na workshop k profesnímu rozvoji pro ředitele a zástupce ředit...

Novinky

Jste začínající učitel a zajímá vás, co je to adaptační období, jaký je jeho významu a jak vám může pomoci uvádějící učitel a vedení školy? Jste učitel s praxí a chcete působit jako uvádějí učitel se všemi důležitými kompetencemi? Máte již zkušenosti s uváděním ...

Novinky

Projekt SYPO ve spolupráci s externí expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ připravuje další ze série Moderovaných diskuzí. Tentokrát je hlavním tématem Strategie 2030+, konkrétně pak strategická linie 2 (SL2): podpora učitelů, ředitelů a dalších ...

Novinky

Druhé jednání Pléna Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) proběhlo dne 22. 5. 2019 v krásných prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ještě než se účastníci rozešli do zajímavých expozic muzea, proběhlo jednání, které mělo dvě klíčová témata – hlasování o usnesení SKŘ ke Sta...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na jednání Odborného panelu A - Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele. Termín konání: 5. 6. 2019, 10:00 - 16:00Místo konání: Národní insti...

Novinky

Dovolujeme si pozvat ředitele i zástupce ředitelů všech typů a velikostí škol na moderovanou diskuzi. Představíme způsob používání vytvořeného nástroje, který by měl vedení škol sloužit ke zmapování vybraných oblastí vlastního profesního rozvoje.  Moderovaná diskuze se bude kon...

Novinky

Školy, které mají zájem o metodickou podporu nebo informace týkající se využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy, se mohou nově pomocí online formuláře obrátit na krajské ICT metodiky projektu SYPO. Formulář najdou na webových stránkách

Novinky

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematick...

Novinky

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které budou pi...

Novinky

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů šk...

Novinky

Dovolujeme si vás pozvat na oblastní konference určené pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení na téma Komunikace školy s partnery. Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík.  Místa a data konání:

Novinky

Dne 6. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Informatika a ICT, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou m...

Novinky

Dne 27. 2. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory. ...

Novinky

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 Termín konání

Novinky

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jej...