Rozhovory
12.03.2019

Co pro vás představují metodické kabinety? Metodické kabinety představují prostor pro setkávání učitelů stejných aprobací napříč školami i regiony. V  kabinetech bude docházet mimo jiné k seznamování se s novinkami v jednotlivých oborových didaktikách nebo ke sdílení zkušenost...

13.02.2019

Co je to Stálá konference ředitelů?  Stálá konference ředitelů (dále jen SKŘ) představuje prostor pro sdílení zkušeností a další profesní rozvoj. Je určena pro ředitele a zástupce ředitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol. Zapojí se také zástupc...