ICT metodická podpora

Podpora zaměřená na digitální technologie ve vzdělávání a řízení školy má v projektu SYPO zvláštní postavení. Jejím úkolem je přispět k implementaci digitálních technologií do vzdělávání na školách v souladu s národní Strategií digitálního vzdělávání. Je reakcí na současný stav nejednotné podpory škol.

V souladu se Strategií digitálního vzdělávání vznikla síť krajských ICT metodiků, kteří představují významný nástroj metodické podpory škol v oblasti digitálního vzdělávání. Krajští ICT metodici, kteří působí v každém krajském městě na pracovištích NIDV, zajišťují podporu školním ICT koordinátorům/metodikům i vedení škol několika způsoby a záleží na samotné škole, jakou formu podpory zvolí. 

Školní ICT koordinátor/metodik či ředitel školy může podporu získat formou konzultace, dotazu nebo metodického setkání.

 

KONZULTACE

Konzultace mohou probíhat přímo ve škole nebo prostřednictvím online komunikačních aplikací. Nabídku konzultací i přihlášky k ICT metodické podpoře pro každý kraj mohou školy najít na stránkách nabídky vzdělávacích programů NIDV. V nabídce je možné filtrovat podle příslušného krajského pracoviště NIDV, klíčovým slovem pro vyhledávání je konzultace k ict, viz obrázek. Po přihlášení bude školu kontaktovat krajský ICT metodik a dohodne potřebné organizační detaily.

Konzultace je zaměřena na poskytování odborné, metodické podpory krajským ICT metodikem projektu SYPO v oblasti zavádění a využívání digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a řízení školy.

Obsahem odborné podpory školy může být jakákoliv problematika z jednoho i více témat, např.:

  • digitální infrastruktura ve škole,
  • role ICT ve vzdělávání,
  • sledování trendů,
  • ICT v řízení školy,
  • obsah pro využití ICT ve vzdělávání.

Krajský ICT metodik společně s odpovědnou osobou ve věci metodiky ICT ve škole řeší konkrétní situaci týkající se některé oblasti ICT dle potřeb a specifických podmínek školy. Konzultace je individuální akce a je poskytována zdarma. Škola může využít tři konzultace v průběhu jednoho školního roku.

DOTAZY

Odpověď na méně složitou problematiku k metodické podpoře implementace digitálních technologií do vzdělávání nebo při řízení školy mohou školy získat prostřednictvím formuláře umístěného níže na stránce.

METODICKÁ SETKÁNÍ SE ŠKOLNÍMI ICT KOORDINÁTORY/METODIKY

Skupina krajských ICT metodiků je úzce spjata s metodickým kabinetem Informatika a ICT. Bude připravovat možnosti, jak na metodických setkáních se školními ICT koordinátory/metodiky sdílet informace z metodického kabinetu i předávat si vlastní zkušenosti navzájem.

Veškerou podporu nabízí projekt SYPO zdarma a bez administrativního zatížení. Pro další informace sledujte naše webové stránky, neboť projekt SYPO stále připravuje a bude postupně uvádět v život další možnosti komunikace se školami i metody podpory.

Zapojte se do skupiny ICT metodiků na Facebooku a získáte informace, které Vám pomohou rozvíjet sebe i školu.


Máte zájem o informace, které se týkají využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy? Potřebujete poradit s konkrétním problémem týkajícím se digitálního vzdělávání? Zajímají vás digitální technologie a novinky v oboru?

Prostřednictvím uvedeného formuláře můžete získat rychlou a fundovanou odpověď na problém, který právě řešíte.

Váš dotaz z formuláře bude předán krajskému ICT metodikovi působícímu ve vašem kraji.

Jména a jiné identifikace tazatelů nebudou zveřejňována.