Krajská pracoviště

Pokud máte jakýkoliv dotaz, potřebujete poradit nebo máte zájem o konzultaci, obraťte se prosím na naše odborné krajské metodiky na krajských pracovištích NIDV.

Kontaktovat je můžete e-mailem, telefonicky nebo si domluvit osobní schůzku.

Centrální pracoviště Praha
NIDV - Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 122 112
Fax: +420 224 228 334

E-Mail: sekretariat@nidv.cz

Bc. Hana Krulichová
asistentka hlavního projektového manažera
krulichova@nidv.cz
+420 222 122 363
Krajské pracoviště Brno
Křížová 22
603 00 Brno

Telefon: +420 543 541 274
Fax: +420 543 272 272

E-Mail: brno@nidv.cz

Ing. Irena Vajen
odborný krajský metodik, krajský ICT metodik
vajen@nidv.cz
+420 731 770 904
Mgr. Leona Patloková
krajský ICT metodik
patlokova@nidv.cz
+420 776 093 888
Mgr. Jana Kopřivová
krajský koordinátor
koprivova@nidv.cz
+420 778 460 628
Krajské pracoviště České Budějovice
Hlinsko 49
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 387 699 011
Fax: +420 387 699 027

E-Mail: budejovice@nidv.cz

Ing. Bc. Michaela Urbancová
odborný krajský metodik
urbancova@nidv.cz
+420 728 856 456
Mgr. Filip Jelínek
krajský ICT metodik
jelinek@nidv.cz
+420 774 140 881
Bc. Eva Vintrová
krajský koordinátor
vintrova@nidv.cz
+420 770 146 257
Krajské pracoviště Hradec Králové
Luční 460
500 03 Hradec Králové

Telefon: +420 495 514 803

E-Mail: hradec@nidv.cz

Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
odborný krajský metodik
el-hmoudova@nidv.cz
+420 770 139 682
Mgr. Pavel Fejfar
krajský ICT metodik
fejfar@nidv.cz
+420 770 190 616
Petra Černá
krajský koordinátor
cerna.p@nidv.cz
+420 778 460 917
Krajské pracoviště Jihlava
Zborovská 3
586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 571 839
Fax: +420 567 571 839

E-Mail: jihlava@nidv.cz

Mgr. Jana Rösslerová
odborný krajský metodik
rosslerova@nidv.cz
+420 770 171 664
Mgr. Hana Hyksová
krajský ICT metodik
hyksova@nidv.cz
+420 770 190 661
Martina Duničková
krajský koordinátor
dunickova@nidv.cz
+420 778 460 843
Krajské pracoviště Karlovy Vary
Západní 15
360 01 Karlovy Vary

Telefon: +420 353 585 268
Fax: +420 353 585 268

E-Mail: karlovyvary@nidv.cz

Mgr. Miroslav Peer
odborný krajský metodik
peer@nidv.cz
+420 770 171 678
Mgr. Danuše Kubová
krajský ICT metodik
kubova@nidv.cz
+420 774 188 804
Bc. Daniel Konečný
krajský koordinátor
konecny@nidv.cz
+420 776 037 147
Krajské pracoviště Liberec
Masarykova 28
460 01 Liberec

Telefon: +420 482 360 511
Fax: +420 482 710 352

E-Mail: liberec@nidv.cz

Mgr. Jaroslav Vyskočil
odborný krajský metodik
vyskocil.j@nidv.cz
+420 770 171 665
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
krajský ICT metodik
pesat@nidv.cz
+420 723 639 133
Mgr. Lucie Musilová
krajský koordinátor
musilova.l@nidv.cz
+420 778 460 704
Krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 25
779 00 Olomouc

Telefon: +420 775 571 603

E-Mail: olomouc@nidv.cz

Ing. Eva Střelecká
odborný krajský metodik
strelecka@nidv.cz
+420 770 199 038
Mgr. Miroslav Dvořák
krajský ICT metodik
dvorak@nidv.cz
+420 605 851 387
Mgr. Anna Bláhová
krajský koordinátor
blahova@nidv.cz
+420 778 470 173
Krajské pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2
702 00 Ostrava

Telefon: +420 596 120 454
Fax: +420 596 120 448

E-Mail: ostrava@nidv.cz

Ing. Eva Veličková, Ph.D.
odborný krajský metodik
velickova@nidv.cz
+420 770 171 674
Mgr. Patrik Randa
krajský ICT metodik
randa@nidv.cz
+420 602 501 367
Mgr. Natálie Kodetová
krajský koordinátor
kodetova@nidv.cz
+420 778 460 889
Krajské pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, P. O. Box D 27
530 02 Pardubice

Telefon: +420 466 046 111
Fax: +420 466 046 142

E-Mail: pardubice@nidv.cz

Ing. Radka Heřmánková
odborný krajský metodik
hermankova@nidv.cz
+420 770 171 677
Ing. Zdeněk Cach
krajský ICT metodik
cach@nidv.cz
+420 702 186 962
Bc. Kateřina Švadlenková, DiS.
krajský koordinátor
svadlenkova@nidv.cz
+420 778 460 818
Krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18
301 00 Plzeň

Telefon: +420 377 473 608
Fax: +420 377 473 608

E-Mail: plzen@nidv.cz

Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková
odborný krajský metodik
hlavkova@nidv.cz
+420 770 199 058
Mgr. Pavla Sýkorová
krajský ICT metodik
sykorova.p@nidv.cz
+420 770 190 650
Sandra Černá
krajský koordinátor
cerna.s@nidv.cz
+420 778 113 581
Krajské pracoviště Praha
Senovážné náměstí 872/25, budova A
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 122 301
Fax: +420 224 228 334

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
odborný krajský metodik
borovicka@nidv.cz
+420 777 472 447
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
krajský ICT metodik
dlouhy@nidv.cz
+420 770 190 653
Mgr. Martin Hříbek
krajský koordinátor
hribek@nidv.cz
+420 778 460 543
Krajské pracoviště Střední Čechy
Senovážné náměstí 872/25, budova A
110 00 Praha 1

Telefon: +420 222 122 301
Fax: +420 224 228 334

Mgr. Jakub Chochola
odborný krajský metodik
chochola@nidv.cz
+420 770 167 242
Mgr. Jana Krichebauerová
krajský ICT metodik
krichebauerova@nidv.cz
+420 603 514 466
Mgr. Martin Hříbek
krajský koordinátor
hribek@nidv.cz
+420 778 460 543
Krajské pracoviště Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 211 255
Fax: +420 475 209 092

E-Mail: usti@nidv.cz

Mgr. Lenka Burganová
odborný krajský metodik
burganova@nidv.cz
+420 770 171 676
Ing. Karel Filas
krajský ICT metodik
filas@nidv.cz
+420 777 360 104
Bc. Lucie Melechovská
krajský koordinátor
melechovska@nidv.cz
+420 778 460 674
Krajské pracoviště Zlín
Potoky 267
760 01 Zlín

Telefon: +420 577 437 711
Fax: +420 577 437 711

E-Mail: zlin@nidv.cz

Mgr. Ivan Kovář
odborný krajský metodik
kovar@nidv.cz
+420 770 171 680
Ing. Jaromír Světlík
krajský ICT metodik
svetlik@nidv.cz
+420 723 381 620
Mgr. Marcela Chvátalová
krajský koordinátor
chvatalova@nidv.cz
+420 778 460 934