Metodické kabinety

KARLOVARSKÝ KRAJ

Mgr. Miroslav Peer
odborný krajský metodik
miroslav.peer@npicr.cz
+420 770 171 678
Mgr. Danuše Kubová
krajský ICT metodik
dabuse.kubova@npicr.cz
+420 774 188 804

Mgr. Milan Šatra
krajský ICT metodik
milan.satra@npicr.cz
+420 777 357 936
Bc. Daniel Konečný
krajský koordinátor
daniel.konecny@npicr.cz
+420 776 037 147

PŘIPRAVUJEME:
Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO
6.7.2020 - všechna pracoviště NPI ČR

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO
6.7.2020 - všechna pracoviště NPI ČR

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO
6.7.2020 - všechna pracoviště NPI ČR


KRAJSKÝ A OBLASTNÍ KABINET


Mgr. Hana Kuciánová
předseda
ZŠ jazyků Karlovy Vary
hana.kucianova@kabinety.cz

Mgr. Milan Šatra
člen
Chebsko
ZŠ Kamenná, Aš
milan.satra@kabinety.cz

Mgr. Miroslava Vaicová
člen
Karlovarsko
Gymnázium Ostrov
miroslava.vaicova@kabinety.cz

Mgr. Jitka Blažková
předseda
SŠ veřejnoprávní Karlovy Vary
jitka.blazkova@kabinety.cz

Mgr. Nikola Bartušková
člen
Chebsko
Střední živnostenská škola Sokolov
nikola.bartuskova@kabinety.cz

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
člen
Karlovarsko
ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary
zdenka.vasickova@kabinety.cz

PaedDr. Zuzana Ledvinová
předseda
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary
zuzana.ledvinova@kabinety.cz

Mgr. Daniela Ševčíková
člen
Chebsko
ZŠ Masarykova, Nové Sedlo
daniela.sevcikova@kabinety.cz

Mgr. Hana Kuciánová
člen
Karlovarsko
ZŠ jazyků Karlovy Vary
hana.kucianova@kabinety.cz


Mgr. Zdeněk Pečenka
člen
Sokolovsko
SŠ, ZŠ a MŠ Havlíčkova, Kraslice
zdenek.pecenka@kabinety.cz

Mgr. Pavla Ďurkovová
zástupce ŠPP
ZŠ Křižíkova, Sokolov
pavla.durkovova@kabinety.cz

Mgr. Šárka Kuzebauchová
člen
Sokolovsko
ZŠ Dukelská, Kraslice
sarka.kuzebauchova@kabinety.cz

Mgr. Pavla Ďurkovová
zástupce ŠPP
ZŠ Křižíkova, Sokolov
pavla.durkovova@kabinety.cz

Ing. Svatava Misaková
člen
Sokolovsko
Gymnázium a SOŠ Chodov
svatava.misakova@kabinety.cz

Mgr. Pavla Ďurkovová
zástupce ŠPP
ZŠ Křižíkova, Sokolov
pavla.durkovova@kabinety.cz