Profesní podpora a vzdělávání

Projekt SYPO připravuje pro vedení škol různé druhy konkrétní profesní podpory vytvořené na míru potřebám a požadavkům samotných ředitelů. Pro vedení škol realizujeme:

 • Workshopy k profesnímu rozvoji - vstupní workshop, který ředitelům umožňuje účastnit se následně dalších akcí jako jsou:
  • benchlearningy,
  • skupinové konzultace se zkušeným mentorem/lektorem/koučem,
  • individuální konzultace se zkušeným mentorem/lektorem/koučem.
 • Workshop Mediální trénink pro vedení škol
 • Workshop Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií
 • Oblastní konference

 

Aktuální akce projektu SYPO pro vedení škol:


Workshop k profesnímu rozvoji

Termíny:

2. 3. 2020, 9:00 - 12:30, Praha Na workshop se můžete přihlásit zde.
3. 3. 2020, 9:00 - 13:00, Ostrava Na workshop se můžete přihlásit zde
4. 3. 2020, 9:00 - 13:00, Olomouc Na workshop se můžete přihlásit zde
17. 3. 2020, 9:00 - 12:45, České Budějovice Na workshop se můžete přihlásit zde
17. 3. 2020, 9:00 - 13:00, Jihlava Na workshop se můžete přihlásit zde
18. 3. 2020, 10:00 - 14:00, Hradec Králové Na workshop se můžete přihlásit zde
23. 3. 2020, 8:30 - 12:30, Plzeň Na workshop se můžete přihlásit zde
26. 3. 2020, 10:00 - 14:00, Pardubice Na workshop se můžete přihlásit zde
26. 3. 2020, 9:00 - 13:00, Zlín Na workshop se můžete přihlásit zde

Anotace

Workshop vede konzultant, pod jehož vedením - na základě práce s vytvořeným nástrojem "pracovní sešit ředitele školy" - si účastník určí priority svého profesního rozvoje, případně se rozhodne o dalších možnostech podpory.

Pracovní sešit pro ředitele školy nabízí vedení školy možnost vlastní reflexe v oblasti vedení pedagogického procesu a oblasti vedení lidí. Nástroj lze využít a je jeho uživateli nápomocný při

 • nastavení si vlastních cílů. "Kde jsem a kam chci jít.";
 • vlastním hodnocení školy;
 • konkretizaci určování toho, kde se škola právě nachází;
 • vyhodnocování současného stavu jako podkladu pro diskuzi s pedagogickými pracovníky;
 • volbě nástrojů pro plánování cesty k případnému zlepšení.

Již vyplněný sešit slouží zároveň jako vhodný nástroj pro vlastní kontrolu ředitele, reflexi a další seberozvoj.

Účast na workshopu na podporu vedení škol v oblasti profesního rozvoje je zároveň podmínkou (vstupní branou) pro využívání některých dalších způsobů podpory managementu škol, a to skupinových konzultací, individuálních konzultací a benchlearningu. 

zpět na seznam 


Workshop Mediální trénink pro vedení škol

Termíny:

3., 17., 31. 3. 2020, 10:00 - 14:00, Praha Na workshop se můžete přihlásit zde.
10., 20. 3., 3. 4. 2020, 10:00 - 14:00, Hradec Králové Na workshop se můžete přihlásit zde
18. 3., 7. a 24. 4. 2020, 10:00 - 14:00, Pardubice Na workshop se můžete přihlásit zde
1., 22. 4., 7. 5. 2020, 9:00 - 13:00, Brno  Na workshop již není možné se přihlásit.
14. a 24. 4., 13. 5. 2020, 10:00 - 14:00, České Budějovice Na workshop se můžete přihlásit zde
 22. 4., 4., 20. 5. 2020, 10:00 - 14:00, Liberec  Na workshop již není možné se přihlásit.

Anotace

Jedná se o tři na sebe navazující bloky. Přibližně 1/3 tréninku bude věnována teoretické průpravě, 2/3 praktickým cvičením s využitím AV techniky a okamžitou zpětnou vazbou lektorů.

 • Jak se prakticky i teoreticky připravit na různé druhy veřejného vystoupení
 • Práce s trémou – jak trému co možná nejvíce eliminovat
 • Prezentační dovednosti a práce s publikem: verbální i neverbální komunikace v souladu, obsah a pilíře veřejných vystoupení, první dojem
 • Krizová komunikace od A do Z
 • Rozmanitá praktická cvičení před kamerou s okamžitou zpětnou vazbou lektora

OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TRÉNINKU

1. blok:  

 • Multimediální prezentace lektorů: jak se připravit na veřejná vystoupení, jak eliminovat trému, co potřebují a chtějí novináři (stejně tak veřejnost a publikum) slyšet – obsah a pilíře Vašich vystoupení – co a kdy akcentovat, jak využít prvního dojmu, neztratit pozornost
 • Kazuistika, videoukázky
 • Nácviky veřejného vystoupení: vystoupení účastníků před kamerou na předem zadané téma; analýza, okamžitá zpětná vazba lektorů
 • Diskuse, zadání dalšího cvičení/tématu ke zpracování

 2. blok:

 • Multimediální prezentace lektorů: verbální a neverbální komunikace – co o nás prozradí, příprava na rozhovor s novinářem/pobyt v TV studiu
 • Kazuistika, videoukázky
 • Vystoupení účastníků před kamerou na předem zadané téma s důrazem na analýzu jejich řeči těla i verbální komunikaci; okamžitá zpětná vazba
 • Rozhovory s lektory před kamerou: pozitivní PR školy – jak „prodat“ novinářům/veřejnosti/publiku Vaše úspěchy
 • Další cvičení a trénink verbální i neverbální komunikace dle individuálních potřeb účastníků
 • Diskuse, zadání dalšího cvičení/tématu ke zpracování

3. blok:

 • Multimediální prezentace lektorů: krizová komunikace a jak přistoupit k případnému zájmu médií a veřejnosti
 • Kazuistika, videoukázky
 • Rozhovory s lektory: reálná/potenciální/fiktivní krizová komunikace; okamžitá zpětná vazba lektorů
 • Další cvičení a trénink verbální i neverbální komunikace při krizové komunikaci dle individuálních potřeb účastníků
 • Zopakování a zdůraznění podstatných pravidel pro komunikaci s médii a před publikem
 • Diskuse, zhodnocení tréninku, zpětná vazba účastníků

zpět na seznam 


Workshop Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií

Termíny:

6. 3. 2020, 9:00 - 13:00, Praha Na workshop se můžete přihlásit zde.
29. 4. 2020, 9:00 - 13:00, Pardubice Na workshop se můžete přihlásit zde

Anotace

Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií z pozice ředitele školy.

Srovnání moderní a tradiční školy.

Ukázka všeho, co lze ve škole dělat/využívat, vše navíc propojeno s iPady.

Praktické vyzkoušení a přímá práce se cloudovými technologiemi - primárně google - e-mail, sdílené kalendáře, sdílený disk, práce na sdílených dokumentech, fotogalerie, webové stránky, youtube.

Tipy na zajímavé aplikace - testování, procvičování a krátká soutěž na závěr.

zpět na seznam