Webináře

Projekt SYPO nabízí učitelům, do jejichž aprobace patří český jazyk, matematika nebo informatika, webové semináře zaměřené na aktuální informace či nové trendy v jednotlivých oborech a oborových didaktikách. Na výběru témat se podíleli členové národních metodických kabinetů, tedy sami učitelé. Webináře jsou zařazeny do vzdělávací nabídky Národního pedagogického institutu České republiky a jsou zdarma.

Webinář funguje jako virtuální učebna, kde každý účastník může reagovat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit se do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videohovoru nebo chatu. Pro účast není potřeba instalovat žádný speciální software, účastníci budou potřebovat pouze běžné webové prohlížeče.