Lucie Topinková: Když se sejdou učitelé, kteří chtějí…

Mgr. Lucie Topinková, místopředsedkyně Krajského kabinetu v Kraji Vysočina a učitelka ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou, učí již 25 let a učit ji stále baví. Hledala možnost, jak se dále rozvíjet, a my jsme rádi, že ji našla v krajském kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina. A musíme říct, že i ona kabinetu dává plnými hrstmi.

Proč jste se přihlásila do metodického kabinetu a jaká byla vaše očekávání?

Cítila jsem potřebu posunout se v učitelování dál. Měla jsem za sebou mraky účastí na seminářích, abych se v pedagogickém řemesle stále zdokonalovala, šla s dobou, používala nové metody a abych neustrnula na místě, jako jsem to bohužel viděla u mnohých kolegů a kolegyň z různých škol. Chtěla jsem, aby mě má práce stále naplňovala a tím pádem, abych mohla být dobrou učitelkou pro své žáky. Potřebovala jsem něco dalšího. Velmi mě lákalo lektorování a tvorba učebních materiálů a přes SYPO jsem viděla cestu.

Ze všeho nejvíce jsem však cítila potřebu sdílení svého aktivního učení, radosti z učení s podobně nastavenými aktivními učiteli. A to vše mi kabinety umožnily.

Takže se dá říct, že vaše očekávání byla splněna? Co vám kabinety přinášejí?

Má očekávání se naplnila nad rámec. Máme skvělou skupinku krajánků češtinářek, každá jsme z jiného stupně vzdělávání, krásně se tedy propojujeme, navíc jsme naladěny na stejnou notu a učení nás nesmírně baví. Spolupracujeme na jedničku, tvoříme materiály, lektorujeme a každá máme svou skupinku členů v oblasti, kde jsou opět učitelé, kteří zkrátka chtějí, a ne že musí. Setkávám se s učiteli, které baví učit, kteří mají rádi děti, kteří se chtějí posouvat dál, jsou aktivní, jsou tak trochu jako já, nestojí na místě, zkrátka chtějí.

Využívám, co mi čas dovolí, nabízených lektorovaných programů mých kolegyň a kolegů, jejich semináře, webináře, intervize a další, které jsou vždy z praxe a nabité dobrými příklady.

Poznala jsem úžasné lidi i ve vedení SYPO, nemohu nezmínit naši odbornou krajskou metodičku Mgr. Janu Rösslerovou. Získala jsem přátele i na osobní úrovni.

Kabinety mi přinášejí i jistou formou seberealizace, a tu jsem našla v podobě lektorování. Velmi mě baví předávat mé, troufnu si říct, bohaté kantorské zkušenosti ostatním. Baví mě sdílet s kolegy materiály a povídat si o tom.

Jak vlastně funguje váš kabinet?

Aktuálně jsem členkou dvou kabinetů v našem kraji – kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání a kabinetu Český jazyk a literatura. V kabinetu Český jazyk a literatura jsem od zahájení jeho činnosti a musím říct, že mé holky krajanky jsou naprosto skvělé dámy, úžasné paní učitelky a inspirativní osobnosti. Fungujeme ve všech rovinách, formálně, neformálně i na osobní úrovni. Jsme stále pozitivně naladěné, máme skvělé nápady, zadané úkoly plníme všechny včas a co staví náš kabinet o level výš je to, že se dokážeme navzájem podržet i v těžkých životních situacích. Scházíme se nejen na pravidelných setkáních na krajském pracovišti NPI ČR, ale i mimo, a je to prima.

Co je vaší silnou stránkou? Co jste naopak do kabinetu vnesla vy sama?

Mezi mé silné stránky patří životní optimismus, pozitivní mysl. Po posledním krajském kolokviu jsem dostala od svých kolegyň kompliment, že jsem je nabila pozitivní energií a že jsem jejich sluníčko. Když vám tohle řekne kolegyně, které si vážíte, a víte, že to není jen mazání medu kolem pusy, je to prostě paráda.

Další mou silnou stránkou je vytrvalost, Když se do něčeho zakousnu, a nemyslím tím čokoládu J, tak nepustím, dokud to nedotáhnu do konce. Dokážu si stanovit takové cíle, které jsem schopna splnit a které mě posouvají. Nerada stojím na místě. Jsem aktivní i akční. Mám velmi dobré organizační schopnosti, chápu význam time managementu a práci si dokáži dobře rozložit, aby mi zbyl čas i na mé koníčky. Další mou předností jsou komunikační dovednosti, které využívám nejen v práci, ale i při lektorování čtenářské gramotnosti.

Do kabinetu přináším nejenom sebe jako osobnost, ale i dlouholeté zkušenosti pedagoga 1. stupně ZŠ. Jsem ochotna podělit se, sdílet své know-how, to, co se mi v praxi osvědčilo, co dětem pomáhá při zvládání učiva. Díky mé praxi znám spoustu aktivních kolegyň, které se mi podařilo zasíťovat a s kterými již několik let spolupracujeme. V neposlední řadě pro kabinety lektoruji či vedu skupinové intervize.

Jsem zapojena i do našeho MAPu jako vedoucí pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, takže jsem propojovacím článkem mezi oběma projekty.

Kde vidíte největší výzvy v rámci výuky vašeho předmětu?

Myslím, že jednou z největších výzev je rozhodně čtenářská gramotnost. Porozumění textu činí dětem obrovské problémy, pokud se s tím vhodným způsobem a vhodnými metodami nezačne již od 1. třídy.

Velmi důležité je také téma přechodu mezi 1. a 2. stupněm a mezi 2. a 3. stupněm vzdělávání. Je třeba si ujasnit, co je důležité naučit, co je zbytečné, na čem výuku stavět. Velkou výzvou jsou sdílení v rámci intervizí, hospitace, kterých se mnoho učitelů tak moc bojí.

Jak se na vaši účast v kabinetech dívají kolegové ve škole nebo vedení školy? Bavíte se o tom s nimi?

Vedení školy mi umožňuje účastnit se krajských kolokvií a také mi poskytuje možnost připravit si oblastní kolokvia v naší škole, čehož si velmi vážím.

S některými kolegy se o kabinetech bavíme, především s těmi, kteří jsou v některém z metodických kabinetů zasíťováni. V naší škole jsme tři v kabinetu Český jazyk a literatura, dva kolegové jsou v kabinetu Přírodovědné vzdělávání a jeden v kabinetu Informatika a ICT.

 „V covidu se na mě začaly obracet především mladé kolegyně, abych jim pomohla nejen  s online výukou, ale i s metodikou některých pro ně v té době obtížně vyučovatelných témat. Tyto kolegyně se nyní účastní každého mého semináře, workshopu atd. Díky jejich intervenci se nabalují další kolegyně, které se začaly zajímat o čtenářskou gramotnost z jiného úhlu pohledu, než jaký nabízí čítanky.“


Z našeho blogu…

Jak paní učitelka Topinková učila v 1. třídě během covidu ZDE

Jak pracovaly během covidu oblastní metodické kabinety v Kraji Vysočina ZDE


Mgr. Lucie Topinková, místopředsedkyně Krajského kabinetu v Kraji Vysočina a učitelka ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou.

Zpět