Nadpis
Kategorie
datum

Metodické kabinety, které spojují učitele jednoho předmětu z různých škol, se aktuálně rozšiřují o dva nové kabinety – Cizí jazyky a Společenskovědní vzdělávání. Metodické kabinety zahájily svou činnost v roce 2019 a v současné době sdružují téměř 500 učitelů v krajských a několik stovek učitelů v oblastních kabinetech. Fungují v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

„Metodické kabinety přinesly do českého školství něco unikátního – spojily české učitele jednoho předmětu, daly jim možnost sdílet své zkušenosti a postřehy a navíc jim umožnily ovlivňovat nabídku vzdělávacích akcí a upravovat si je na míru,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO, a dodává: „Nyní otvíráme dva poslední kabinety, které systém kabinetů završí.“

Zapojením do metodických kabinetů získají noví členové přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR, individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu a důležité informace ze školského terénu nejen o daném předmětu. Budou moct spolupracovat s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol a sdílet s nimi své zkušenosti. Zároveň se mohou díky spolupráci na vzdělávacích akcích SYPO dále seberealizovat a rozšiřovat své profesní dovednosti. Za činnost členům náleží finanční ohodnocení.

Aktuálně funguje pět metodických kabinetů

 • Kabinet Český jazyk a literatura
 • Kabinet Informatika a ICT
 • Kabinet Matematika a její aplikace
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Informace o výběrových řízeních zde

Nadpis
Kategorie

Metodické kabinety, které spojují učitele jednoho předmětu z různých škol, se aktuálně rozšiřují o dva nové kabinety – Cizí jazyky a Společenskovědní vzdělávání. Metodické kabinety zahájily svou činnost v roce 2019 a v současné době sdružují téměř 500 učitelů v krajských a několik stovek učitelů v oblastních kabinetech. Fungují v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

„Metodické kabinety přinesly do českého školství něco unikátního – spojily české učitele jednoho předmětu, daly jim možnost sdílet své zkušenosti a postřehy a navíc jim umožnily ovlivňovat nabídku vzdělávacích akcí a upravovat si je na míru,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO, a dodává: „Nyní otvíráme dva poslední kabinety, které systém kabinetů završí.“

Zapojením do metodických kabinetů získají noví členové přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR, individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu a důležité informace ze školského terénu nejen o daném předmětu. Budou moct spolupracovat s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol a sdílet s nimi své zkušenosti. Zároveň se mohou díky spolupráci na vzdělávacích akcích SYPO dále seberealizovat a rozšiřovat své profesní dovednosti. Za činnost členům náleží finanční ohodnocení.

Aktuálně funguje pět metodických kabinetů

 • Kabinet Český jazyk a literatura
 • Kabinet Informatika a ICT
 • Kabinet Matematika a její aplikace
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Informace o výběrových řízeních zde

datum

Praha, 31. 1. 2022

Metodické kabinety, které fungují od roku 2019 a které aktuálně sdružují více než 2500 učitelů, nově připravily dalších pět metodických příruček s praktickými tipy do výuky. Mohou je zdarma využívat všichni učitelé a řadí se tak vedle workshopů, webinářů nebo konzultací k ICT mezi další formy profesní podpory projektu SYPO a NPI ČR. Na financování projektu se podílí MŠMT a EU.

V celkem osmi metodických příručkách najdou učitelé hotové a okamžitě použitelné pracovní listy, názorné ukázky vyučovacích hodin a další tipy do výuky. Na jejich vzniku se podíleli zkušení pedagogové ze základních, středních i vysokých škol. „Např. první metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání ukazuje konkrétní aktivity spojené s rozvojem přírodovědné gramotnosti a vychází z přímých zkušeností učitelů i žáků,“ říká její spoluautorka Mgr. Monika Chrobáková, členka kabinetu a učitelka na ZŠ a MŠ Baška as ZŠ a MŠ Janovice v Moravskoslezském kraji.

Metodické příručky jsou zatím určeny pro dosud existující kabinety, tedy pro učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a pro učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.

Učitelům na míru

Členové metodických kabinetů se mimo to podílejí se na přípravě bezplatných vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy nebo webináře. „Díky tomu můžeme nabízet taková témata, která jsou pro učitele zajímavá. To ostatně dokazuje nejen návštěvnost našich akcí, ale také počet zhlédnutí záznamů webinářů na YouTube přesahující 500 000,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO. Webinářů SYPO se jen v roce 2021 zúčastnilo více než 11 000 účastníků.

Metodické příručky SYPO
O metodických kabinetech

Metodické kabinety, které fungují pod hlavičkou projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, sdružují učitele jednoho předmětu z různých škol. Učitelé zapojení do kabinetu získají přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR i další individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu. Mají přístup k důležitým informacím ze školského terénu. Mohou těžit ze spolupráce s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol, sdílet s nimi zkušeností i problémové oblasti. Díky spolupráci na vzdělávacích akcích mohou dále rozšiřovat své profesní dovednosti a seberealizovat se.

V současné době existuje 5 metodických kabinetů, a to kabinety

 • Český jazyk a literatura (od 2019)
 • Informatika a ICT (2019)
 • Matematika a její aplikace (2019)
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2020)
 • Přírodovědné vzdělávání (2020)

V roce 2022 budou spuštěny kabinety

 • Cizí jazyky
 • Společenskovědní vzdělávání

 

Nadpis
Kategorie

Praha, 31. 1. 2022

Metodické kabinety, které fungují od roku 2019 a které aktuálně sdružují více než 2500 učitelů, nově připravily dalších pět metodických příruček s praktickými tipy do výuky. Mohou je zdarma využívat všichni učitelé a řadí se tak vedle workshopů, webinářů nebo konzultací k ICT mezi další formy profesní podpory projektu SYPO a NPI ČR. Na financování projektu se podílí MŠMT a EU.

V celkem osmi metodických příručkách najdou učitelé hotové a okamžitě použitelné pracovní listy, názorné ukázky vyučovacích hodin a další tipy do výuky. Na jejich vzniku se podíleli zkušení pedagogové ze základních, středních i vysokých škol. „Např. první metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání ukazuje konkrétní aktivity spojené s rozvojem přírodovědné gramotnosti a vychází z přímých zkušeností učitelů i žáků,“ říká její spoluautorka Mgr. Monika Chrobáková, členka kabinetu a učitelka na ZŠ a MŠ Baška as ZŠ a MŠ Janovice v Moravskoslezském kraji.

Metodické příručky jsou zatím určeny pro dosud existující kabinety, tedy pro učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a pro učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.

Učitelům na míru

Členové metodických kabinetů se mimo to podílejí se na přípravě bezplatných vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy nebo webináře. „Díky tomu můžeme nabízet taková témata, která jsou pro učitele zajímavá. To ostatně dokazuje nejen návštěvnost našich akcí, ale také počet zhlédnutí záznamů webinářů na YouTube přesahující 500 000,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO. Webinářů SYPO se jen v roce 2021 zúčastnilo více než 11 000 účastníků.

Metodické příručky SYPO
O metodických kabinetech

Metodické kabinety, které fungují pod hlavičkou projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, sdružují učitele jednoho předmětu z různých škol. Učitelé zapojení do kabinetu získají přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR i další individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu. Mají přístup k důležitým informacím ze školského terénu. Mohou těžit ze spolupráce s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol, sdílet s nimi zkušeností i problémové oblasti. Díky spolupráci na vzdělávacích akcích mohou dále rozšiřovat své profesní dovednosti a seberealizovat se.

V současné době existuje 5 metodických kabinetů, a to kabinety

 • Český jazyk a literatura (od 2019)
 • Informatika a ICT (2019)
 • Matematika a její aplikace (2019)
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2020)
 • Přírodovědné vzdělávání (2020)

V roce 2022 budou spuštěny kabinety

 • Cizí jazyky
 • Společenskovědní vzdělávání

 

datum

Součástí Letní online školy je 105 webinářů, které přinášejí konkrétní tipy do vyučovacích hodin a představují nejrůznější metody výuky či novinky v oborových didaktikách. Zájemci o zhlédnutí se mohou po přihlášení na webinář podívat kdykoli a kdekoli. Projekt SYPO realizuje NPI a na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

V letní škole jsou všechny webináře projektu SYPO, které vznikly v uplynulých dvou letech. „Účastníci tak získávají možnost vidět i ty webináře, které možná nestihli, nebo se mohou vrátit k těm, kterých se zúčastnili,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Jsme v druhé půlce prázdnin a podle počtu přihlášených účastníků je vidět, že čeští učitelé v létě nezahálí a věnují svému profesnímu rozvoji mnoho času.“

Obsahově webináře podporují dosud existující metodické kabinety a zaujmou tudíž učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a učitele a učitelky v mateřských školách a na prvních stupních ZŠ.

Letní online škola SYPO byla spuštěna 28. 6. 2021 a na jednotlivé webináře je možné přihlásit se celé léto.

Nejsledovanější webináře

 1. Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
 2. Jak na podnětné prostředí pro učení
 3. Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
 4. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy
 5. Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ
 6. Hry v hodinách matematiky
 7. Badatelsky orientované vyučování (BOV)
 8. Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý
 9. Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe
 10. Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy