Nadpis
Kategorie
datum

Praha, 31. 1. 2022

Metodické kabinety, které fungují od roku 2019 a které aktuálně sdružují více než 2500 učitelů, nově připravily dalších pět metodických příruček s praktickými tipy do výuky. Mohou je zdarma využívat všichni učitelé a řadí se tak vedle workshopů, webinářů nebo konzultací k ICT mezi další formy profesní podpory projektu SYPO a NPI ČR. Na financování projektu se podílí MŠMT a EU.

V celkem osmi metodických příručkách najdou učitelé hotové a okamžitě použitelné pracovní listy, názorné ukázky vyučovacích hodin a další tipy do výuky. Na jejich vzniku se podíleli zkušení pedagogové ze základních, středních i vysokých škol. „Např. první metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání ukazuje konkrétní aktivity spojené s rozvojem přírodovědné gramotnosti a vychází z přímých zkušeností učitelů i žáků,“ říká její spoluautorka Mgr. Monika Chrobáková, členka kabinetu a učitelka na ZŠ a MŠ Baška as ZŠ a MŠ Janovice v Moravskoslezském kraji.

Metodické příručky jsou zatím určeny pro dosud existující kabinety, tedy pro učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a pro učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.

Učitelům na míru

Členové metodických kabinetů se mimo to podílejí se na přípravě bezplatných vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy nebo webináře. „Díky tomu můžeme nabízet taková témata, která jsou pro učitele zajímavá. To ostatně dokazuje nejen návštěvnost našich akcí, ale také počet zhlédnutí záznamů webinářů na YouTube přesahující 500 000,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO. Webinářů SYPO se jen v roce 2021 zúčastnilo více než 11 000 účastníků.

Metodické příručky SYPO
O metodických kabinetech

Metodické kabinety, které fungují pod hlavičkou projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, sdružují učitele jednoho předmětu z různých škol. Učitelé zapojení do kabinetu získají přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR i další individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu. Mají přístup k důležitým informacím ze školského terénu. Mohou těžit ze spolupráce s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol, sdílet s nimi zkušeností i problémové oblasti. Díky spolupráci na vzdělávacích akcích mohou dále rozšiřovat své profesní dovednosti a seberealizovat se.

V současné době existuje 5 metodických kabinetů, a to kabinety

 • Český jazyk a literatura (od 2019)
 • Informatika a ICT (2019)
 • Matematika a její aplikace (2019)
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2020)
 • Přírodovědné vzdělávání (2020)

V roce 2022 budou spuštěny kabinety

 • Cizí jazyky
 • Společenskovědní vzdělávání

 

Nadpis
Kategorie

Praha, 31. 1. 2022

Metodické kabinety, které fungují od roku 2019 a které aktuálně sdružují více než 2500 učitelů, nově připravily dalších pět metodických příruček s praktickými tipy do výuky. Mohou je zdarma využívat všichni učitelé a řadí se tak vedle workshopů, webinářů nebo konzultací k ICT mezi další formy profesní podpory projektu SYPO a NPI ČR. Na financování projektu se podílí MŠMT a EU.

V celkem osmi metodických příručkách najdou učitelé hotové a okamžitě použitelné pracovní listy, názorné ukázky vyučovacích hodin a další tipy do výuky. Na jejich vzniku se podíleli zkušení pedagogové ze základních, středních i vysokých škol. „Např. první metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání ukazuje konkrétní aktivity spojené s rozvojem přírodovědné gramotnosti a vychází z přímých zkušeností učitelů i žáků,“ říká její spoluautorka Mgr. Monika Chrobáková, členka kabinetu a učitelka na ZŠ a MŠ Baška as ZŠ a MŠ Janovice v Moravskoslezském kraji.

Metodické příručky jsou zatím určeny pro dosud existující kabinety, tedy pro učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a pro učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.

Učitelům na míru

Členové metodických kabinetů se mimo to podílejí se na přípravě bezplatných vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy nebo webináře. „Díky tomu můžeme nabízet taková témata, která jsou pro učitele zajímavá. To ostatně dokazuje nejen návštěvnost našich akcí, ale také počet zhlédnutí záznamů webinářů na YouTube přesahující 500 000,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO. Webinářů SYPO se jen v roce 2021 zúčastnilo více než 11 000 účastníků.

Metodické příručky SYPO
O metodických kabinetech

Metodické kabinety, které fungují pod hlavičkou projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, sdružují učitele jednoho předmětu z různých škol. Učitelé zapojení do kabinetu získají přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR i další individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu. Mají přístup k důležitým informacím ze školského terénu. Mohou těžit ze spolupráce s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol, sdílet s nimi zkušeností i problémové oblasti. Díky spolupráci na vzdělávacích akcích mohou dále rozšiřovat své profesní dovednosti a seberealizovat se.

V současné době existuje 5 metodických kabinetů, a to kabinety

 • Český jazyk a literatura (od 2019)
 • Informatika a ICT (2019)
 • Matematika a její aplikace (2019)
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2020)
 • Přírodovědné vzdělávání (2020)

V roce 2022 budou spuštěny kabinety

 • Cizí jazyky
 • Společenskovědní vzdělávání

 

datum

Součástí Letní online školy je 105 webinářů, které přinášejí konkrétní tipy do vyučovacích hodin a představují nejrůznější metody výuky či novinky v oborových didaktikách. Zájemci o zhlédnutí se mohou po přihlášení na webinář podívat kdykoli a kdekoli. Projekt SYPO realizuje NPI a na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

V letní škole jsou všechny webináře projektu SYPO, které vznikly v uplynulých dvou letech. „Účastníci tak získávají možnost vidět i ty webináře, které možná nestihli, nebo se mohou vrátit k těm, kterých se zúčastnili,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Jsme v druhé půlce prázdnin a podle počtu přihlášených účastníků je vidět, že čeští učitelé v létě nezahálí a věnují svému profesnímu rozvoji mnoho času.“

Obsahově webináře podporují dosud existující metodické kabinety a zaujmou tudíž učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a učitele a učitelky v mateřských školách a na prvních stupních ZŠ.

Letní online škola SYPO byla spuštěna 28. 6. 2021 a na jednotlivé webináře je možné přihlásit se celé léto.

Nejsledovanější webináře

 1. Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
 2. Jak na podnětné prostředí pro učení
 3. Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
 4. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy
 5. Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ
 6. Hry v hodinách matematiky
 7. Badatelsky orientované vyučování (BOV)
 8. Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý
 9. Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe
 10. Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy
Nadpis
Kategorie

Součástí Letní online školy je 105 webinářů, které přinášejí konkrétní tipy do vyučovacích hodin a představují nejrůznější metody výuky či novinky v oborových didaktikách. Zájemci o zhlédnutí se mohou po přihlášení na webinář podívat kdykoli a kdekoli. Projekt SYPO realizuje NPI a na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

V letní škole jsou všechny webináře projektu SYPO, které vznikly v uplynulých dvou letech. „Účastníci tak získávají možnost vidět i ty webináře, které možná nestihli, nebo se mohou vrátit k těm, kterých se zúčastnili,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Jsme v druhé půlce prázdnin a podle počtu přihlášených účastníků je vidět, že čeští učitelé v létě nezahálí a věnují svému profesnímu rozvoji mnoho času.“

Obsahově webináře podporují dosud existující metodické kabinety a zaujmou tudíž učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a učitele a učitelky v mateřských školách a na prvních stupních ZŠ.

Letní online škola SYPO byla spuštěna 28. 6. 2021 a na jednotlivé webináře je možné přihlásit se celé léto.

Nejsledovanější webináře

 1. Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole
 2. Jak na podnětné prostředí pro učení
 3. Komunikace pedagogů MŠ s rodiči
 4. Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy
 5. Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ
 6. Hry v hodinách matematiky
 7. Badatelsky orientované vyučování (BOV)
 8. Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý
 9. Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe
 10. Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy
datum

Jak správně zabezpečit školní e-maily, jak se chránit proti úniku citlivých dat o žácích nebo jak zajistit bezpečnost dětí v kyberprostoru? To jsou jen některá z témat, která v sérii populárních podcastů probírají ICT odborníci Pavel Matějíček a Václav Maněna. Jejich podcastová série KIMcast včetně mnoha informačních online materiálů je nově k dispozici na webových stránkách projektu SYPO Národního pedagogického institutu České republiky.

Školy sdílejí online nebo ve svých interních systémech velké množství dat – od informací o žácích a učitelích, elektronických třídnic, studijních materiálů, výsledků testů, fotek z akcí až po objednávky jídel nebo kamerové systémy. „V případě úspěšného útoku – a byli jsme svědky několika, ke kterým došlo – mohou školy o tato data přijít,“ říká expert na kybernetickou bezpečnost a jeden z autorů KIMcastů Pavel Matějíček. „Pokud uniknou osobní údaje žáků, musí se to hlásit úřadu pro ochranu osobních údajů, hrozí pokuta a spousta dalších nepříjemností. Bohužel toto si až do prvního incidentu často spousta lidí neuvědomuje,“ dodává Matějíček.

„Význam zabezpečení škol navíc prudce vzrostl v době online výuky, kdy školy řeší například ochranu školních i osobních údajů, možnosti ukládání a sdílení materiálů nebo bezpečnost dětí v kyberprostoru,“ říká Václav Maněna, učitel ICT a druhý spoluautor KIMcastů. Série, která už čítá více než deset epizod, vznikla původně jako informační kanál pro krajské ICT metodiky projektu SYPO. Ti působí ve všech krajích při krajských pracovištích NPI ČR a bezplatně pomáhají školám v oblasti ICT. „Podle nás KIMcasty obsahují tak zajímavé a přínosné informace, že jsme se rozhodli je zveřejnit také pro učitele a ředitele,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO.

Podcasty nejenže nyní zažívají boom popularity, ale také mohou vznikat velmi rychle a operativně. Jejich nespornou výhodou je možnost poslechnout si je kdykoli podle chuti a času posluchače. „Máme zkušenost, že naše podcasty si posluchači pouštějí v autě nebo klidně během dozoru ve školní jídelně,“ dodává Václav Maněna.

Každá epizoda KIMcastu se skládá z hlavního tématu a aktualit. Součástí epizody je také informační servis, tedy plno podrobnějších informací, doplňujících textů a odkazů, které posluchači najdou na webu projektu SYPO.

„Prakticky nepřetržitě monitorujeme profesní skupiny na sociálních sítích, ve kterých se sdružují učitelé. Díky tomu víme, jaké problémy učitelé aktuálně řeší, a dokážeme na ně reagovat,“ říká Pavel Matějíček. „A samozřejmě si zapisujeme dotazy z praxe, které přicházejí neustále od učitelů a obyčejných uživatelů. Nejraději jsme, když si o témata napíšou sami posluchači. A samozřejmě přinášíme také tipy na užitečné aplikace, které sami používáme.“

Série podcastů je dalším rozšířením podpory, kterou projekt SYPO přináší prostřednictvím nejrozmanitějších webinářů a workshopů zdarma všem školám. Projekt SYPO je součástí NPI ČR a na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

Kde si KIMcast poslechnout?


O spoluautorech KIMcastu