Nadpis
Kategorie
datum

Praha, 23. 1. 2023

Zástupci České školní inspekce a projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR se na společném setkání na konci roku 2022 věnovali možnostem podpory škol se začínajícími učiteli. Více než 300 inspektorů z celé ČR se seznámilo se závěry, které vyplynuly z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO, nebo s novými materiály k adaptačnímu procesu začínajících učitelů. Inspektoři zároveň sdíleli své postřehy, které nabyli během své inspektorské praxe a které se týkaly např. průběhu adaptačního období začínajících učitelů ve školách, komunikace mezi začínajícími a uvádějícími učiteli nebo možností poskytování zpětné vazby začínajícím učitelům.

Materiály projektu SYPO, který realizuje NPI ČR a na jehož financování se podílí MŠMT a EU,  jsou zdarma určeny všem aktérům adaptačního procesu, tedy začínajícím a uvádějícím učitelům a vedení škol. Na jejich vzniku se podíleli učitelé i ředitelé, kteří mají s adaptací a podporou začínajících učitelů bohaté zkušenosti. „Velmi si vážíme také toho, že kromě týmu spolupracujících učitelů a ředitelů jsme loni navázali spolupráci také s Učitelskou platformou a projektem Začni učit!“ říká Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO. Součástí materiálů jsou četné příklady inspirativní praxe.

Informace, které představili zástupci projektu SYPO, vycházely z průběžných výsledků první a druhé pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Do pilotáže bylo v letech 2019-2022 zapojeno 150 škol z celé ČR. Jejím hlavním cílem bylo ověřit navržený Model a také shromáždit příklady inspirativní praxe a zkušenosti s podporou začínajících učitelů v těchto školách. Do spolupráce byly zapojeny MŠ, ZŠ, SŠ i ZUŠ.

„Z reakcí inspektorů ČŠI víme, že téma začínajících učitelů při inspekční činnosti ve školách často řeší a že se začínajícím učitelům snaží pravidelně věnovat, aby jim co nejvíce usnadnili vstup do praxe. Zajímá je proto vývoj tématu, další možnosti podpory, aktuálně doporučované postupy práce se začínajícími učiteli i nové materiály,“ doplňuje Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Těší nás, že naprostá většina inspektorů dvě proběhlá setkání vyhodnotila jako přínosná. Nejvíce ocenili konkrétní ukázky využití plánu adaptace a způsobů spolupráce mezi začínajícím a uvádějícím učitelem.“

Podpora pro školy se začínajícími učiteli ZDE.

Nadpis
Kategorie

Praha, 23. 1. 2023

Zástupci České školní inspekce a projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR se na společném setkání na konci roku 2022 věnovali možnostem podpory škol se začínajícími učiteli. Více než 300 inspektorů z celé ČR se seznámilo se závěry, které vyplynuly z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO, nebo s novými materiály k adaptačnímu procesu začínajících učitelů. Inspektoři zároveň sdíleli své postřehy, které nabyli během své inspektorské praxe a které se týkaly např. průběhu adaptačního období začínajících učitelů ve školách, komunikace mezi začínajícími a uvádějícími učiteli nebo možností poskytování zpětné vazby začínajícím učitelům.

Materiály projektu SYPO, který realizuje NPI ČR a na jehož financování se podílí MŠMT a EU,  jsou zdarma určeny všem aktérům adaptačního procesu, tedy začínajícím a uvádějícím učitelům a vedení škol. Na jejich vzniku se podíleli učitelé i ředitelé, kteří mají s adaptací a podporou začínajících učitelů bohaté zkušenosti. „Velmi si vážíme také toho, že kromě týmu spolupracujících učitelů a ředitelů jsme loni navázali spolupráci také s Učitelskou platformou a projektem Začni učit!“ říká Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO. Součástí materiálů jsou četné příklady inspirativní praxe.

Informace, které představili zástupci projektu SYPO, vycházely z průběžných výsledků první a druhé pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Do pilotáže bylo v letech 2019-2022 zapojeno 150 škol z celé ČR. Jejím hlavním cílem bylo ověřit navržený Model a také shromáždit příklady inspirativní praxe a zkušenosti s podporou začínajících učitelů v těchto školách. Do spolupráce byly zapojeny MŠ, ZŠ, SŠ i ZUŠ.

„Z reakcí inspektorů ČŠI víme, že téma začínajících učitelů při inspekční činnosti ve školách často řeší a že se začínajícím učitelům snaží pravidelně věnovat, aby jim co nejvíce usnadnili vstup do praxe. Zajímá je proto vývoj tématu, další možnosti podpory, aktuálně doporučované postupy práce se začínajícími učiteli i nové materiály,“ doplňuje Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Těší nás, že naprostá většina inspektorů dvě proběhlá setkání vyhodnotila jako přínosná. Nejvíce ocenili konkrétní ukázky využití plánu adaptace a způsobů spolupráce mezi začínajícím a uvádějícím učitelem.“

Podpora pro školy se začínajícími učiteli ZDE.

datum

Klíčová aktivita Začínající učitel projektu SYPO zajistila celodenní odborný program Studentské konference budoucích akademických pracovníků, která se konala 8. - 9. 11. 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt SYPO, který na konferenci reprezentovali mimo jiné zkušení učitelé a ředitelé, se významně podílel na obsahu druhého dne konference. Projekt SYPO je realizován NPI ČR a na jeho financování se podílí EU a MŠMT.

„Bylo nám velikou ctí, že nás oslovila fakulta vzdělávající učitele a že se konference zúčastnilo kromě studentů, z nichž někteří sami učí, také pedagogové fakulty,“ říká Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Vnímáme to nejen jako ocenění naší dosavadní práce, ale také tak, že téma podpory začínajících učitelů a jejich cesty adaptačním obdobím je velmi potřebné a praxí žádané.“

V dopolední společné části se účastníci seznámili s výsledky pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Model seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, ukazuje konkrétní adaptační plány a příklady inspirativní praxe. Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a zdokonalila. Kromě toho měli účastníci konference možnost seznámit se s dalšími dosavadními výstupy projektu, jako jsou příručky pro začínající a uvádějící učitele nebo vedení škol či tzv. čtyřlístky.

Materiály a další podporu pro školy se začínajícími učiteli najdete ZDE.

V odpolední části se účastníci mohli zúčastnit jednoho ze tří paralelně probíhajících workshopů, které se věnovaly komunikačním dovednostem a poskytování zpětné vazby, práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlastních dovedností. „Workshopy zajistili zkušení učitelé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují při navrhování systému podpory začínajících učitelů. Byla radost sledovat velké nadšení, které jim i po letech či desetiletích v praxi jejich vlastní pedagogická práce přináší, což dokázali předat také účastníkům konference,“ doplňuje Monika Brodská.

Nadpis
Kategorie

Klíčová aktivita Začínající učitel projektu SYPO zajistila celodenní odborný program Studentské konference budoucích akademických pracovníků, která se konala 8. - 9. 11. 2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt SYPO, který na konferenci reprezentovali mimo jiné zkušení učitelé a ředitelé, se významně podílel na obsahu druhého dne konference. Projekt SYPO je realizován NPI ČR a na jeho financování se podílí EU a MŠMT.

„Bylo nám velikou ctí, že nás oslovila fakulta vzdělávající učitele a že se konference zúčastnilo kromě studentů, z nichž někteří sami učí, také pedagogové fakulty,“ říká Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Vnímáme to nejen jako ocenění naší dosavadní práce, ale také tak, že téma podpory začínajících učitelů a jejich cesty adaptačním obdobím je velmi potřebné a praxí žádané.“

V dopolední společné části se účastníci seznámili s výsledky pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. Model seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, ukazuje konkrétní adaptační plány a příklady inspirativní praxe. Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a zdokonalila. Kromě toho měli účastníci konference možnost seznámit se s dalšími dosavadními výstupy projektu, jako jsou příručky pro začínající a uvádějící učitele nebo vedení škol či tzv. čtyřlístky.

Materiály a další podporu pro školy se začínajícími učiteli najdete ZDE.

V odpolední části se účastníci mohli zúčastnit jednoho ze tří paralelně probíhajících workshopů, které se věnovaly komunikačním dovednostem a poskytování zpětné vazby, práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlastních dovedností. „Workshopy zajistili zkušení učitelé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují při navrhování systému podpory začínajících učitelů. Byla radost sledovat velké nadšení, které jim i po letech či desetiletích v praxi jejich vlastní pedagogická práce přináší, což dokázali předat také účastníkům konference,“ doplňuje Monika Brodská.

datum

Mezinárodní konference s názvem „Support to Leadership in Education as a Way to School Improvement“ se věnovala tématu podpory vedení a řízení škol, které kontinuálně roste na významu. Kvalita školy a vzdělávání bezpochyby záleží na vedení školy a ředitel je zásadním prvkem školního úspěchu žáků. Aby mohl svou funkci zastávat co nejlépe, potřebuje odpovídající oporu.

Konferenci ve dnech 15. - 17. září 2022 pořádala v Praze mezinárodní síť ENIRDELM a Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s projektem SYPO Národního pedagogického institutu ČR. Projekt SYPO je spolufinancován EU a MŠMT.

„Školy a jejich vedení v posledních letech řeší výzvy dosud nepoznané, jako jsou např. opatření spojená s onemocněním covid-19, situace na Ukrajině a její vliv na české školství nebo energetická krize,“ říká prof. Milan Pol z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a aktuálně také předseda profesní sítě ENIDERLM, a dodává: „I proto je třeba poskytnout vedení škol pomocnou ruku, a to průběžně a cíleně. Příspěvky a inspirativní zkušenosti účastníků z patnácti evropských zemí ukázaly, že téma podpory vedení škol je aktuální napříč Evropou.“

Hlavními řečníky konference byli prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Georgios Zisimos z European Training Foundation v Turíně. První jmenovaný výborně shrnul situaci kolem středního článku řízení a ukázal na řadu otevřených otázek s tím spojených. Druhý otevřel dveře do světa odborného vzdělávání, kde je rovněž otázka podpory vedení a řízení zásadní.

Také další řečníci přinesli mnoho zajímavých témat k diskuzi a dalšímu zamyšlení. Například Kjersti Holte z norské Østfold University College poukázala na řadu nezamýšlených efektů zavedení politiky bez domácích úkolů. Několik příspěvků (např. Tatjana Ažman a kol. ze slovinského National Education Institute či Bohumíra Lazarová a kol. z Masarykovy univerzity) upozornilo na konkrétní nositele další podpory, jako jsou mentoři, supervizoři či koučové, kteří poskytují v praxi pomoc učitelům a vedení škol. Vesna Kovač a kol. z chorvatské University of Rijeka se důsledně věnovali pojetí vedení školy v Chorvatsku a jeho možným scénářům. Michael Bottery z britské University of Hull pohlédl na vedení v souvislosti s narušováním demokracie. Arja Krauchenberg z European Parents´ Association vnesla do sítě významněji téma rodičů jako zásadních stakeholderů, se kterými je potřeba v kontextu podpory počítat.

Významná byla také symposia, mezi nimi snad nejvíce sympozium expertů z finské University of Jyväskylä o profesním rozvoji školních lídrů škol ve Finsku nebo sympozium ukazující podporu školních lídrů poskytovanou NPI ČR. Kromě toho zazněla i aktuální témata jako např. vyrovnávání se s ukrajinskou migrační krizí v českých a polských školách.

Záznamy vybraných příspěvků, prezentace a abstrakty najdete ZDE.

Témata, o kterých na konferenci byla řeč, jsou zcela relevantní i pro české školství, situace u nás není nijak dramaticky odlišná od jiných zemí a naléhavá potřeba podpory vedení škol je zcela zřejmá. Koneckonců, hovoří o tom i naše klíčové strategické dokumenty (Strategie 2023+). Proto je konference velmi dobrým zdrojem i pro české publikum. 

„Konferenci považuji za úspěšnou, tematicky vhodně zvolenou, obsahově kvalitní, v řadě příspěvků inspirativní. Profesně i lidsky šlo o velmi příjemná setkání s lidmi podobného zájmu, což je vždy obohacující. Konference nabídla možnost účasti řadě lídrů českých škol a ti, kteří se zúčastnili, byli slyšet a stali se významnými aktéry konferenčního dialogu,“ shrnuje prof. Pol.  

O síti ENIRDELM

ENIRDELM, European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, je síť, která vznikla na počátku 90. lez z iniciativy několika jednotlivců, většinou lidí z akademického světa na tzv. Západě a Východě Evropy. Chtěli v nové situaci vytvořit platformu, na které by se lidé, které zajímá vzdělávání a jeho vedení a řízení, mohli setkávat, vyměňovat si zkušenosti, spolupracovat apod. Tato profesní síť je nejen akademická. Sdružuje odborníky z vysokých škol, ale také z institucí poskytujících další vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků škol i samotné zástupce vedení škol.

Letošní konference byla již třicátá a v ČR se konala po sedmnácti letech.