Nadpis
Kategorie
datum

Praha, 15. 9. 2020

Národní pedagogický institut ČR zveřejňuje prostřednictvím svého projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje pro učitele a ředitele) nové webináře týkající se oborových didaktik. Webináře jsou určeny pro učitele českého jazyka, matematika a ICT a doplňují profesní podporu, kterou učitelům nabízejí metodické kabinety SYPO. Projekt SYPO je realizován NPI ČR a spolufinancován EU.

„V období mimořádných opatření spojených s koronavirem bylo zřejmé, jaké výhody učitelům a ředitelům webináře přinášejí,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Našich webinářů k oborovým novinkám a didaktikám se v loňském školním roce zúčastnilo téměř 3 000 učitelů. Domníváme se, že budou zajímavé i pro ty, kteří se jich nemohli zúčastnit v reálném čase. Proto nyní na našem YouTube kanálu zveřejňujeme záznamy všech 48 webinářů SYPO.“ 

Webináře přinášejí profesní podporu učitelům českého jazyka, matematika a ICT a podporují činnost metodických kabinetů založených ve školním roce 2019/20. „Na konci školního roku jsme zveřejnili 17 záznamů, teď přidáváme dalších 31,“ shrnuje Nekola. Záznamy webinářů zaměřené na oborové didaktiky jsou zdarma a dosud si je pustilo 8 500 zájemců z pedagogické veřejnosti.

V letošním školním roce představí projekt SYPO nové webináře pro stávající kabinety a také webináře pro učitele z mateřských škol, prvních stupňů základních škol a pro učitele přírodovědných předmětů.  


  • Webináře pro učitele českého jazyka a literatury najdete zde.
  • Webináře pro učitele matematiky najdete zde.
  • Webináře pro učitele informatiky a ICT najdete zde.

Zpět

Nadpis
Kategorie

Praha, 15. 9. 2020

Národní pedagogický institut ČR zveřejňuje prostřednictvím svého projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje pro učitele a ředitele) nové webináře týkající se oborových didaktik. Webináře jsou určeny pro učitele českého jazyka, matematika a ICT a doplňují profesní podporu, kterou učitelům nabízejí metodické kabinety SYPO. Projekt SYPO je realizován NPI ČR a spolufinancován EU.

„V období mimořádných opatření spojených s koronavirem bylo zřejmé, jaké výhody učitelům a ředitelům webináře přinášejí,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Našich webinářů k oborovým novinkám a didaktikám se v loňském školním roce zúčastnilo téměř 3 000 učitelů. Domníváme se, že budou zajímavé i pro ty, kteří se jich nemohli zúčastnit v reálném čase. Proto nyní na našem YouTube kanálu zveřejňujeme záznamy všech 48 webinářů SYPO.“ 

Webináře přinášejí profesní podporu učitelům českého jazyka, matematika a ICT a podporují činnost metodických kabinetů založených ve školním roce 2019/20. „Na konci školního roku jsme zveřejnili 17 záznamů, teď přidáváme dalších 31,“ shrnuje Nekola. Záznamy webinářů zaměřené na oborové didaktiky jsou zdarma a dosud si je pustilo 8 500 zájemců z pedagogické veřejnosti.

V letošním školním roce představí projekt SYPO nové webináře pro stávající kabinety a také webináře pro učitele z mateřských škol, prvních stupňů základních škol a pro učitele přírodovědných předmětů.  


  • Webináře pro učitele českého jazyka a literatury najdete zde.
  • Webináře pro učitele matematiky najdete zde.
  • Webináře pro učitele informatiky a ICT najdete zde.

Zpět

datum

Webináře projektu SYPO, které se týkají online výuky, se postupně přizpůsobovaly vývoji situace v českém školství. Po webinářích o nastavení on-line výuky, které pedagogové hledali bezprostředně po zavření škol, se témata měnila. Mezi nejsledovanější patřily rady a tipy k tvorbě písemných prací.

Sérii vzdělávacích webinářů k on-line výuce začal projekt SYPO vysílat 17. března, tedy necelý týden po zavření škol. Webináře se vysílaly každý všední den a seznamovaly učitele a ředitele s možnostmi výuky a komunikace on-line. "Webináře SYPO mají od spuštění přes 156 tisíc zhlédnutí a uživatelé u nich strávili 21 700 hodin," říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: "Na výběru témat se podíleli učitelé, proto se zabývaly tématy, která učitelé skutečně řešili."

Profesní podpora projektu SYPO je určena pro všechny školy, od mateřských po vyšší odborné. Okamžitě po zavření škol se webináře věnovaly informacím o nastavení on-line výuky a jejím zahájení. Postupem času se učitelé začali v on-line výuce dále zdokonalovat a zajímaly je rozšířené informace jako například tipy na mobilní nebo internetové aplikace pro konkrétní předměty, kybernetickou bezpečnost nebo pracovní právo. Přibližně půlhodinová videa jsou zdarma a zůstávají umístěna na YouTube i pro pozdější zhlédnutí.

Další podporu nabízí SYPO učitelům matematiky, českého jazyka a ICT, kteří mohou spolupracovat v metodických kabinetech a dále se vzdělávat díky webinářům a workshopům.

Kromě toho mohou všechny školy zdarma využít možnosti podpory v oblasti ICT. "Mohou si vybírat z několika forem, ať už se jedná o dotaz položený na našem webu nebo třeba o konzultaci s ICT metodiky, kteří působí ve všech krajích," doplňuje Nekola. ICT metodici radí v jakékoli problematice ICT, např. při zavádění on-line výuky nebo digitální infrastruktury ve škole.

Další formu profesní podpory, kterou učitelům a ředitelům SYPO nabízí, představuje blog, do kterého přispívají sami učitelé a sdílejí příklady své osobní praxe. Mezi nejčtenější příspěvky patří příspěvky o hodnocení žáků nebo o on-line výuce v první třídě.

Více než 50 webinářů k online výuce, desítky vzdělávacích akcí pro učitele i ředitele, bezplatná podpora krajských ICT metodiků i online poradna k ICT, pomoc pro školy se začínajícími učiteli nebo blog s příspěvky učitelů s příklady konkrétní praxe v českých školách - to vše je součástí profesní podpory poskytované projektem SYPO. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií.

Nadpis
Kategorie

Webináře projektu SYPO, které se týkají online výuky, se postupně přizpůsobovaly vývoji situace v českém školství. Po webinářích o nastavení on-line výuky, které pedagogové hledali bezprostředně po zavření škol, se témata měnila. Mezi nejsledovanější patřily rady a tipy k tvorbě písemných prací.

Sérii vzdělávacích webinářů k on-line výuce začal projekt SYPO vysílat 17. března, tedy necelý týden po zavření škol. Webináře se vysílaly každý všední den a seznamovaly učitele a ředitele s možnostmi výuky a komunikace on-line. "Webináře SYPO mají od spuštění přes 156 tisíc zhlédnutí a uživatelé u nich strávili 21 700 hodin," říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: "Na výběru témat se podíleli učitelé, proto se zabývaly tématy, která učitelé skutečně řešili."

Profesní podpora projektu SYPO je určena pro všechny školy, od mateřských po vyšší odborné. Okamžitě po zavření škol se webináře věnovaly informacím o nastavení on-line výuky a jejím zahájení. Postupem času se učitelé začali v on-line výuce dále zdokonalovat a zajímaly je rozšířené informace jako například tipy na mobilní nebo internetové aplikace pro konkrétní předměty, kybernetickou bezpečnost nebo pracovní právo. Přibližně půlhodinová videa jsou zdarma a zůstávají umístěna na YouTube i pro pozdější zhlédnutí.

Další podporu nabízí SYPO učitelům matematiky, českého jazyka a ICT, kteří mohou spolupracovat v metodických kabinetech a dále se vzdělávat díky webinářům a workshopům.

Kromě toho mohou všechny školy zdarma využít možnosti podpory v oblasti ICT. "Mohou si vybírat z několika forem, ať už se jedná o dotaz položený na našem webu nebo třeba o konzultaci s ICT metodiky, kteří působí ve všech krajích," doplňuje Nekola. ICT metodici radí v jakékoli problematice ICT, např. při zavádění on-line výuky nebo digitální infrastruktury ve škole.

Další formu profesní podpory, kterou učitelům a ředitelům SYPO nabízí, představuje blog, do kterého přispívají sami učitelé a sdílejí příklady své osobní praxe. Mezi nejčtenější příspěvky patří příspěvky o hodnocení žáků nebo o on-line výuce v první třídě.

Více než 50 webinářů k online výuce, desítky vzdělávacích akcí pro učitele i ředitele, bezplatná podpora krajských ICT metodiků i online poradna k ICT, pomoc pro školy se začínajícími učiteli nebo blog s příspěvky učitelů s příklady konkrétní praxe v českých školách - to vše je součástí profesní podpory poskytované projektem SYPO. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií.

datum

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) připravil Odborný panel na téma Současná vzdálená výuka a my všichni tak trochu jako „začínající učitelé“. Odborný panel se bude konat online dne 11. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 hod. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt SYPO v době karantény nabídl zdarma více než 50 webinářů k online výuce, které zhlédlo více než 47 000 unikátních diváků a které jsou zveřejněny na YouTube i pro pozdější zhlédnutí. „Zároveň školám v oblasti IT intenzivně pomáhají naši krajští ICT metodici. Máme tak představu o tom, co školy v oblastech online výuky aktuálně řeší,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Právě proto jsme pro Odborný panel zvolili téma distanční výuky. Ukážeme příklady dobré praxe, možnosti hodnocení a zpětné vazby a mnoho dalšího.“

Součástí každého bloku bude diskuze a činnost v pracovních skupinách. Registrace na online vysílání je možná do 7. 6. 2020 na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na odborném panelu vystoupí:

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy 

Nástroje distanční výuky a jejich hodnocení

Mgr. Petra Mazancová, učitelka na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích a předsedkyně Učitelské platformy Sebereflexe a reflexe práce učitele
prof. PaedDr, Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti na UK v Praze, Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK v Praze  Kvalita distanční výuky a její hodnocení

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, ředitel ZŠ Šeberov

Vzájemná zpětná vazba učitelé – žáci – rodiče
Mgr. Václav Maněna, Ph.D., odborník na online vzdělávání a zavádění technologií do výuky, učitel ICT na Lyceu ve Školách Březová  Příprava a příklady dobré praxe distanční výuky
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan FP TU v Liberci, Katedra aplikované matematiky PF TU v Liberci  Potřeby učitelů ve vztahu k distanční výuce

 Pozvánku najdete zde: Strana 1, Strana 2

 Odborný panel můžete sledovat zde.