Nadpis
Kategorie
datum

Uvádějící učitelé usnadňují zahájení praxe čtyřem pětinám začínajících učitelů v českých školách. Nejčastěji jim radí s výukou, komunikací s žáky i rodiči či administrativou, pomáhají jim ale také překonávat stres a strach ze selhání. Nejužší spolupráce je na mateřských a základních školách. Mezi nejčastější překážky uvádění patří časová vytíženost zkušených učitelů a organizační překážky spojené s velikostí školy. Vyplývá to z komunikace se školami a šetření Národního pedagogického institutu ČR a projektu SYPO. 

Začínající učitelé se díky podpoře uvádějících učitelů a vedení školy velmi rychle zorientují v životě školy a začlení se do pedagogického sboru. „Poměrně překvapivé jsou však postřehy uvádějících učitelů ke vztahu začínajících učitelů k dětem. Podle jejich názorů působí noví učitelé mnohdy nejistě,“ říká Mgr. Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Kromě pomoci s plánováním výuky nebo jejím vyhodnocování se jim tudíž snažili dodávat jim jistotu a sebedůvěru, motivovat je.“

Mezi nejčastější formy spolupráce začínajících a uvádějících učitelů patří pravidelné konzultace, hospitace a náslechy, tandemová výuka nebo průběžné vyhodnocování zkušeností.

Rozhoduje aprobace a vzájemné sympatie

Mají-li ředitelé možnost, nejčastěji spojují učitele se stejnou nebo podobnou aprobací a také na základě vzájemných sympatií. Důležitou roli hraje odpovídající délka praxe uvádějícího učitele. „Vedení škol pro uvádění začínajícího učitele nejčastěji vybírá ty „nejlepší“ kolegy, zkušené, schopné motivovat a poskytovat zpětnou vazbu,“ říká Brodská a dodává: „Uvádějící učitelé jsou mnohdy na školách velmi aktivní a oblíbení, znají život školy, jsou ochotni předávat své zkušenosti a zároveň se učit novým věcem a zdokonalovat svou vlastní výuku.“

Hlavní překážky? Časová vytíženost uvádějících učitelů a velikost školy

Mezi nejčastější problémy spojené s uváděním začínajících učitelů patří časová vytíženost uvádějících učitelů. „Uvádějící a začínající učitelé učí velmi často podobné předměty, pomoc uvádějícího učitele je pak velmi přesná. Komplikací však může být to, pokud zkušený a nový učitel učí dvě paralelní třídy podle stejného rozvrhu. Pak může být poměrně obtížné najít čas na podporu a pravidelnou komunikaci se začínajícím učitelem,“ vysvětluje Brodská.

Velký vliv na výběr uvádějícího učitele má také velikost školy. Pokud učitelé působí na velké škole, která je rozmístěná v několika budovách, mohou být pravidelná setkávání uvádějících a začínajících učitelů komplikovaná. „V těchto případech nejčastěji funguje telefonická a e-mailová komunikace. V době mimořádných opatření byla online komunikace běžná i na jiných typech škol,“ říká Brodská. Podobná situace je také na základních uměleckých školách, které mají často odloučená pracoviště. „Problémy v uvádění mohou nastat také v malých školách nebo v malotřídkách, kdy není možnost volby uvádějícího učitele nebo je uvádějícím učitelem přímo ředitel školy,“ dodává Brodská.

Nejužší spolupráce je v mateřských školách

Uvádění začínajících učitelů se liší podle druhu školy. Nejtěsnější vazby mezi začínajícími a uvádějícími učiteli jsou v mateřských školách, kde jsou spolu často v jedné třídě a v každodenním kontaktu. „Začínajícímu učiteli tento styl přináší mnoho – vidí zkušeného kolegu nejen při výuce a její přípravě, ale zjistí také, jak jedná s dětmi a jejich rodiči nebo jaké administrativě se věnuje a kdy,“ říká Brodská. Na základních školách začínající a uvádějící učitelé často sdílejí společný kabinet.

Doporučení jak začlenit nového učitele do života školy může školám poskytnout také Model systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO. Součástí Modelu je popis průběhu adaptačního období, který může sloužit jako návod pro uvádění začínajících učitelů, a mnoho konkrétních příkladů inspirativní praxe. Na vzniku Modelu se podíleli ředitelé a učitelé škol, kteří mají s uváděním osobní zkušenosti.

Nadpis
Kategorie

Uvádějící učitelé usnadňují zahájení praxe čtyřem pětinám začínajících učitelů v českých školách. Nejčastěji jim radí s výukou, komunikací s žáky i rodiči či administrativou, pomáhají jim ale také překonávat stres a strach ze selhání. Nejužší spolupráce je na mateřských a základních školách. Mezi nejčastější překážky uvádění patří časová vytíženost zkušených učitelů a organizační překážky spojené s velikostí školy. Vyplývá to z komunikace se školami a šetření Národního pedagogického institutu ČR a projektu SYPO. 

Začínající učitelé se díky podpoře uvádějících učitelů a vedení školy velmi rychle zorientují v životě školy a začlení se do pedagogického sboru. „Poměrně překvapivé jsou však postřehy uvádějících učitelů ke vztahu začínajících učitelů k dětem. Podle jejich názorů působí noví učitelé mnohdy nejistě,“ říká Mgr. Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Kromě pomoci s plánováním výuky nebo jejím vyhodnocování se jim tudíž snažili dodávat jim jistotu a sebedůvěru, motivovat je.“

Mezi nejčastější formy spolupráce začínajících a uvádějících učitelů patří pravidelné konzultace, hospitace a náslechy, tandemová výuka nebo průběžné vyhodnocování zkušeností.

Rozhoduje aprobace a vzájemné sympatie

Mají-li ředitelé možnost, nejčastěji spojují učitele se stejnou nebo podobnou aprobací a také na základě vzájemných sympatií. Důležitou roli hraje odpovídající délka praxe uvádějícího učitele. „Vedení škol pro uvádění začínajícího učitele nejčastěji vybírá ty „nejlepší“ kolegy, zkušené, schopné motivovat a poskytovat zpětnou vazbu,“ říká Brodská a dodává: „Uvádějící učitelé jsou mnohdy na školách velmi aktivní a oblíbení, znají život školy, jsou ochotni předávat své zkušenosti a zároveň se učit novým věcem a zdokonalovat svou vlastní výuku.“

Hlavní překážky? Časová vytíženost uvádějících učitelů a velikost školy

Mezi nejčastější problémy spojené s uváděním začínajících učitelů patří časová vytíženost uvádějících učitelů. „Uvádějící a začínající učitelé učí velmi často podobné předměty, pomoc uvádějícího učitele je pak velmi přesná. Komplikací však může být to, pokud zkušený a nový učitel učí dvě paralelní třídy podle stejného rozvrhu. Pak může být poměrně obtížné najít čas na podporu a pravidelnou komunikaci se začínajícím učitelem,“ vysvětluje Brodská.

Velký vliv na výběr uvádějícího učitele má také velikost školy. Pokud učitelé působí na velké škole, která je rozmístěná v několika budovách, mohou být pravidelná setkávání uvádějících a začínajících učitelů komplikovaná. „V těchto případech nejčastěji funguje telefonická a e-mailová komunikace. V době mimořádných opatření byla online komunikace běžná i na jiných typech škol,“ říká Brodská. Podobná situace je také na základních uměleckých školách, které mají často odloučená pracoviště. „Problémy v uvádění mohou nastat také v malých školách nebo v malotřídkách, kdy není možnost volby uvádějícího učitele nebo je uvádějícím učitelem přímo ředitel školy,“ dodává Brodská.

Nejužší spolupráce je v mateřských školách

Uvádění začínajících učitelů se liší podle druhu školy. Nejtěsnější vazby mezi začínajícími a uvádějícími učiteli jsou v mateřských školách, kde jsou spolu často v jedné třídě a v každodenním kontaktu. „Začínajícímu učiteli tento styl přináší mnoho – vidí zkušeného kolegu nejen při výuce a její přípravě, ale zjistí také, jak jedná s dětmi a jejich rodiči nebo jaké administrativě se věnuje a kdy,“ říká Brodská. Na základních školách začínající a uvádějící učitelé často sdílejí společný kabinet.

Doporučení jak začlenit nového učitele do života školy může školám poskytnout také Model systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO. Součástí Modelu je popis průběhu adaptačního období, který může sloužit jako návod pro uvádění začínajících učitelů, a mnoho konkrétních příkladů inspirativní praxe. Na vzniku Modelu se podíleli ředitelé a učitelé škol, kteří mají s uváděním osobní zkušenosti.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci NPI ČR a projektu SYPO, která se bude věnovat začínajícím učitelům v českých školách. Na konferenci se dozvíte, jaké výsledky přinesla první pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO a jaké zkušenosti mají s adaptací začínajících učitelů nejen sami začínající učitelé, ale také učitelé uvádějící a vedení školy. Konference se koná 7. a 8. října 2020 a vzhledem k aktuální situaci bude online.

„Problematika začínajících učitelů a jejich podpory při zahájení praxe v tzv. adaptačním období je pro nás velké téma,“ říká Mgr. Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Při současném nedostatku učitelů jsou odchody začínajících  učitelů ze škol do jiných odborů velmi nebezpečné. Podle našich šetření o odchodu ze školy uvažuje velmi rychle po nástupu až 11 % absolventů. Pokud není ve škole nastaven žádný proces uvádění, pak o odchodu uvažuje téměř 25 % z nich.“

V pořadí již třetí konference SYPO na téma začínající učitel je dvoudenní. Středeční program je věnován začínajícím učitelům, čtvrteční uvádějícím a vedení školy. Na konferenci vystoupí začínající i uvádějící učitelé a ředitelé školy, kteří prošli pilotáží, a také zástupci vysokoškolského vzdělávání učitelů - doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.  z Jihočeské univerzity a prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„Účastníci konference budou moct do programu vstupovat se svými dotazy a podělit se o své postřehy a zkušenosti,“ říká Mgr. Eva Keclíková z projektu SYPO a doplňuje: „Po konferenci také získají přístup ke všem prezentacím.“ Záznam konference bude zveřejněn na kanálu YouTube projektu SYPO.

Více informací a možnost přihlášení najdete zde.

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci NPI ČR a projektu SYPO, která se bude věnovat začínajícím učitelům v českých školách. Na konferenci se dozvíte, jaké výsledky přinesla první pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO a jaké zkušenosti mají s adaptací začínajících učitelů nejen sami začínající učitelé, ale také učitelé uvádějící a vedení školy. Konference se koná 7. a 8. října 2020 a vzhledem k aktuální situaci bude online.

„Problematika začínajících učitelů a jejich podpory při zahájení praxe v tzv. adaptačním období je pro nás velké téma,“ říká Mgr. Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Při současném nedostatku učitelů jsou odchody začínajících  učitelů ze škol do jiných odborů velmi nebezpečné. Podle našich šetření o odchodu ze školy uvažuje velmi rychle po nástupu až 11 % absolventů. Pokud není ve škole nastaven žádný proces uvádění, pak o odchodu uvažuje téměř 25 % z nich.“

V pořadí již třetí konference SYPO na téma začínající učitel je dvoudenní. Středeční program je věnován začínajícím učitelům, čtvrteční uvádějícím a vedení školy. Na konferenci vystoupí začínající i uvádějící učitelé a ředitelé školy, kteří prošli pilotáží, a také zástupci vysokoškolského vzdělávání učitelů - doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.  z Jihočeské univerzity a prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„Účastníci konference budou moct do programu vstupovat se svými dotazy a podělit se o své postřehy a zkušenosti,“ říká Mgr. Eva Keclíková z projektu SYPO a doplňuje: „Po konferenci také získají přístup ke všem prezentacím.“ Záznam konference bude zveřejněn na kanálu YouTube projektu SYPO.

Více informací a možnost přihlášení najdete zde.

datum

Praha, 15. 9. 2020

Národní pedagogický institut ČR zveřejňuje prostřednictvím svého projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje pro učitele a ředitele) nové webináře týkající se oborových didaktik. Webináře jsou určeny pro učitele českého jazyka, matematika a ICT a doplňují profesní podporu, kterou učitelům nabízejí metodické kabinety SYPO. Projekt SYPO je realizován NPI ČR a spolufinancován EU.

„V období mimořádných opatření spojených s koronavirem bylo zřejmé, jaké výhody učitelům a ředitelům webináře přinášejí,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Našich webinářů k oborovým novinkám a didaktikám se v loňském školním roce zúčastnilo téměř 3 000 učitelů. Domníváme se, že budou zajímavé i pro ty, kteří se jich nemohli zúčastnit v reálném čase. Proto nyní na našem YouTube kanálu zveřejňujeme záznamy všech 48 webinářů SYPO.“ 

Webináře přinášejí profesní podporu učitelům českého jazyka, matematika a ICT a podporují činnost metodických kabinetů založených ve školním roce 2019/20. „Na konci školního roku jsme zveřejnili 17 záznamů, teď přidáváme dalších 31,“ shrnuje Nekola. Záznamy webinářů zaměřené na oborové didaktiky jsou zdarma a dosud si je pustilo 8 500 zájemců z pedagogické veřejnosti.

V letošním školním roce představí projekt SYPO nové webináře pro stávající kabinety a také webináře pro učitele z mateřských škol, prvních stupňů základních škol a pro učitele přírodovědných předmětů.  


  • Webináře pro učitele českého jazyka a literatury najdete zde.
  • Webináře pro učitele matematiky najdete zde.
  • Webináře pro učitele informatiky a ICT najdete zde.

Zpět