Nadpis
Kategorie
datum

Webináře projektu SYPO, které se týkají online výuky, se přizpůsobují vývoji situace v českém školství. Po webinářích o nastavení online výuky, které pedagogové hledali bezprostředně po zavření škol, se témata mění. Učitele zajímají například přípravy interaktivních materiálů nebo chytré aplikace pro jednotlivé předměty. Kromě webinářů školy využívají bezplatnou podporu krajských ICT metodiků i online poradnu.

Sérii vzdělávacích webinářů k online výuce začal projekt SYPO vysílat 17. 3. 2020, tedy necelý týden po zavření škol. Webináře se vysílají každý všední den a seznamují učitele a ředitele s možnostmi výuky a komunikace online. „Od spuštění série jsme již připravili téměř 40 webinářů a stále pokračujeme. Webináře SYPO mají od spuštění více 120 000 zhlédnutí a uživatelé u nich strávili přes 17 000 hodin,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: „Na výběru témat se podílejí učitelé, proto se zabývají tématy, která učitelé skutečně řeší.“

Profesní podpora projektu SYPO je určena pro všechny školy, od mateřských po vyšší odborné. Okamžitě po zavření škol se webináře věnovaly informacím o nastavení online výuky a jejím zahájení. Postupem času se učitelé začali v online výuce dále zdokonalovat a nyní je zajímají rozšířené informace jako například tipy na mobilní nebo internetové aplikace pro konkrétní předměty, kybernetickou bezpečnost nebo pracovní právo.

Přibližně půlhodinová videa jsou zdarma, jejich součástí je možnost komunikace s lektorem a zůstávají umístěna na YouTube i pro pozdější zhlédnutí.

Další podporu nabízí SYPO učitelům matematiky, českého jazyka a ICT, kteří mohou spolupracovat v metodických kabinetech a dále se vzdělávat díky webinářům a workshopům.

Kromě toho mohou všechny školy zdarma využít možnosti podpory v oblasti ICT. „Mohou si vybírat z několika forem, ať už se jedná o dotaz položený na našem webu nebo třeba o konzultaci s ICT metodiky, kteří působí ve všech krajích,“ doplňuje Nekola. ICT metodici radí v jakékoli problematice ICT, např. při zavádění online výuky nebo digitální infrastruktury ve škole.

Další formu profesní podpory, kterou učitelům a ředitelům SYPO nabízí, představuje blog, do kterého přispívají sami učitelé a sdílejí příklady své osobní praxe. Mezi nejčtenější příspěvky patří příspěvky o hodnocení žáku nebo o online výuce v první třídě.  

Téměř 40 webinářů k online výuce, desítky vzdělávacích akcí pro učitele i ředitele, bezplatná podpora krajských ICT metodiků i online poradna k ICT, pomoc pro školy se začínajícími učiteli nebo blog s příspěvky učitelů s příklady konkrétní praxe v českých školách – to vše je součástí profesní podpory poskytované projektem SYPO. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií. 

Nadpis
Kategorie

Webináře projektu SYPO, které se týkají online výuky, se přizpůsobují vývoji situace v českém školství. Po webinářích o nastavení online výuky, které pedagogové hledali bezprostředně po zavření škol, se témata mění. Učitele zajímají například přípravy interaktivních materiálů nebo chytré aplikace pro jednotlivé předměty. Kromě webinářů školy využívají bezplatnou podporu krajských ICT metodiků i online poradnu.

Sérii vzdělávacích webinářů k online výuce začal projekt SYPO vysílat 17. 3. 2020, tedy necelý týden po zavření škol. Webináře se vysílají každý všední den a seznamují učitele a ředitele s možnostmi výuky a komunikace online. „Od spuštění série jsme již připravili téměř 40 webinářů a stále pokračujeme. Webináře SYPO mají od spuštění více 120 000 zhlédnutí a uživatelé u nich strávili přes 17 000 hodin,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: „Na výběru témat se podílejí učitelé, proto se zabývají tématy, která učitelé skutečně řeší.“

Profesní podpora projektu SYPO je určena pro všechny školy, od mateřských po vyšší odborné. Okamžitě po zavření škol se webináře věnovaly informacím o nastavení online výuky a jejím zahájení. Postupem času se učitelé začali v online výuce dále zdokonalovat a nyní je zajímají rozšířené informace jako například tipy na mobilní nebo internetové aplikace pro konkrétní předměty, kybernetickou bezpečnost nebo pracovní právo.

Přibližně půlhodinová videa jsou zdarma, jejich součástí je možnost komunikace s lektorem a zůstávají umístěna na YouTube i pro pozdější zhlédnutí.

Další podporu nabízí SYPO učitelům matematiky, českého jazyka a ICT, kteří mohou spolupracovat v metodických kabinetech a dále se vzdělávat díky webinářům a workshopům.

Kromě toho mohou všechny školy zdarma využít možnosti podpory v oblasti ICT. „Mohou si vybírat z několika forem, ať už se jedná o dotaz položený na našem webu nebo třeba o konzultaci s ICT metodiky, kteří působí ve všech krajích,“ doplňuje Nekola. ICT metodici radí v jakékoli problematice ICT, např. při zavádění online výuky nebo digitální infrastruktury ve škole.

Další formu profesní podpory, kterou učitelům a ředitelům SYPO nabízí, představuje blog, do kterého přispívají sami učitelé a sdílejí příklady své osobní praxe. Mezi nejčtenější příspěvky patří příspěvky o hodnocení žáku nebo o online výuce v první třídě.  

Téměř 40 webinářů k online výuce, desítky vzdělávacích akcí pro učitele i ředitele, bezplatná podpora krajských ICT metodiků i online poradna k ICT, pomoc pro školy se začínajícími učiteli nebo blog s příspěvky učitelů s příklady konkrétní praxe v českých školách – to vše je součástí profesní podpory poskytované projektem SYPO. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií. 

datum

Praha, 4. 5. 2020

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se v době zavřených škol stále intenzivně zabývá tím, jak školám pomoci s online výukou. Připravuje bezplatné webináře k online výuce pro širokou pedagogickou veřejnost, na blogu nabízí prostor pro sdílení zkušeností mezi učiteli. Kromě toho všem školám nabízí pomoc krajských ICT metodiků, která je pro školy také zdarma. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií.

„Krajští ICT metodici působí ve všech krajských městech a jsou schopni škole, tedy jejímu vedení nebo školnímu administrátorovi, poradit v jakékoli problematice ICT. Může se jednat například o digitální infrastrukturu školy nebo ICT ve výuce či řízení školy,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Bezplatnou podporu mohou školy získat různými formami. Mohou pokládat dotazy, využít konzultace nebo dlouhodobou metodickou podporu.“

Pro konkrétní možnosti kontaktujte ICT metodika ve vašem kraji http://www.projektsypo.cz/kontakty/krajska-pracoviste.html.

Kromě webinářů na podporu distanční výuky ve školách pokračuje projekt SYPO ve webinářích pro učitele matematiky, českého jazyka a informatiky, které se týkají výuky jednotlivých oborů. Kompletní nabídka webinářů je umístěna zde. Dále také probíhají jednání krajských a oblastních metodických kabinetů pro učitele matematiky, českého jazyka a ICT.

Nadpis
Kategorie

Praha, 4. 5. 2020

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se v době zavřených škol stále intenzivně zabývá tím, jak školám pomoci s online výukou. Připravuje bezplatné webináře k online výuce pro širokou pedagogickou veřejnost, na blogu nabízí prostor pro sdílení zkušeností mezi učiteli. Kromě toho všem školám nabízí pomoc krajských ICT metodiků, která je pro školy také zdarma. Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) a je spolufinancován Evropskou unií.

„Krajští ICT metodici působí ve všech krajských městech a jsou schopni škole, tedy jejímu vedení nebo školnímu administrátorovi, poradit v jakékoli problematice ICT. Může se jednat například o digitální infrastrukturu školy nebo ICT ve výuce či řízení školy,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Bezplatnou podporu mohou školy získat různými formami. Mohou pokládat dotazy, využít konzultace nebo dlouhodobou metodickou podporu.“

Pro konkrétní možnosti kontaktujte ICT metodika ve vašem kraji http://www.projektsypo.cz/kontakty/krajska-pracoviste.html.

Kromě webinářů na podporu distanční výuky ve školách pokračuje projekt SYPO ve webinářích pro učitele matematiky, českého jazyka a informatiky, které se týkají výuky jednotlivých oborů. Kompletní nabídka webinářů je umístěna zde. Dále také probíhají jednání krajských a oblastních metodických kabinetů pro učitele matematiky, českého jazyka a ICT.

datum

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů pokračuje v pomoci pedagogům v době uzavření škol. Kromě webinářů k online výuce, které vysílá denně a které mají tisícové sledovanosti, spouští nové také blog. Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR), MŠMT a je spolufinancován Evropskou unií.

„Blog představuje další formu profesní podpory, kterou učitelům a ředitelům nabízíme,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Do blogu přispívají lektoři, se kterými spolupracujeme na webinářích, učitelé zapojení v metodických kabinetech a další kolegové z projektu SYPO.“

Kromě webinářů k online výuce mohou pedagogové zdarma využívat metodickou podporu krajských ICT metodiků SYPO působících ve všech krajích, podporu kolegů – učitelů zapojených do metodických kabinetů SYPO, E-poradenství pro konkrétní dotazy na stránkách projektu SYPO nebo se zapojit do facebookové skupiny ICT podpora SYPO. Další možnosti podpory v době zavření škol mohou ředitelé a učitelé najít na webu nadalku.msmt.cz.

Kromě webinářů na podporu distanční výuky ve školách pokračuje projekt SYPO ve webinářích pro učitele matematiky, českého jazyka a informatiky, které se týkají výuky jednotlivých oborů. Kompletní nabídka webinářů je umístěna zde.