Nadpis
Kategorie
datum

Projekt SYPO, který zajišťuje školám mimo jiné podporu prostřednictvím sítě krajských ICT metodiků, nově navázal spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. 

Bezplatná ICT podpora projektu SYPO určená všem školám je velmi široká a zahrnuje mnoho témat spojených se zavedením ICT do výuky nebo řízení školy. Díky spolupráci s ČVUT v Praze se nabídka pomoci ještě rozšiřuje např. o následující situace:

  • správa a zabezpečení počítačových sítí,
  • zabezpečení školní sítě pro použití BYOD,
  • správa tenantu Office365, zavádění protokolu IPV6.

Více informací získáte u našich krajských ICT metodiků nebo zde.

Více informací o pomoci ČVUT najdete zde.

Nadpis
Kategorie

Projekt SYPO, který zajišťuje školám mimo jiné podporu prostřednictvím sítě krajských ICT metodiků, nově navázal spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. 

Bezplatná ICT podpora projektu SYPO určená všem školám je velmi široká a zahrnuje mnoho témat spojených se zavedením ICT do výuky nebo řízení školy. Díky spolupráci s ČVUT v Praze se nabídka pomoci ještě rozšiřuje např. o následující situace:

  • správa a zabezpečení počítačových sítí,
  • zabezpečení školní sítě pro použití BYOD,
  • správa tenantu Office365, zavádění protokolu IPV6.

Více informací získáte u našich krajských ICT metodiků nebo zde.

Více informací o pomoci ČVUT najdete zde.

datum

Jarní mimořádná opatření zaskočila mnoho škol, po počátečním ochromení se výuka většinou přesunula do online prostředí. Po půl roce by měly mít školy nastavená svá vlastní pravidla, jak budou možnou online výuku realizovat a jak vyučovat v případě omezení provozu. Kvalifikovanou pomoc jim bude i nadále poskytovat projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se svými webináři, metodickými kabinety Informatika a ICT, krajskými ICT metodiky a dalšími online akcemi. Na podpoře určené pro MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ i ZUŠ spolupracují sami učitelé a je zdarma. Projekt SYPO je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.

„Před námi je velice nejistý školní rok. Online výuka na jaře prověřila dovednosti a znalosti učitelů v oblasti IT, ukázala slabá i silná místa a hlavně nám poskytla zkušenosti, o které se teď můžeme opřít,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Domnívám se, že v otázce eventuální distanční výuky mají učitelé mnoho možností, kde se vzdělávat. V rámci projektu SYPO jsme na YouTube zveřejnili 55 webinářů s velmi praktickými radami, jak distanční výuku realizovat a na co si dát pozor. Vzhledem k vysoké sledovanosti webinářů, která přesáhla 180 000 zhlédnutí, se dá předpokládat, že se učitelé v dané oblasti vzdělávali a že mají na co navázat.“

V loňském školním roce byly webináře vysílány téměř denně, v letošním školním roce to bude jednou týdně. „Bude však záležet na aktuální situaci a zájmu učitelů. Pokud bude potřeba, budeme pochopitelně vysílat častěji,“ doplňuje Nekola. V září 2020 byly zatím odvysílané tři webináře, které se věnovaly vybavení pro online výuku, a tři webináře týkající se zajištění a organizace online výuky. Do budoucna se budou webináře věnovat například kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání.

Oborové didaktiky online

Webináře, které představují v době omezování hromadných akcí ideální formu vzdělávání, se v projektu SYPO věnují také oborovým didaktikám českého jazyka a literatury, matematiky a informatiky a ICT. „V loňském školním roce jsme připravili 49 webinářů, kterých se zúčastnilo téměř 3 000 učitelů. Vzhledem k jejich zajímavému obsahu je chceme nabídnout všem učitelům, a proto jsme je zveřejnili na YouTube,“ říká Mgr. Martin Plitz z projektu SYPO a dodává: „V letošním školním roce připravujeme zhruba 30 nových témat. Podobně jako u dalších vzdělávacích akcí SYPO při jejich výběru spolupracujeme s učiteli. Díky tomu víme, o jaká témata mají skutečně zájem, a můžeme na tuto poptávku velmi rychle reagovat.“

Metodické kabinety: učitelé sobě

Velkou roli hraje v době koronavirové rozvoj sítě metodických kabinetů projektu SYPO, ve kterých spolupracuje téměř 300 učitelů a dalších odborníků z pedagogické praxe. Kromě toho si učitelé v krajských metodických kabinetech sdílejí materiály a tipy na online výuku. Možnosti využití IT ve výuce ukazují kolegům také učitelé zapojení do metodického kabinetu Informatika a ICT.

Jak pomáhá SYPO?
Nadpis
Kategorie

Jarní mimořádná opatření zaskočila mnoho škol, po počátečním ochromení se výuka většinou přesunula do online prostředí. Po půl roce by měly mít školy nastavená svá vlastní pravidla, jak budou možnou online výuku realizovat a jak vyučovat v případě omezení provozu. Kvalifikovanou pomoc jim bude i nadále poskytovat projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se svými webináři, metodickými kabinety Informatika a ICT, krajskými ICT metodiky a dalšími online akcemi. Na podpoře určené pro MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ i ZUŠ spolupracují sami učitelé a je zdarma. Projekt SYPO je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.

„Před námi je velice nejistý školní rok. Online výuka na jaře prověřila dovednosti a znalosti učitelů v oblasti IT, ukázala slabá i silná místa a hlavně nám poskytla zkušenosti, o které se teď můžeme opřít,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Domnívám se, že v otázce eventuální distanční výuky mají učitelé mnoho možností, kde se vzdělávat. V rámci projektu SYPO jsme na YouTube zveřejnili 55 webinářů s velmi praktickými radami, jak distanční výuku realizovat a na co si dát pozor. Vzhledem k vysoké sledovanosti webinářů, která přesáhla 180 000 zhlédnutí, se dá předpokládat, že se učitelé v dané oblasti vzdělávali a že mají na co navázat.“

V loňském školním roce byly webináře vysílány téměř denně, v letošním školním roce to bude jednou týdně. „Bude však záležet na aktuální situaci a zájmu učitelů. Pokud bude potřeba, budeme pochopitelně vysílat častěji,“ doplňuje Nekola. V září 2020 byly zatím odvysílané tři webináře, které se věnovaly vybavení pro online výuku, a tři webináře týkající se zajištění a organizace online výuky. Do budoucna se budou webináře věnovat například kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání.

Oborové didaktiky online

Webináře, které představují v době omezování hromadných akcí ideální formu vzdělávání, se v projektu SYPO věnují také oborovým didaktikám českého jazyka a literatury, matematiky a informatiky a ICT. „V loňském školním roce jsme připravili 49 webinářů, kterých se zúčastnilo téměř 3 000 učitelů. Vzhledem k jejich zajímavému obsahu je chceme nabídnout všem učitelům, a proto jsme je zveřejnili na YouTube,“ říká Mgr. Martin Plitz z projektu SYPO a dodává: „V letošním školním roce připravujeme zhruba 30 nových témat. Podobně jako u dalších vzdělávacích akcí SYPO při jejich výběru spolupracujeme s učiteli. Díky tomu víme, o jaká témata mají skutečně zájem, a můžeme na tuto poptávku velmi rychle reagovat.“

Metodické kabinety: učitelé sobě

Velkou roli hraje v době koronavirové rozvoj sítě metodických kabinetů projektu SYPO, ve kterých spolupracuje téměř 300 učitelů a dalších odborníků z pedagogické praxe. Kromě toho si učitelé v krajských metodických kabinetech sdílejí materiály a tipy na online výuku. Možnosti využití IT ve výuce ukazují kolegům také učitelé zapojení do metodického kabinetu Informatika a ICT.

Jak pomáhá SYPO?
datum

Uvádějící učitelé usnadňují zahájení praxe čtyřem pětinám začínajících učitelů v českých školách. Nejčastěji jim radí s výukou, komunikací s žáky i rodiči či administrativou, pomáhají jim ale také překonávat stres a strach ze selhání. Nejužší spolupráce je na mateřských a základních školách. Mezi nejčastější překážky uvádění patří časová vytíženost zkušených učitelů a organizační překážky spojené s velikostí školy. Vyplývá to z komunikace se školami a šetření Národního pedagogického institutu ČR a projektu SYPO. 

Začínající učitelé se díky podpoře uvádějících učitelů a vedení školy velmi rychle zorientují v životě školy a začlení se do pedagogického sboru. „Poměrně překvapivé jsou však postřehy uvádějících učitelů ke vztahu začínajících učitelů k dětem. Podle jejich názorů působí noví učitelé mnohdy nejistě,“ říká Mgr. Monika Brodská z projektu SYPO a dodává: „Kromě pomoci s plánováním výuky nebo jejím vyhodnocování se jim tudíž snažili dodávat jim jistotu a sebedůvěru, motivovat je.“

Mezi nejčastější formy spolupráce začínajících a uvádějících učitelů patří pravidelné konzultace, hospitace a náslechy, tandemová výuka nebo průběžné vyhodnocování zkušeností.

Rozhoduje aprobace a vzájemné sympatie

Mají-li ředitelé možnost, nejčastěji spojují učitele se stejnou nebo podobnou aprobací a také na základě vzájemných sympatií. Důležitou roli hraje odpovídající délka praxe uvádějícího učitele. „Vedení škol pro uvádění začínajícího učitele nejčastěji vybírá ty „nejlepší“ kolegy, zkušené, schopné motivovat a poskytovat zpětnou vazbu,“ říká Brodská a dodává: „Uvádějící učitelé jsou mnohdy na školách velmi aktivní a oblíbení, znají život školy, jsou ochotni předávat své zkušenosti a zároveň se učit novým věcem a zdokonalovat svou vlastní výuku.“

Hlavní překážky? Časová vytíženost uvádějících učitelů a velikost školy

Mezi nejčastější problémy spojené s uváděním začínajících učitelů patří časová vytíženost uvádějících učitelů. „Uvádějící a začínající učitelé učí velmi často podobné předměty, pomoc uvádějícího učitele je pak velmi přesná. Komplikací však může být to, pokud zkušený a nový učitel učí dvě paralelní třídy podle stejného rozvrhu. Pak může být poměrně obtížné najít čas na podporu a pravidelnou komunikaci se začínajícím učitelem,“ vysvětluje Brodská.

Velký vliv na výběr uvádějícího učitele má také velikost školy. Pokud učitelé působí na velké škole, která je rozmístěná v několika budovách, mohou být pravidelná setkávání uvádějících a začínajících učitelů komplikovaná. „V těchto případech nejčastěji funguje telefonická a e-mailová komunikace. V době mimořádných opatření byla online komunikace běžná i na jiných typech škol,“ říká Brodská. Podobná situace je také na základních uměleckých školách, které mají často odloučená pracoviště. „Problémy v uvádění mohou nastat také v malých školách nebo v malotřídkách, kdy není možnost volby uvádějícího učitele nebo je uvádějícím učitelem přímo ředitel školy,“ dodává Brodská.

Nejužší spolupráce je v mateřských školách

Uvádění začínajících učitelů se liší podle druhu školy. Nejtěsnější vazby mezi začínajícími a uvádějícími učiteli jsou v mateřských školách, kde jsou spolu často v jedné třídě a v každodenním kontaktu. „Začínajícímu učiteli tento styl přináší mnoho – vidí zkušeného kolegu nejen při výuce a její přípravě, ale zjistí také, jak jedná s dětmi a jejich rodiči nebo jaké administrativě se věnuje a kdy,“ říká Brodská. Na základních školách začínající a uvádějící učitelé často sdílejí společný kabinet.

Doporučení jak začlenit nového učitele do života školy může školám poskytnout také Model systému podpory začínajících učitelů projektu SYPO. Součástí Modelu je popis průběhu adaptačního období, který může sloužit jako návod pro uvádění začínajících učitelů, a mnoho konkrétních příkladů inspirativní praxe. Na vzniku Modelu se podíleli ředitelé a učitelé škol, kteří mají s uváděním osobní zkušenosti.