Nadpis
Kategorie
datum

Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Kromě praktických tipů a doporučení jsou součástí materiálů také osobní zkušenosti pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který je realizován Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) a na jehož financování se podílí MŠMT a EU, ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit!

Aktuálně probíhá vnější připomínkové řízení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., jehož důležitou součástí jsou pojmy jako adaptační období či ukotvení pozice uvádějícího učitele. Dvouleté adaptační období, které významně ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele i každé školy, podstatně působí i na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství.

Spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele může mít na setrvání začínajícího učitele ve školství přímý vliv. „Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, uvažuje o případném odchodu z konkrétní školy nebo ze školství přibližně zhruba jen desetina nových učitelů. Z našeho šetření, které proběhlo v roce 2018 a do něhož se zapojilo 727 škol, vyplývá, že pokud škola funkční systém uvádění nemá, pak o tomtéž uvažuje dvakrát více začínajících učitelů,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO.

„Čím lépe se ve svých školách postaráme o našeho začínajícího učitele, tím větší je naděje, že on se kvalitně postará o žáky a rychleji vklouzne do školního života. To by, myslím, mělo být zájmem každého ředitele školy. Každý řetěz je přeci tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek – nedopusťme, aby oním slabým článkem byl právě začínající učitel,“ říká Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy ZŠ a MŠ v Plzni, a dodává: „Stůjme při něm, posilujme jej. V pravý čas buďme jeho oporou a pomozme mu zapojit se do života školy tak, abychom se mohli spolehnout, že se stane pevnou a kvalitní součástí naší školy.“

Hlavní cíle materiálů

 • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.
 • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.
 • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.

Kompletní materiály najdete Zde

Na pomoc uvádějícího učitele při zahájení praxe se může podle šeření SYPO spolehnout přibližně 80 % začínajících učitelů. Nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy, s vedením školní dokumentace, s hodnocením žáků, s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s komunikací s rodiči.

Infografika Začínající učitelé v českých školách Zde 

Nadpis
Kategorie

Školy se začínajícími učiteli mohou nově využívat bezplatné materiály, které jsou určené pro začínající a uvádějící učitele a pro členy vedení škol. Kromě praktických tipů a doporučení jsou součástí materiálů také osobní zkušenosti pedagogů. Materiály vznikly v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který je realizován Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) a na jehož financování se podílí MŠMT a EU, ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit!

Aktuálně probíhá vnější připomínkové řízení návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., jehož důležitou součástí jsou pojmy jako adaptační období či ukotvení pozice uvádějícího učitele. Dvouleté adaptační období, které významně ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele i každé školy, podstatně působí i na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství.

Spolupráce začínajícího a uvádějícího učitele může mít na setrvání začínajícího učitele ve školství přímý vliv. „Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, uvažuje o případném odchodu z konkrétní školy nebo ze školství přibližně zhruba jen desetina nových učitelů. Z našeho šetření, které proběhlo v roce 2018 a do něhož se zapojilo 727 škol, vyplývá, že pokud škola funkční systém uvádění nemá, pak o tomtéž uvažuje dvakrát více začínajících učitelů,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO.

„Čím lépe se ve svých školách postaráme o našeho začínajícího učitele, tím větší je naděje, že on se kvalitně postará o žáky a rychleji vklouzne do školního života. To by, myslím, mělo být zájmem každého ředitele školy. Každý řetěz je přeci tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek – nedopusťme, aby oním slabým článkem byl právě začínající učitel,“ říká Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy ZŠ a MŠ v Plzni, a dodává: „Stůjme při něm, posilujme jej. V pravý čas buďme jeho oporou a pomozme mu zapojit se do života školy tak, abychom se mohli spolehnout, že se stane pevnou a kvalitní součástí naší školy.“

Hlavní cíle materiálů

 • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.
 • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.
 • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.

Kompletní materiály najdete Zde

Na pomoc uvádějícího učitele při zahájení praxe se může podle šeření SYPO spolehnout přibližně 80 % začínajících učitelů. Nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy, s vedením školní dokumentace, s hodnocením žáků, s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s komunikací s rodiči.

Infografika Začínající učitelé v českých školách Zde 

datum

Metodické kabinety, které spojují učitele jednoho předmětu z různých škol, se aktuálně rozšiřují o dva nové kabinety – Cizí jazyky a Společenskovědní vzdělávání. Metodické kabinety zahájily svou činnost v roce 2019 a v současné době sdružují téměř 500 učitelů v krajských a několik stovek učitelů v oblastních kabinetech. Fungují v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

„Metodické kabinety přinesly do českého školství něco unikátního – spojily české učitele jednoho předmětu, daly jim možnost sdílet své zkušenosti a postřehy a navíc jim umožnily ovlivňovat nabídku vzdělávacích akcí a upravovat si je na míru,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO, a dodává: „Nyní otvíráme dva poslední kabinety, které systém kabinetů završí.“

Zapojením do metodických kabinetů získají noví členové přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR, individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu a důležité informace ze školského terénu nejen o daném předmětu. Budou moct spolupracovat s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol a sdílet s nimi své zkušenosti. Zároveň se mohou díky spolupráci na vzdělávacích akcích SYPO dále seberealizovat a rozšiřovat své profesní dovednosti. Za činnost členům náleží finanční ohodnocení.

Aktuálně funguje pět metodických kabinetů

 • Kabinet Český jazyk a literatura
 • Kabinet Informatika a ICT
 • Kabinet Matematika a její aplikace
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Informace o výběrových řízeních zde

Nadpis
Kategorie

Metodické kabinety, které spojují učitele jednoho předmětu z různých škol, se aktuálně rozšiřují o dva nové kabinety – Cizí jazyky a Společenskovědní vzdělávání. Metodické kabinety zahájily svou činnost v roce 2019 a v současné době sdružují téměř 500 učitelů v krajských a několik stovek učitelů v oblastních kabinetech. Fungují v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

„Metodické kabinety přinesly do českého školství něco unikátního – spojily české učitele jednoho předmětu, daly jim možnost sdílet své zkušenosti a postřehy a navíc jim umožnily ovlivňovat nabídku vzdělávacích akcí a upravovat si je na míru,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO, a dodává: „Nyní otvíráme dva poslední kabinety, které systém kabinetů završí.“

Zapojením do metodických kabinetů získají noví členové přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR, individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu a důležité informace ze školského terénu nejen o daném předmětu. Budou moct spolupracovat s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol a sdílet s nimi své zkušenosti. Zároveň se mohou díky spolupráci na vzdělávacích akcích SYPO dále seberealizovat a rozšiřovat své profesní dovednosti. Za činnost členům náleží finanční ohodnocení.

Aktuálně funguje pět metodických kabinetů

 • Kabinet Český jazyk a literatura
 • Kabinet Informatika a ICT
 • Kabinet Matematika a její aplikace
 • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
 • Kabinet Přírodovědné vzdělávání

Informace o výběrových řízeních zde

datum

Praha, 31. 1. 2022

Metodické kabinety, které fungují od roku 2019 a které aktuálně sdružují více než 2500 učitelů, nově připravily dalších pět metodických příruček s praktickými tipy do výuky. Mohou je zdarma využívat všichni učitelé a řadí se tak vedle workshopů, webinářů nebo konzultací k ICT mezi další formy profesní podpory projektu SYPO a NPI ČR. Na financování projektu se podílí MŠMT a EU.

V celkem osmi metodických příručkách najdou učitelé hotové a okamžitě použitelné pracovní listy, názorné ukázky vyučovacích hodin a další tipy do výuky. Na jejich vzniku se podíleli zkušení pedagogové ze základních, středních i vysokých škol. „Např. první metodická příručka kabinetu Přírodovědné vzdělávání ukazuje konkrétní aktivity spojené s rozvojem přírodovědné gramotnosti a vychází z přímých zkušeností učitelů i žáků,“ říká její spoluautorka Mgr. Monika Chrobáková, členka kabinetu a učitelka na ZŠ a MŠ Baška as ZŠ a MŠ Janovice v Moravskoslezském kraji.

Metodické příručky jsou zatím určeny pro dosud existující kabinety, tedy pro učitele českého jazyka a literatury, informatiky a ICT, matematiky, přírodovědných předmětů a pro učitele v mateřských školách a na prvních stupních základních škol.

Učitelům na míru

Členové metodických kabinetů se mimo to podílejí se na přípravě bezplatných vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy nebo webináře. „Díky tomu můžeme nabízet taková témata, která jsou pro učitele zajímavá. To ostatně dokazuje nejen návštěvnost našich akcí, ale také počet zhlédnutí záznamů webinářů na YouTube přesahující 500 000,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO. Webinářů SYPO se jen v roce 2021 zúčastnilo více než 11 000 účastníků.

Metodické příručky SYPO
O metodických kabinetech

Metodické kabinety, které fungují pod hlavičkou projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR, sdružují učitele jednoho předmětu z různých škol. Učitelé zapojení do kabinetu získají přednostní informace o vzdělávacích akcích NPI ČR i další individuální odbornou podporu pro sebe i svou školu. Mají přístup k důležitým informacím ze školského terénu. Mohou těžit ze spolupráce s kolegy stejné odborné kvalifikace z různých škol, sdílet s nimi zkušeností i problémové oblasti. Díky spolupráci na vzdělávacích akcích mohou dále rozšiřovat své profesní dovednosti a seberealizovat se.

V současné době existuje 5 metodických kabinetů, a to kabinety

 • Český jazyk a literatura (od 2019)
 • Informatika a ICT (2019)
 • Matematika a její aplikace (2019)
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání (2020)
 • Přírodovědné vzdělávání (2020)

V roce 2022 budou spuštěny kabinety

 • Cizí jazyky
 • Společenskovědní vzdělávání