Nadpis
Kategorie
datum

Dne 16. 2. 2023 se bude konat již třetí online konference určená pro ředitele a členy vedení škol. Nechte školní starosti jeden den na jindy. Najděte si místo, kde na vás nikdo nebude klepat nebo vás rušit, a odevzdejte se do péče lázeňských odborníků.

Dovolte nám postarat se o vás a pojďte s námi strávit den v našich online lázních.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Nadpis
Kategorie

Dne 16. 2. 2023 se bude konat již třetí online konference určená pro ředitele a členy vedení škol. Nechte školní starosti jeden den na jindy. Najděte si místo, kde na vás nikdo nebude klepat nebo vás rušit, a odevzdejte se do péče lázeňských odborníků.

Dovolte nám postarat se o vás a pojďte s námi strávit den v našich online lázních.

Více informací a možnost přihlášení zde.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma

Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO

Odborný panel se koná 14. 12. 2022 od 9:30 do 15:00 v Konferenčním centru NPI ČR, Senovážné náměstí 25, Praha 1.

Registrace předem ZDE.

Pojďte s námi reflektovat a diskutovat témata a výstupy odborných panelů SYPO v tématu „začínající učitel“, aktualizovat výstupy realizovaných odborných panelů od roku 2018 a vyslat signál, co aktuálního je nutné řešit na úrovni MŠMT.


Program

 • Praktická příprava budoucích pedagogů
 • Začínající učitel: problémy – potřeby – podpora
 • Standard vstupu do učitelské profese
 • Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících
 • Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí
 • Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele

Jednotlivé části budou otevřeny krátkým příspěvkem odborného panelisty, který se na odborných panelech SYPO podílel.

Následně proběhne v pracovních skupinách debata s cílem analyzovat vybrané výstupy z daného odborného panelu a vymezit, co platí, neplatí, či jak se v čase změnilo a je aktuální. Výstupy skupin budou prezentovány odborným panelistou.

Na závěr odborného panelu SYPO proběhne shrnutí příslušnými pracovníky MŠMT, kteří zajišťují jejich následné zapracování do úkolů ministerstva školství.

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma

Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO

Odborný panel se koná 14. 12. 2022 od 9:30 do 15:00 v Konferenčním centru NPI ČR, Senovážné náměstí 25, Praha 1.

Registrace předem ZDE.

Pojďte s námi reflektovat a diskutovat témata a výstupy odborných panelů SYPO v tématu „začínající učitel“, aktualizovat výstupy realizovaných odborných panelů od roku 2018 a vyslat signál, co aktuálního je nutné řešit na úrovni MŠMT.


Program

 • Praktická příprava budoucích pedagogů
 • Začínající učitel: problémy – potřeby – podpora
 • Standard vstupu do učitelské profese
 • Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících
 • Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí
 • Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele

Jednotlivé části budou otevřeny krátkým příspěvkem odborného panelisty, který se na odborných panelech SYPO podílel.

Následně proběhne v pracovních skupinách debata s cílem analyzovat vybrané výstupy z daného odborného panelu a vymezit, co platí, neplatí, či jak se v čase změnilo a je aktuální. Výstupy skupin budou prezentovány odborným panelistou.

Na závěr odborného panelu SYPO proběhne shrnutí příslušnými pracovníky MŠMT, kteří zajišťují jejich následné zapracování do úkolů ministerstva školství.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na Studentskou konferenci budoucích akademických pracovníků, která se bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 8. – 9. 11. 2022. Program připravovaný na středu 9. 11. 2022 bude v rukách projektu SYPO a klíčové aktivity Začínající učitel. 

V dopolední společné části se účastníci seznámí se zkušenostmi a výsledky z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. „Model systému podpory začínajících učitelů seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, ukazuje konkrétní adaptační plány a příklady z praxe. Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a zdokonalila. Proto věříme, že si účastníci konference odnesou cennou inspiraci a aktuální poznatky o tom, jaké jsou možnosti nastavení adaptačního období ve školách,“ říká Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO.

V odpolední části si pak účastníci mohou vybrat jeden ze tří paralelně probíhajících workshopů, které se budou věnovat komunikačním dovednostem, poskytování zpětné vazby, práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlastních dovedností. „Ačkoli je konference – alespoň dle názvu – určena zejména budoucím akademickým pracovníkům, myslím, že praktické workshopy zaujmou a obohatí i učitele zkušené,“ shrnuje Monika Brodská. Workshopy povedou ředitelé a zástupci ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, kteří se na tvorbě Modelu podíleli. Počet míst na workshopy je omezen, proto je třeba přihlásit se předem. 

Registrace předem ZDE.

Workshop 1: Komunikační dovednosti začínajících učitelů, poskytování zpětné vazby – hodnocení výsledků vzdělávání  

Komunikace mezi učitelem a žákem je velice křehká a může poměrně hodně podpořit jejich vzájemný vztah i klima ve třídě, na druhou stranu může i hodně ublížit. Workshop bude zaměřen na poskytování zpětné vazby žákům k výsledkům jejich učení. Společně budeme sdílet své zkušenosti a uvedeme si také některé příklady z praxe. Vyvodíme jejich dopad na žákovo učení a stanovíme si společně pravidla, kterými bychom se chtěli řídit při poskytování zpětné vazby a v prostředí podporujícím učení žáků. 

Workshop 2: Co je to portfolio

Portfolio je pojem, o kterém se ve školství hodně mluví. V rámci workshopu se na něj podíváme z pohledů žáka a učitele. V rámci žákovského portfolia se zaměříme na jeho tak trochu opomíjenou část – studijní portfolio. Budeme tvořit návrhy, jak se dá studijní portfolio ve výuce využívat a jak by učitel mohl postupovat, když studijní portfolio učí své žáky tvořit. Z pohledu portfolia pedagoga si ukážeme možné přístupy k jeho vedení a argumenty proč portfolio mít. Ukážeme si, jak profesní portfolio využít jako nástroj sebereflexe a hlavně jako nástroj plánování vlastního dalšího profesního rozvoje. 

Workshop 3: Sebereflexe vlastních dovedností  

Workshop bude zaměřen na reflexi práce začínajícího učitele prostřednictvím různých sebehodnotících nástrojů. Bude představen sebehodnotící dotazník a balanční kruh. Účastníci si vyzkouší oba nástroje, pokusí se reflektovat své silné i slabé stránky, své úrovně jednotlivých kompetencí k pedagogické práci.