Nadpis
Kategorie
datum

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma

Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO

Odborný panel se koná 14. 12. 2022 od 9:30 do 15:00 v Konferenčním centru NPI ČR, Senovážné náměstí 25, Praha 1.

Registrace předem ZDE.

Pojďte s námi reflektovat a diskutovat témata a výstupy odborných panelů SYPO v tématu „začínající učitel“, aktualizovat výstupy realizovaných odborných panelů od roku 2018 a vyslat signál, co aktuálního je nutné řešit na úrovni MŠMT.


Program

 • Praktická příprava budoucích pedagogů
 • Začínající učitel: problémy – potřeby – podpora
 • Standard vstupu do učitelské profese
 • Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících
 • Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí
 • Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele

Jednotlivé části budou otevřeny krátkým příspěvkem odborného panelisty, který se na odborných panelech SYPO podílel.

Následně proběhne v pracovních skupinách debata s cílem analyzovat vybrané výstupy z daného odborného panelu a vymezit, co platí, neplatí, či jak se v čase změnilo a je aktuální. Výstupy skupin budou prezentovány odborným panelistou.

Na závěr odborného panelu SYPO proběhne shrnutí příslušnými pracovníky MŠMT, kteří zajišťují jejich následné zapracování do úkolů ministerstva školství.

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma

Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO

Odborný panel se koná 14. 12. 2022 od 9:30 do 15:00 v Konferenčním centru NPI ČR, Senovážné náměstí 25, Praha 1.

Registrace předem ZDE.

Pojďte s námi reflektovat a diskutovat témata a výstupy odborných panelů SYPO v tématu „začínající učitel“, aktualizovat výstupy realizovaných odborných panelů od roku 2018 a vyslat signál, co aktuálního je nutné řešit na úrovni MŠMT.


Program

 • Praktická příprava budoucích pedagogů
 • Začínající učitel: problémy – potřeby – podpora
 • Standard vstupu do učitelské profese
 • Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících
 • Portfolio pedagoga – osobní cesta profesí
 • Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele

Jednotlivé části budou otevřeny krátkým příspěvkem odborného panelisty, který se na odborných panelech SYPO podílel.

Následně proběhne v pracovních skupinách debata s cílem analyzovat vybrané výstupy z daného odborného panelu a vymezit, co platí, neplatí, či jak se v čase změnilo a je aktuální. Výstupy skupin budou prezentovány odborným panelistou.

Na závěr odborného panelu SYPO proběhne shrnutí příslušnými pracovníky MŠMT, kteří zajišťují jejich následné zapracování do úkolů ministerstva školství.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na Studentskou konferenci budoucích akademických pracovníků, která se bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 8. – 9. 11. 2022. Program připravovaný na středu 9. 11. 2022 bude v rukách projektu SYPO a klíčové aktivity Začínající učitel. 

V dopolední společné části se účastníci seznámí se zkušenostmi a výsledky z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. „Model systému podpory začínajících učitelů seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, ukazuje konkrétní adaptační plány a příklady z praxe. Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a zdokonalila. Proto věříme, že si účastníci konference odnesou cennou inspiraci a aktuální poznatky o tom, jaké jsou možnosti nastavení adaptačního období ve školách,“ říká Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO.

V odpolední části si pak účastníci mohou vybrat jeden ze tří paralelně probíhajících workshopů, které se budou věnovat komunikačním dovednostem, poskytování zpětné vazby, práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlastních dovedností. „Ačkoli je konference – alespoň dle názvu – určena zejména budoucím akademickým pracovníkům, myslím, že praktické workshopy zaujmou a obohatí i učitele zkušené,“ shrnuje Monika Brodská. Workshopy povedou ředitelé a zástupci ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, kteří se na tvorbě Modelu podíleli. Počet míst na workshopy je omezen, proto je třeba přihlásit se předem. 

Registrace předem ZDE.

Workshop 1: Komunikační dovednosti začínajících učitelů, poskytování zpětné vazby – hodnocení výsledků vzdělávání  

Komunikace mezi učitelem a žákem je velice křehká a může poměrně hodně podpořit jejich vzájemný vztah i klima ve třídě, na druhou stranu může i hodně ublížit. Workshop bude zaměřen na poskytování zpětné vazby žákům k výsledkům jejich učení. Společně budeme sdílet své zkušenosti a uvedeme si také některé příklady z praxe. Vyvodíme jejich dopad na žákovo učení a stanovíme si společně pravidla, kterými bychom se chtěli řídit při poskytování zpětné vazby a v prostředí podporujícím učení žáků. 

Workshop 2: Co je to portfolio

Portfolio je pojem, o kterém se ve školství hodně mluví. V rámci workshopu se na něj podíváme z pohledů žáka a učitele. V rámci žákovského portfolia se zaměříme na jeho tak trochu opomíjenou část – studijní portfolio. Budeme tvořit návrhy, jak se dá studijní portfolio ve výuce využívat a jak by učitel mohl postupovat, když studijní portfolio učí své žáky tvořit. Z pohledu portfolia pedagoga si ukážeme možné přístupy k jeho vedení a argumenty proč portfolio mít. Ukážeme si, jak profesní portfolio využít jako nástroj sebereflexe a hlavně jako nástroj plánování vlastního dalšího profesního rozvoje. 

Workshop 3: Sebereflexe vlastních dovedností  

Workshop bude zaměřen na reflexi práce začínajícího učitele prostřednictvím různých sebehodnotících nástrojů. Bude představen sebehodnotící dotazník a balanční kruh. Účastníci si vyzkouší oba nástroje, pokusí se reflektovat své silné i slabé stránky, své úrovně jednotlivých kompetencí k pedagogické práci. 

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na Studentskou konferenci budoucích akademických pracovníků, která se bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 8. – 9. 11. 2022. Program připravovaný na středu 9. 11. 2022 bude v rukách projektu SYPO a klíčové aktivity Začínající učitel. 

V dopolední společné části se účastníci seznámí se zkušenostmi a výsledky z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů. „Model systému podpory začínajících učitelů seznamuje školy s tzv. adaptačním obdobím, ukazuje konkrétní adaptační plány a příklady z praxe. Pilotáž, do které se zapojilo 150 škol, Model dál rozvinula a zdokonalila. Proto věříme, že si účastníci konference odnesou cennou inspiraci a aktuální poznatky o tom, jaké jsou možnosti nastavení adaptačního období ve školách,“ říká Monika Brodská, týmová manažerka klíčové aktivity Začínající učitel projektu SYPO.

V odpolední části si pak účastníci mohou vybrat jeden ze tří paralelně probíhajících workshopů, které se budou věnovat komunikačním dovednostem, poskytování zpětné vazby, práci s portfoliem žáka i pedagoga nebo sebereflexi vlastních dovedností. „Ačkoli je konference – alespoň dle názvu – určena zejména budoucím akademickým pracovníkům, myslím, že praktické workshopy zaujmou a obohatí i učitele zkušené,“ shrnuje Monika Brodská. Workshopy povedou ředitelé a zástupci ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, kteří se na tvorbě Modelu podíleli. Počet míst na workshopy je omezen, proto je třeba přihlásit se předem. 

Registrace předem ZDE.

Workshop 1: Komunikační dovednosti začínajících učitelů, poskytování zpětné vazby – hodnocení výsledků vzdělávání  

Komunikace mezi učitelem a žákem je velice křehká a může poměrně hodně podpořit jejich vzájemný vztah i klima ve třídě, na druhou stranu může i hodně ublížit. Workshop bude zaměřen na poskytování zpětné vazby žákům k výsledkům jejich učení. Společně budeme sdílet své zkušenosti a uvedeme si také některé příklady z praxe. Vyvodíme jejich dopad na žákovo učení a stanovíme si společně pravidla, kterými bychom se chtěli řídit při poskytování zpětné vazby a v prostředí podporujícím učení žáků. 

Workshop 2: Co je to portfolio

Portfolio je pojem, o kterém se ve školství hodně mluví. V rámci workshopu se na něj podíváme z pohledů žáka a učitele. V rámci žákovského portfolia se zaměříme na jeho tak trochu opomíjenou část – studijní portfolio. Budeme tvořit návrhy, jak se dá studijní portfolio ve výuce využívat a jak by učitel mohl postupovat, když studijní portfolio učí své žáky tvořit. Z pohledu portfolia pedagoga si ukážeme možné přístupy k jeho vedení a argumenty proč portfolio mít. Ukážeme si, jak profesní portfolio využít jako nástroj sebereflexe a hlavně jako nástroj plánování vlastního dalšího profesního rozvoje. 

Workshop 3: Sebereflexe vlastních dovedností  

Workshop bude zaměřen na reflexi práce začínajícího učitele prostřednictvím různých sebehodnotících nástrojů. Bude představen sebehodnotící dotazník a balanční kruh. Účastníci si vyzkouší oba nástroje, pokusí se reflektovat své silné i slabé stránky, své úrovně jednotlivých kompetencí k pedagogické práci. 

datum

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na profesní podporu vedoucích pracovníků škol, kterou připravil projekt SYPO NPI ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU.

Bezplatná konference „Support to Leadership in Education as a Way to School Improvement“ se koná v Praze ve dnech 15.-17. září 2022. Vybrané části programu budou tlumočeny do češtiny.

Konference se koná pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D., radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. Zároveň jde o 30. výroční konferenci evropské sítě ENIRDELM, která se dlouhodobě zabývá podporou leadershipu ve vzdělávání. Převážnou část programu proto tvoří příspěvky jejích členů z různých koutů Evropy.

Hlavními řečníky konference jsou

 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který bude hovořit o středním článku řízení, a
 • Georgios Zisimos z The European Training Foundation, který nahlédne na zlepšování kvality škol prostřednictvím spolupráce a představí model tzv. mezinárodních center odborné excelence.

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 15. 9. od 17:00 hod. v Nostickém paláci, sídle Ministerstva kultury. Další dva dny budou probíhat v Grandium Hotelu Prague.

Přijďte si poslechnout zahraniční zkušenosti a seznámit se s výsledky posledních výzkumů. Využijte jedinečné příležitosti k odborné diskuzi a navázání mezinárodních kontaktů. Jste srdečně zváni a těšíme se na vás!

Registrujte se prosím ZDE nejpozději do 5. září 2022.