Nadpis
Kategorie
datum

Praha, 31. 5. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat profesnímu rozvoji členů vedení škol a na které mimo jiné představíme Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol v kontextu českých i zahraničních zkušeností. Bezplatná konference je určena zejména členům vedení škol a bude se konat 8. 6. 2021 pod hlavičkou projektu SYPO a Národního pedagogického institutu.

Konference je prvním krokem k pilotáži navrženého systému, do které se budou moct školy zapojit od příštího školního roku a ovlivnit tak finální podobu Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol.

Během dopolední části se účastníci seznámí s navrženým Modelem vznikajícím v projektu SYPO ve spolupráci s odborníky z praxe. „Model může být velmi názornou pomůckou k systematické orientaci pro adepty na ředitelské řemeslo, pro ředitele zkušené, i pro ty, kteří jsou schopni a ochotni svou zkušenost dále sdílet,“ říká Lenka Volfová  z projektu SYPO.

Odpolední blok je sestaven z praktických workshopů a skupinových konzultací, jejichž cílem je přiblížit účastníkům možnou podporu pro členy vedení škol s důrazem na jejich profesní rozvoj.

Na konferenci je nutná registrace předem ZDE nejpozději do 6. 6. 2021.

Účast je zdarma a je vhodná pro členy vedení škol.

Program

Dopolední program

9:10 – 9:20

 • Mgr. Jiří Nekola: Podpora projektu SYPO pro management škol

9:20 – 9:30

 • Mgr. Lenka Volfová: Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol

9:30 – 10:00

 • PhDr. Václav Trojan, Ph.D.: Kompetenční model - splacený dluh nejen vůči ředitelům škol

10:00 – 10:30

 • Mgr. Pavel Škramlík, Mgr. Petr Jíša: Plánování profesního rozvoje na základě vlastního hodnocení kompetencí

10:45 – 11:30

 • Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, Mgr. Karel Moric, MBA, Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Mgr. et Mgr. Monika Vagenknechtová za Stálou konferenci ředitelů: Reflexe profesního rozvoje pohledem členů vedení škol

11:30 – 11:50

 • Glynn Kirkham: Reflexe mezinárodního kulatého stolu k profesnímu rozvoji ředitelů škol

 

Odpolední program

13:00 – 14:30

I. blok workshopů a konzultací

 • Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová: Možnosti motivace a rozvoje pracovníků mateřských škol 
 • Mgr. et Bc. Michal Jahn: Název příspěvku: Ředitel - leader (nejen) v době covidové
 • Mgr. Ondřej Lněnička: Kolik rolí máš, tolikrát jsi učitelem
 • Mgr. Hana Fučíková: Organizace času a plánování pro členy vedení málotřídních škol
 • Mgr. Hana Jurásková: Jak mohu využít své tělo ke zlepšení nálady, kdekoliv a kdykoliv.
 • Ing. Přemysl Doležal: Myšlenkové mapy jako inspirace pro plánování a rozvoj tvůrčího myšlení
 • Mgr. Petr Jíša, Mgr. Pavel Škramlík: Hodnocení kompetencí jako výchozí bod na cestě seberozvoje

15:00 – 16:30

II. blok workshopů a konzultací

 • Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová: Možnosti reflexe a sebereflexe pedagoga MŠ 
 • Mgr. et Bc. Michal Jahn: Jak se z toho ve škole nezbláznit - hořet, ale nevyhořet
 • Mgr. Ondřej Lněnička: Kolik rolí máš, tolikrát jsi učitelem
 • Mgr. Hana Fučíková: Otevřená komunikace jako základ dobrých vztahů na škole
 • Mgr. Hana Jurásková: Co dělat, když nemůžu usnout.
 • Ing. Přemysl Doležal: Myšlenkové mapy jako inspirace pro plánování a rozvoj tvůrčího myšlení
Nadpis
Kategorie

Praha, 31. 5. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat profesnímu rozvoji členů vedení škol a na které mimo jiné představíme Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol v kontextu českých i zahraničních zkušeností. Bezplatná konference je určena zejména členům vedení škol a bude se konat 8. 6. 2021 pod hlavičkou projektu SYPO a Národního pedagogického institutu.

Konference je prvním krokem k pilotáži navrženého systému, do které se budou moct školy zapojit od příštího školního roku a ovlivnit tak finální podobu Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol.

Během dopolední části se účastníci seznámí s navrženým Modelem vznikajícím v projektu SYPO ve spolupráci s odborníky z praxe. „Model může být velmi názornou pomůckou k systematické orientaci pro adepty na ředitelské řemeslo, pro ředitele zkušené, i pro ty, kteří jsou schopni a ochotni svou zkušenost dále sdílet,“ říká Lenka Volfová  z projektu SYPO.

Odpolední blok je sestaven z praktických workshopů a skupinových konzultací, jejichž cílem je přiblížit účastníkům možnou podporu pro členy vedení škol s důrazem na jejich profesní rozvoj.

Na konferenci je nutná registrace předem ZDE nejpozději do 6. 6. 2021.

Účast je zdarma a je vhodná pro členy vedení škol.

Program

Dopolední program

9:10 – 9:20

 • Mgr. Jiří Nekola: Podpora projektu SYPO pro management škol

9:20 – 9:30

 • Mgr. Lenka Volfová: Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol

9:30 – 10:00

 • PhDr. Václav Trojan, Ph.D.: Kompetenční model - splacený dluh nejen vůči ředitelům škol

10:00 – 10:30

 • Mgr. Pavel Škramlík, Mgr. Petr Jíša: Plánování profesního rozvoje na základě vlastního hodnocení kompetencí

10:45 – 11:30

 • Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, Mgr. Karel Moric, MBA, Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Mgr. et Mgr. Monika Vagenknechtová za Stálou konferenci ředitelů: Reflexe profesního rozvoje pohledem členů vedení škol

11:30 – 11:50

 • Glynn Kirkham: Reflexe mezinárodního kulatého stolu k profesnímu rozvoji ředitelů škol

 

Odpolední program

13:00 – 14:30

I. blok workshopů a konzultací

 • Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová: Možnosti motivace a rozvoje pracovníků mateřských škol 
 • Mgr. et Bc. Michal Jahn: Název příspěvku: Ředitel - leader (nejen) v době covidové
 • Mgr. Ondřej Lněnička: Kolik rolí máš, tolikrát jsi učitelem
 • Mgr. Hana Fučíková: Organizace času a plánování pro členy vedení málotřídních škol
 • Mgr. Hana Jurásková: Jak mohu využít své tělo ke zlepšení nálady, kdekoliv a kdykoliv.
 • Ing. Přemysl Doležal: Myšlenkové mapy jako inspirace pro plánování a rozvoj tvůrčího myšlení
 • Mgr. Petr Jíša, Mgr. Pavel Škramlík: Hodnocení kompetencí jako výchozí bod na cestě seberozvoje

15:00 – 16:30

II. blok workshopů a konzultací

 • Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová: Možnosti reflexe a sebereflexe pedagoga MŠ 
 • Mgr. et Bc. Michal Jahn: Jak se z toho ve škole nezbláznit - hořet, ale nevyhořet
 • Mgr. Ondřej Lněnička: Kolik rolí máš, tolikrát jsi učitelem
 • Mgr. Hana Fučíková: Otevřená komunikace jako základ dobrých vztahů na škole
 • Mgr. Hana Jurásková: Co dělat, když nemůžu usnout.
 • Ing. Přemysl Doležal: Myšlenkové mapy jako inspirace pro plánování a rozvoj tvůrčího myšlení
datum

Projekt SYPO hledá do Stálé konference ředitelů (SKŘ) nové zástupce z řad ředitelů škol a odborné pedagogické veřejnosti. Posláním Stálé konference ředitelů je mimo jiné vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Věnuje se aktuální problematice spojené s řízením škol.

Stálá konference je rozdělena do čtyř sekcí podle druhů škol na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. „V současné době hledáme ředitele ZUŠ a konzervatoří a rovněž zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod., kteří by byli rádi součástí Sekce MŠ,“ říká Lenka Volfová, týmová manažerka SYPO, a dodává: „V SKŘ se mohou těšit na společné sdílení a diskuzi s kolegy řediteli či pedagogickými odborníky napříč celou republikou. Navíc mohou počítat i s tím, že budou u klíčových otázek ovlivňujících práci ředitele školy.“

Noví členové SKŘ se budou ve spolupráci se stávajícími členy podílet zejména na nastavení a obsahu přímé podpory projektu SYPO určené pro vedení škol a na pilotáži „Modelu systému podpory vedení škol“.

Projekt SYPO nabízí ředitelům a vedení škol další bezplatné formy profesní podpory, např. workshopy, oblastní konference, konzultace, benchlearningy nebo moderované diskuze.

Bližší informace a přihlášky do výběrového řízení naleznete ZDE.

Nadpis
Kategorie

Projekt SYPO hledá do Stálé konference ředitelů (SKŘ) nové zástupce z řad ředitelů škol a odborné pedagogické veřejnosti. Posláním Stálé konference ředitelů je mimo jiné vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Věnuje se aktuální problematice spojené s řízením škol.

Stálá konference je rozdělena do čtyř sekcí podle druhů škol na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. „V současné době hledáme ředitele ZUŠ a konzervatoří a rovněž zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod., kteří by byli rádi součástí Sekce MŠ,“ říká Lenka Volfová, týmová manažerka SYPO, a dodává: „V SKŘ se mohou těšit na společné sdílení a diskuzi s kolegy řediteli či pedagogickými odborníky napříč celou republikou. Navíc mohou počítat i s tím, že budou u klíčových otázek ovlivňujících práci ředitele školy.“

Noví členové SKŘ se budou ve spolupráci se stávajícími členy podílet zejména na nastavení a obsahu přímé podpory projektu SYPO určené pro vedení škol a na pilotáži „Modelu systému podpory vedení škol“.

Projekt SYPO nabízí ředitelům a vedení škol další bezplatné formy profesní podpory, např. workshopy, oblastní konference, konzultace, benchlearningy nebo moderované diskuze.

Bližší informace a přihlášky do výběrového řízení naleznete ZDE.

datum

Kapacita společného jednání Odborného panelu „DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL“ byla naplněna během prvního dne spuštění registrací. Neúspěšným zájemcům o účast na Odborném panelu bude nabídnut jeho záznam.

„Těší nás, že jsme zvolili správné a atraktivní téma, o které je tak velký zájem,“ říká Eva Keclíková z projektu SYPO a dodává: „Aby byla zajištěna možnost diskuze všech účastníků, je Odborný panel určen pouze pro 80 účastníků. Z tohoto důvodu jeho kapacitu bohužel nebudeme navyšovat.“

Odborný panel bude nahráván a záznam bude zveřejněn na YouTube projektu SYPO. O zveřejnění budeme informovat na webových stránkách a Facebooku.

Společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce se koná online 10. 2. 2021 a jeho tématem je DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Více informací zde.