Nadpis
Kategorie
datum

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele.

Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00.

Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 ZDE

Příspěvky odborného panelu:

 • Mantinely prováděné revize RVP - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
 • Představy a očekávání MŠMT jako zadavatele velké a malé revize RVP – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT 
 • Změny v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP - prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • Vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů - doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
 • Možnosti ověřování - jak zjistit, zda revize RVP ZV měla očekávané dopady – Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI  
 • Revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí – Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice 

Na každý příspěvek navazuje skupinová spolupráce formující otázky a výstupy odborného panelu SYPO. 

Cílem odborného panelu je:

 • pojmenovat a vymezit mantinely připravovaných změn;
 • poukázat na změny provázející přípravu studentů budoucích učitelů s dopadem na pedagogickou praxi;
 • nahlédnout na možnosti ověřování očekávaných dopadů revizí RVP ZV a
 • vymezit kvalitativní změny ve výuce učitelů. 

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu vycházející ze školského prostředí a posouvající téma „velkých revizí“ na úrovni MŠMT. 

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele.

Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00.

Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 ZDE

Příspěvky odborného panelu:

 • Mantinely prováděné revize RVP - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
 • Představy a očekávání MŠMT jako zadavatele velké a malé revize RVP – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT 
 • Změny v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP - prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • Vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů - doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
 • Možnosti ověřování - jak zjistit, zda revize RVP ZV měla očekávané dopady – Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI  
 • Revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí – Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice 

Na každý příspěvek navazuje skupinová spolupráce formující otázky a výstupy odborného panelu SYPO. 

Cílem odborného panelu je:

 • pojmenovat a vymezit mantinely připravovaných změn;
 • poukázat na změny provázející přípravu studentů budoucích učitelů s dopadem na pedagogickou praxi;
 • nahlédnout na možnosti ověřování očekávaných dopadů revizí RVP ZV a
 • vymezit kvalitativní změny ve výuce učitelů. 

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu vycházející ze školského prostředí a posouvající téma „velkých revizí“ na úrovni MŠMT. 

datum

V rámci aktivity Management je na podzim naplánován cyklus čtyř oblastních konferencí pro účastníky z řad vedení škol, tentokrát na téma Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy. Diskuzní setkání, která proběhnou online, jsou zaměřená na podporu osobnostního a profesního rozvoje členů managementu školy.

Konference bude mít stejně jako v uplynulých letech dvě části. Dopolední se věnuje odborným příspěvkům, v odpolední proběhnou workshopy či skupinové konzultace k danému tématu.

„Původní myšlenku, aby se na konferencích setkávali ředitelé škol osobně a mohli spolu sdílet své zkušenosti a praxi v rámci jednoho kraje, pozměnila aktuální situace spojená s onemocněním covid-19,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Na druhou stranu současnou výhodou pro účastníky je beze sporu fakt, že se mohou zúčastnit té online konference, která je nejvíce osloví svým obsahem nebo jim vyhovuje termínem.“

První konference proběhne online 6. 10. 2021 pro Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj a mezi řečníky jsou odborníci a ředitelé právě z těchto krajů, např. Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel základní školy v Hrádku nad Nisou, MgA. Ivana Honsnejmanová, ředitelka sítě soukromých mateřských škol, nebo Mgr. Iveta Myšková, dlouholetá ředitelka ZŠ a MŠ Okna.

Oblastní konference SYPO

 • 6. 10. 2021 – Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj, přihlásit se můžete ZDE
 • 14. 10. 2021 – Jihočeský a Pardubický kraj a Kraj Vysočina,  přihlásit se můžete ZDE
 • 19. 10. 2021 – Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský kraj, přihlásit se můžete ZDE
 • 4. 11. 2021 – Olomoucký a Zlínský kraj,  přihlásit se můžete ZDE
Nadpis
Kategorie

V rámci aktivity Management je na podzim naplánován cyklus čtyř oblastních konferencí pro účastníky z řad vedení škol, tentokrát na téma Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy. Diskuzní setkání, která proběhnou online, jsou zaměřená na podporu osobnostního a profesního rozvoje členů managementu školy.

Konference bude mít stejně jako v uplynulých letech dvě části. Dopolední se věnuje odborným příspěvkům, v odpolední proběhnou workshopy či skupinové konzultace k danému tématu.

„Původní myšlenku, aby se na konferencích setkávali ředitelé škol osobně a mohli spolu sdílet své zkušenosti a praxi v rámci jednoho kraje, pozměnila aktuální situace spojená s onemocněním covid-19,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Na druhou stranu současnou výhodou pro účastníky je beze sporu fakt, že se mohou zúčastnit té online konference, která je nejvíce osloví svým obsahem nebo jim vyhovuje termínem.“

První konference proběhne online 6. 10. 2021 pro Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj a mezi řečníky jsou odborníci a ředitelé právě z těchto krajů, např. Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel základní školy v Hrádku nad Nisou, MgA. Ivana Honsnejmanová, ředitelka sítě soukromých mateřských škol, nebo Mgr. Iveta Myšková, dlouholetá ředitelka ZŠ a MŠ Okna.

Oblastní konference SYPO

 • 6. 10. 2021 – Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj, přihlásit se můžete ZDE
 • 14. 10. 2021 – Jihočeský a Pardubický kraj a Kraj Vysočina,  přihlásit se můžete ZDE
 • 19. 10. 2021 – Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský kraj, přihlásit se můžete ZDE
 • 4. 11. 2021 – Olomoucký a Zlínský kraj,  přihlásit se můžete ZDE
datum

Metodické kabinety nabízejí pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií covid-19, a nově poskytují online i prezenční doučování.

„V kabinetech působí aktivní učitelé se zápalem pro věc, zpravidla hodně vytížení. Proto nás velmi potěšilo, že se do pomoci s doučováním dosud přihlásilo téměř 100 členů krajských kabinetů ze všech částí republiky,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO, a dodává: „Předpokládám, že tento počet není konečný.“

V krajských metodických kabinetech působí v současné době téměř 500 učitelů z celé České republiky, další se mohou stále přidávat. Díky nim vzniká hustá síť oblastních kabinetů, ve kterých je aktuálně zapojeno dalších více než 1 800 pedagogů.

Jak najít vhodného učitele na doučování?

Celý proces je velmi jednoduchý. Ředitel školy se přihlásí do informačního systému NPI a klikne na políčko „Máme zájem o doučování“. Následně vybere kraj, formu doučování a předmět pro konkrétní stupeň školy. Zobrazí se mu jmenný seznam učitelů, které může oslovit. Při kliknutí na konkrétní jméno bude moci ředitel prostřednictvím e-mailu komunikovat přímo s vybraným učitelem.

Metodické kabinety byly vytvořeny a fungují v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). V současné době je činných pět kabinetů, a to Kabinet Český jazyk a literatura, Kabinet Informatika a ICT, Kabinet Matematika a její aplikace, Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání a Kabinet Přírodovědné vzdělávání.

Více informací o doučování ZDE.