Nadpis
Kategorie
datum

Pro tento školní rok jsme v projektu SYPO připravili pro 30 účastníků z řad ředitelů nebo jejich zástupců

rozšířenou podporu pro členy vedení škol.

Díky ní nabízíme jedinečný prostor, jak přemýšlet o svém vlastním rozvoji a jak vědomě pracovat s rozvojovým portfoliem. To vše ve spolupráci se zkušenými konzultanty, ale také s kolegy, kteří se do pilotáže Modelu systému podpory vedení škol zapojí.

Pokud chcete, aby vaše cesta profesního rozvoje byla snazší, přidejte se i vy.

Co vám podpora přinese? 

 • činnost s rozvojovým portfoliem a inspiraci na jeho využití v práci s pedagogy i žáky či studenty
 • diskuze se zkušeným konzultantem z praxe
 • další pohled na profesní rozvoj a vlastní sebereflexi

Co rozšířená podpora obsahuje? 

 • úvodní workshop (můžete si vybrat - 26. 10. 2021 v Praze nebo  23. 11. 2021 v Brně)
 • 2 x měsíčně setkání s konzultantem (online i prezenčně)
 • 1 x měsíčně setkání tří účastníků pilotáže (online)
 • 1 x měsíčně setkání účastníků pilotáže ve skupinách (online)
 • závěrečné setkání ke konci školního roku - vyhodnocení (prezenčně Praha/Brno)

V případě zájmu o rozšířenou podporu vyplňte do 17. 10 2021 dotazník ZDE.

Vzhledem k omezené kapacitě, neváhejte.

Nadpis
Kategorie

Pro tento školní rok jsme v projektu SYPO připravili pro 30 účastníků z řad ředitelů nebo jejich zástupců

rozšířenou podporu pro členy vedení škol.

Díky ní nabízíme jedinečný prostor, jak přemýšlet o svém vlastním rozvoji a jak vědomě pracovat s rozvojovým portfoliem. To vše ve spolupráci se zkušenými konzultanty, ale také s kolegy, kteří se do pilotáže Modelu systému podpory vedení škol zapojí.

Pokud chcete, aby vaše cesta profesního rozvoje byla snazší, přidejte se i vy.

Co vám podpora přinese? 

 • činnost s rozvojovým portfoliem a inspiraci na jeho využití v práci s pedagogy i žáky či studenty
 • diskuze se zkušeným konzultantem z praxe
 • další pohled na profesní rozvoj a vlastní sebereflexi

Co rozšířená podpora obsahuje? 

 • úvodní workshop (můžete si vybrat - 26. 10. 2021 v Praze nebo  23. 11. 2021 v Brně)
 • 2 x měsíčně setkání s konzultantem (online i prezenčně)
 • 1 x měsíčně setkání tří účastníků pilotáže (online)
 • 1 x měsíčně setkání účastníků pilotáže ve skupinách (online)
 • závěrečné setkání ke konci školního roku - vyhodnocení (prezenčně Praha/Brno)

V případě zájmu o rozšířenou podporu vyplňte do 17. 10 2021 dotazník ZDE.

Vzhledem k omezené kapacitě, neváhejte.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele.

Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00.

Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 ZDE

Příspěvky odborného panelu:

 • Mantinely prováděné revize RVP - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
 • Představy a očekávání MŠMT jako zadavatele velké a malé revize RVP – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT 
 • Změny v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP - prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • Vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů - doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
 • Možnosti ověřování - jak zjistit, zda revize RVP ZV měla očekávané dopady – Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI  
 • Revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí – Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice 

Na každý příspěvek navazuje skupinová spolupráce formující otázky a výstupy odborného panelu SYPO. 

Cílem odborného panelu je:

 • pojmenovat a vymezit mantinely připravovaných změn;
 • poukázat na změny provázející přípravu studentů budoucích učitelů s dopadem na pedagogickou praxi;
 • nahlédnout na možnosti ověřování očekávaných dopadů revizí RVP ZV a
 • vymezit kvalitativní změny ve výuce učitelů. 

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu vycházející ze školského prostředí a posouvající téma „velkých revizí“ na úrovni MŠMT. 

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele.

Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00.

Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 ZDE

Příspěvky odborného panelu:

 • Mantinely prováděné revize RVP - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
 • Představy a očekávání MŠMT jako zadavatele velké a malé revize RVP – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT 
 • Změny v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP - prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • Vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů - doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
 • Možnosti ověřování - jak zjistit, zda revize RVP ZV měla očekávané dopady – Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI  
 • Revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí – Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice 

Na každý příspěvek navazuje skupinová spolupráce formující otázky a výstupy odborného panelu SYPO. 

Cílem odborného panelu je:

 • pojmenovat a vymezit mantinely připravovaných změn;
 • poukázat na změny provázející přípravu studentů budoucích učitelů s dopadem na pedagogickou praxi;
 • nahlédnout na možnosti ověřování očekávaných dopadů revizí RVP ZV a
 • vymezit kvalitativní změny ve výuce učitelů. 

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu vycházející ze školského prostředí a posouvající téma „velkých revizí“ na úrovni MŠMT. 

datum

V rámci aktivity Management je na podzim naplánován cyklus čtyř oblastních konferencí pro účastníky z řad vedení škol, tentokrát na téma Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy. Diskuzní setkání, která proběhnou online, jsou zaměřená na podporu osobnostního a profesního rozvoje členů managementu školy.

Konference bude mít stejně jako v uplynulých letech dvě části. Dopolední se věnuje odborným příspěvkům, v odpolední proběhnou workshopy či skupinové konzultace k danému tématu.

„Původní myšlenku, aby se na konferencích setkávali ředitelé škol osobně a mohli spolu sdílet své zkušenosti a praxi v rámci jednoho kraje, pozměnila aktuální situace spojená s onemocněním covid-19,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: „Na druhou stranu současnou výhodou pro účastníky je beze sporu fakt, že se mohou zúčastnit té online konference, která je nejvíce osloví svým obsahem nebo jim vyhovuje termínem.“

První konference proběhne online 6. 10. 2021 pro Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj a mezi řečníky jsou odborníci a ředitelé právě z těchto krajů, např. Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel základní školy v Hrádku nad Nisou, MgA. Ivana Honsnejmanová, ředitelka sítě soukromých mateřských škol, nebo Mgr. Iveta Myšková, dlouholetá ředitelka ZŠ a MŠ Okna.

Oblastní konference SYPO

 • 6. 10. 2021 – Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj, přihlásit se můžete ZDE
 • 14. 10. 2021 – Jihočeský a Pardubický kraj a Kraj Vysočina,  přihlásit se můžete ZDE
 • 19. 10. 2021 – Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský kraj, přihlásit se můžete ZDE
 • 4. 11. 2021 – Olomoucký a Zlínský kraj,  přihlásit se můžete ZDE