Nadpis
Kategorie
datum

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Video PF ZDE

Nadpis
Kategorie

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Video PF ZDE

datum

Pro tento školní rok jsme v projektu SYPO připravili pro 30 účastníků z řad ředitelů nebo jejich zástupců

rozšířenou podporu pro členy vedení škol.

Díky ní nabízíme jedinečný prostor, jak přemýšlet o svém vlastním rozvoji a jak vědomě pracovat s rozvojovým portfoliem. To vše ve spolupráci se zkušenými konzultanty, ale také s kolegy, kteří se do pilotáže Modelu systému podpory vedení škol zapojí.

Pokud chcete, aby vaše cesta profesního rozvoje byla snazší, přidejte se i vy.

Co vám podpora přinese? 

 • činnost s rozvojovým portfoliem a inspiraci na jeho využití v práci s pedagogy i žáky či studenty
 • diskuze se zkušeným konzultantem z praxe
 • další pohled na profesní rozvoj a vlastní sebereflexi

Co rozšířená podpora obsahuje? 

 • úvodní workshop (můžete si vybrat - 26. 10. 2021 v Praze nebo  23. 11. 2021 v Brně)
 • 2 x měsíčně setkání s konzultantem (online i prezenčně)
 • 1 x měsíčně setkání tří účastníků pilotáže (online)
 • 1 x měsíčně setkání účastníků pilotáže ve skupinách (online)
 • závěrečné setkání ke konci školního roku - vyhodnocení (prezenčně Praha/Brno)

V případě zájmu o rozšířenou podporu vyplňte do 17. 10 2021 dotazník ZDE.

Vzhledem k omezené kapacitě, neváhejte.

Nadpis
Kategorie

Pro tento školní rok jsme v projektu SYPO připravili pro 30 účastníků z řad ředitelů nebo jejich zástupců

rozšířenou podporu pro členy vedení škol.

Díky ní nabízíme jedinečný prostor, jak přemýšlet o svém vlastním rozvoji a jak vědomě pracovat s rozvojovým portfoliem. To vše ve spolupráci se zkušenými konzultanty, ale také s kolegy, kteří se do pilotáže Modelu systému podpory vedení škol zapojí.

Pokud chcete, aby vaše cesta profesního rozvoje byla snazší, přidejte se i vy.

Co vám podpora přinese? 

 • činnost s rozvojovým portfoliem a inspiraci na jeho využití v práci s pedagogy i žáky či studenty
 • diskuze se zkušeným konzultantem z praxe
 • další pohled na profesní rozvoj a vlastní sebereflexi

Co rozšířená podpora obsahuje? 

 • úvodní workshop (můžete si vybrat - 26. 10. 2021 v Praze nebo  23. 11. 2021 v Brně)
 • 2 x měsíčně setkání s konzultantem (online i prezenčně)
 • 1 x měsíčně setkání tří účastníků pilotáže (online)
 • 1 x měsíčně setkání účastníků pilotáže ve skupinách (online)
 • závěrečné setkání ke konci školního roku - vyhodnocení (prezenčně Praha/Brno)

V případě zájmu o rozšířenou podporu vyplňte do 17. 10 2021 dotazník ZDE.

Vzhledem k omezené kapacitě, neváhejte.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Revize RVP ZV a kooperace škol a fakult připravujících učitele.

Odborný panel se koná online 25. 10. 2021 od 9:00 do 15:00.

Přihlásit se můžete do 20. 10. 2021 ZDE

Příspěvky odborného panelu:

 • Mantinely prováděné revize RVP - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR 
 • Představy a očekávání MŠMT jako zadavatele velké a malé revize RVP – Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT 
 • Změny v přípravě studentů budoucích učitelů vyplývající z revizí RVP - prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • Vliv revizí RVP na pedagogickou praxi a přípravu budoucích učitelů - doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 
 • Možnosti ověřování - jak zjistit, zda revize RVP ZV měla očekávané dopady – Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI  
 • Revize RVP ke kvalitativní změně výuky učitelů nestačí – Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice 

Na každý příspěvek navazuje skupinová spolupráce formující otázky a výstupy odborného panelu SYPO. 

Cílem odborného panelu je:

 • pojmenovat a vymezit mantinely připravovaných změn;
 • poukázat na změny provázející přípravu studentů budoucích učitelů s dopadem na pedagogickou praxi;
 • nahlédnout na možnosti ověřování očekávaných dopadů revizí RVP ZV a
 • vymezit kvalitativní změny ve výuce učitelů. 

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu vycházející ze školského prostředí a posouvající téma „velkých revizí“ na úrovni MŠMT.