Nadpis
Kategorie
datum

Kapacita společného jednání Odborného panelu „DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL“ byla naplněna během prvního dne spuštění registrací. Neúspěšným zájemcům o účast na Odborném panelu bude nabídnut jeho záznam.

„Těší nás, že jsme zvolili správné a atraktivní téma, o které je tak velký zájem,“ říká Eva Keclíková z projektu SYPO a dodává: „Aby byla zajištěna možnost diskuze všech účastníků, je Odborný panel určen pouze pro 80 účastníků. Z tohoto důvodu jeho kapacitu bohužel nebudeme navyšovat.“

Odborný panel bude nahráván a záznam bude zveřejněn na YouTube projektu SYPO. O zveřejnění budeme informovat na webových stránkách a Facebooku.

Společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce se koná online 10. 2. 2021 a jeho tématem je DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Více informací zde.

Nadpis
Kategorie

Kapacita společného jednání Odborného panelu „DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL“ byla naplněna během prvního dne spuštění registrací. Neúspěšným zájemcům o účast na Odborném panelu bude nabídnut jeho záznam.

„Těší nás, že jsme zvolili správné a atraktivní téma, o které je tak velký zájem,“ říká Eva Keclíková z projektu SYPO a dodává: „Aby byla zajištěna možnost diskuze všech účastníků, je Odborný panel určen pouze pro 80 účastníků. Z tohoto důvodu jeho kapacitu bohužel nebudeme navyšovat.“

Odborný panel bude nahráván a záznam bude zveřejněn na YouTube projektu SYPO. O zveřejnění budeme informovat na webových stránkách a Facebooku.

Společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce se koná online 10. 2. 2021 a jeho tématem je DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Více informací zde.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce na téma

DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Odborný panel se koná online 10. 2. 2021 od 8:30 do 15:20.

Registrace je možná do 7. 2. 2021 zde.

A co se dozvíte?

 • Jak konkrétně lze aplikovat v praxi kritéria kvalitní školy ČŠI?
 • Co vám mohou přinést a jak pracovat s Příklady inspirativní praxe, které vznikají pod záštitou projektu ČŠI Komplexní systém hodnocení?
 • Jak zjistit vzdělávací potřeby vašeho pedagogického sboru, jak vybrat vhodné formy profesního rozvoje a jaký vliv bude mít vhodně zvolené DVPP na výuku?

Využijte exkluzivní možnost pracovat s vybranými dosud nezveřejněnými Příklady inspirativní praxe a diskutovat s kolegy o konkrétních kritériích ČŠI.

Příspěvky a panelisté:

 • Profesní rozvoj v datech ČŠI – Ing. Dana Pražáková, Ph.D., metodik spolupráce KSH
 • Distanční výuka – cesta k širší kolegiální podpoře a profesnímu rozvoji? – RNDr. Marek Matura, Ph.D., Gymnázium Přírodní škola
 • Kvalita DVPP a systémový přístup k DVPP ve škole – Mgr. Monika Šimonová, týmová manažerka SYPO, Mgr. Luboš Lisner, ředitel ZUŠ Praha 

  

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce na téma

DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Odborný panel se koná online 10. 2. 2021 od 8:30 do 15:20.

Registrace je možná do 7. 2. 2021 zde.

A co se dozvíte?

 • Jak konkrétně lze aplikovat v praxi kritéria kvalitní školy ČŠI?
 • Co vám mohou přinést a jak pracovat s Příklady inspirativní praxe, které vznikají pod záštitou projektu ČŠI Komplexní systém hodnocení?
 • Jak zjistit vzdělávací potřeby vašeho pedagogického sboru, jak vybrat vhodné formy profesního rozvoje a jaký vliv bude mít vhodně zvolené DVPP na výuku?

Využijte exkluzivní možnost pracovat s vybranými dosud nezveřejněnými Příklady inspirativní praxe a diskutovat s kolegy o konkrétních kritériích ČŠI.

Příspěvky a panelisté:

 • Profesní rozvoj v datech ČŠI – Ing. Dana Pražáková, Ph.D., metodik spolupráce KSH
 • Distanční výuka – cesta k širší kolegiální podpoře a profesnímu rozvoji? – RNDr. Marek Matura, Ph.D., Gymnázium Přírodní škola
 • Kvalita DVPP a systémový přístup k DVPP ve škole – Mgr. Monika Šimonová, týmová manažerka SYPO, Mgr. Luboš Lisner, ředitel ZUŠ Praha 

  

datum

Dovolujeme si vás pozvat na v pořadí sedmý odborný panel projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO).

Panel na téma PEDAGOGICKÁ PRAXE NEJEN V DOBĚ VÝUKY NA DÁLKU

se koná online 19. 1. 2021 od 10:00 do 16:00.

Registrace je možná do 18. 1. 2021 zde.

Díky příspěvkům našich panelistů zjistíte, jaké hlavní aspekty v současné době nejvíce formují pedagogickou praxi. Věnovat se budeme například realizaci pedagogické praxe v době výuky na dálku, nastavení spolupráce s fakultními školami nebo přístupu ke změnám hodnocení učiva v souvislosti s výukou na dálku. Dozvíte se také, jak postupovat při pedagogické praxi tzv. výchovných předmětů nebo jak podporovat adaptační proces začínajících učitelů.

Na každý příspěvek bude navazovat diskuze všech účastníků odborného panelu v malých skupinách, odborný panel bude tudíž velmi interaktivní. Přijďte se podělit o své zkušenosti a nechat se inspirovat kolegy.