Nadpis
Kategorie
datum

Projekt SYPO hledá do Stálé konference ředitelů (SKŘ) nové zástupce z řad ředitelů škol a odborné pedagogické veřejnosti. Posláním Stálé konference ředitelů je mimo jiné vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Věnuje se aktuální problematice spojené s řízením škol.

Stálá konference je rozdělena do čtyř sekcí podle druhů škol na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. „V současné době hledáme ředitele ZUŠ a konzervatoří a rovněž zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod., kteří by byli rádi součástí Sekce MŠ,“ říká Lenka Volfová, týmová manažerka SYPO, a dodává: „V SKŘ se mohou těšit na společné sdílení a diskuzi s kolegy řediteli či pedagogickými odborníky napříč celou republikou. Navíc mohou počítat i s tím, že budou u klíčových otázek ovlivňujících práci ředitele školy.“

Noví členové SKŘ se budou ve spolupráci se stávajícími členy podílet zejména na nastavení a obsahu přímé podpory projektu SYPO určené pro vedení škol a na pilotáži „Modelu systému podpory vedení škol“.

Projekt SYPO nabízí ředitelům a vedení škol další bezplatné formy profesní podpory, např. workshopy, oblastní konference, konzultace, benchlearningy nebo moderované diskuze.

Bližší informace a přihlášky do výběrového řízení naleznete ZDE.

Nadpis
Kategorie

Projekt SYPO hledá do Stálé konference ředitelů (SKŘ) nové zástupce z řad ředitelů škol a odborné pedagogické veřejnosti. Posláním Stálé konference ředitelů je mimo jiné vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Věnuje se aktuální problematice spojené s řízením škol.

Stálá konference je rozdělena do čtyř sekcí podle druhů škol na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře. „V současné době hledáme ředitele ZUŠ a konzervatoří a rovněž zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod., kteří by byli rádi součástí Sekce MŠ,“ říká Lenka Volfová, týmová manažerka SYPO, a dodává: „V SKŘ se mohou těšit na společné sdílení a diskuzi s kolegy řediteli či pedagogickými odborníky napříč celou republikou. Navíc mohou počítat i s tím, že budou u klíčových otázek ovlivňujících práci ředitele školy.“

Noví členové SKŘ se budou ve spolupráci se stávajícími členy podílet zejména na nastavení a obsahu přímé podpory projektu SYPO určené pro vedení škol a na pilotáži „Modelu systému podpory vedení škol“.

Projekt SYPO nabízí ředitelům a vedení škol další bezplatné formy profesní podpory, např. workshopy, oblastní konference, konzultace, benchlearningy nebo moderované diskuze.

Bližší informace a přihlášky do výběrového řízení naleznete ZDE.

datum

Kapacita společného jednání Odborného panelu „DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL“ byla naplněna během prvního dne spuštění registrací. Neúspěšným zájemcům o účast na Odborném panelu bude nabídnut jeho záznam.

„Těší nás, že jsme zvolili správné a atraktivní téma, o které je tak velký zájem,“ říká Eva Keclíková z projektu SYPO a dodává: „Aby byla zajištěna možnost diskuze všech účastníků, je Odborný panel určen pouze pro 80 účastníků. Z tohoto důvodu jeho kapacitu bohužel nebudeme navyšovat.“

Odborný panel bude nahráván a záznam bude zveřejněn na YouTube projektu SYPO. O zveřejnění budeme informovat na webových stránkách a Facebooku.

Společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce se koná online 10. 2. 2021 a jeho tématem je DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Více informací zde.

Nadpis
Kategorie

Kapacita společného jednání Odborného panelu „DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL“ byla naplněna během prvního dne spuštění registrací. Neúspěšným zájemcům o účast na Odborném panelu bude nabídnut jeho záznam.

„Těší nás, že jsme zvolili správné a atraktivní téma, o které je tak velký zájem,“ říká Eva Keclíková z projektu SYPO a dodává: „Aby byla zajištěna možnost diskuze všech účastníků, je Odborný panel určen pouze pro 80 účastníků. Z tohoto důvodu jeho kapacitu bohužel nebudeme navyšovat.“

Odborný panel bude nahráván a záznam bude zveřejněn na YouTube projektu SYPO. O zveřejnění budeme informovat na webových stránkách a Facebooku.

Společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce se koná online 10. 2. 2021 a jeho tématem je DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Více informací zde.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na společné jednání odborných panelů projektů Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Národního pedagogického institutu ČR a Komplexní systém hodnocení (KSH) České školní inspekce na téma

DVPP JAKO INSPIRATIVNÍ VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL.

Odborný panel se koná online 10. 2. 2021 od 8:30 do 15:20.

Registrace je možná do 7. 2. 2021 zde.

A co se dozvíte?

  • Jak konkrétně lze aplikovat v praxi kritéria kvalitní školy ČŠI?
  • Co vám mohou přinést a jak pracovat s Příklady inspirativní praxe, které vznikají pod záštitou projektu ČŠI Komplexní systém hodnocení?
  • Jak zjistit vzdělávací potřeby vašeho pedagogického sboru, jak vybrat vhodné formy profesního rozvoje a jaký vliv bude mít vhodně zvolené DVPP na výuku?

Využijte exkluzivní možnost pracovat s vybranými dosud nezveřejněnými Příklady inspirativní praxe a diskutovat s kolegy o konkrétních kritériích ČŠI.

Příspěvky a panelisté:

  • Profesní rozvoj v datech ČŠI – Ing. Dana Pražáková, Ph.D., metodik spolupráce KSH
  • Distanční výuka – cesta k širší kolegiální podpoře a profesnímu rozvoji? – RNDr. Marek Matura, Ph.D., Gymnázium Přírodní škola
  • Kvalita DVPP a systémový přístup k DVPP ve škole – Mgr. Monika Šimonová, týmová manažerka SYPO, Mgr. Luboš Lisner, ředitel ZUŠ Praha