Nadpis
Kategorie
datum

Dovolujeme si pozvat ředitele i zástupce ředitelů všech typů a velikostí škol na moderovanou diskuzi. Představíme způsob používání vytvořeného nástroje, který by měl vedení škol sloužit ke zmapování vybraných oblastí vlastního profesního rozvoje. 

Moderovaná diskuze se bude konat  6. června 2019, 13,00 – 15,00 v NIDV Praha, Senovážné náměstí 25. Lektory budou Mgr. Pavel Škramlík a Mgr. Petr Jíša

Přijďte nám říct, zda uvažujeme správným směrem. Podělte se s námi o vaše názory, zkušenosti a doporučení tak, aby naše činnost byla co nejefektivnější a co nejvíce využitelná v praxi.

Přihlásit se můžete zde https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/4396-moderovane-diskuze?search=moderovan%C3%A9&filter_finished=0&filter_state[0]=12

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si pozvat ředitele i zástupce ředitelů všech typů a velikostí škol na moderovanou diskuzi. Představíme způsob používání vytvořeného nástroje, který by měl vedení škol sloužit ke zmapování vybraných oblastí vlastního profesního rozvoje. 

Moderovaná diskuze se bude konat  6. června 2019, 13,00 – 15,00 v NIDV Praha, Senovážné náměstí 25. Lektory budou Mgr. Pavel Škramlík a Mgr. Petr Jíša

Přijďte nám říct, zda uvažujeme správným směrem. Podělte se s námi o vaše názory, zkušenosti a doporučení tak, aby naše činnost byla co nejefektivnější a co nejvíce využitelná v praxi.

Přihlásit se můžete zde https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/4396-moderovane-diskuze?search=moderovan%C3%A9&filter_finished=0&filter_state[0]=12

datum

Školy, které mají zájem o metodickou podporu nebo informace týkající se využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy, se mohou nově pomocí online formuláře obrátit na krajské ICT metodiky projektu SYPO. Formulář najdou na webových stránkách www.projektsypo.cz.

Podpora zacílená na implementaci digitálních technologií do vzdělávání a řízení školy má v projektu SYPO zvláštní postavení. Proto byla vytvořena síť krajských ICT metodiků, kteří působí v každém krajském městě na pracovištích NIDV a kteří budou zajišťovat podporu školním ICT metodikům i vedení škol.

„Krajští ICT metodici mají odpovídající vzdělání a zkušenosti z vlastní praxe na pozici ICT koordinátora nebo ICT metodika ve škole,“ říká Mgr. Jiří Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety projektu SYPO, a dodává: „Proto mohou školám nabídnout kompetentní podporu v oblasti digitálního vzdělávání, zajistit jim odbornou pomoc například formou konzultací a aktivně šířit informace týkající se dané problematiky.“ Mezi další úkoly krajských ICT metodiků patří vyhledávání a doporučování vhodných programů dalšího vzdělávání IT koordinátorů škol, příprava doporučení pro využívání digitálních technologií ve výuce a při řízení školy nebo k využívání online zdrojů ve výuce a v oblasti bezpečného chování ve virtuálním prostoru. Krajští ICT metodici dále pomáhají školám koordinovat rozvoj digitálních technologií na škole a zajistit implementaci v souladu se státní Strategií digitálního vzdělávání. „Jedním z jejich důležitých úkolů bude šíření a sdílení dobrých příkladů praxe v oblasti využití digitálních technologií ve školách,“ shrnuje Josef Slovák.

Formulář zde http://projektsypo.cz/e-poradenstvi.html

Nadpis
Kategorie

Školy, které mají zájem o metodickou podporu nebo informace týkající se využívání digitálních technologií ve výuce nebo při řízení školy, se mohou nově pomocí online formuláře obrátit na krajské ICT metodiky projektu SYPO. Formulář najdou na webových stránkách www.projektsypo.cz.

Podpora zacílená na implementaci digitálních technologií do vzdělávání a řízení školy má v projektu SYPO zvláštní postavení. Proto byla vytvořena síť krajských ICT metodiků, kteří působí v každém krajském městě na pracovištích NIDV a kteří budou zajišťovat podporu školním ICT metodikům i vedení škol.

„Krajští ICT metodici mají odpovídající vzdělání a zkušenosti z vlastní praxe na pozici ICT koordinátora nebo ICT metodika ve škole,“ říká Mgr. Jiří Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety projektu SYPO, a dodává: „Proto mohou školám nabídnout kompetentní podporu v oblasti digitálního vzdělávání, zajistit jim odbornou pomoc například formou konzultací a aktivně šířit informace týkající se dané problematiky.“ Mezi další úkoly krajských ICT metodiků patří vyhledávání a doporučování vhodných programů dalšího vzdělávání IT koordinátorů škol, příprava doporučení pro využívání digitálních technologií ve výuce a při řízení školy nebo k využívání online zdrojů ve výuce a v oblasti bezpečného chování ve virtuálním prostoru. Krajští ICT metodici dále pomáhají školám koordinovat rozvoj digitálních technologií na škole a zajistit implementaci v souladu se státní Strategií digitálního vzdělávání. „Jedním z jejich důležitých úkolů bude šíření a sdílení dobrých příkladů praxe v oblasti využití digitálních technologií ve školách,“ shrnuje Josef Slovák.

Formulář zde http://projektsypo.cz/e-poradenstvi.html

datum

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik. V síti jsou vedle učitelů a ředitelů zapojeni také zástupci fakult, asociací, ČŠI atd.

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Národní kabinet Informatika a ICT

Národní kabinet Český jazyk a literatura

 

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Členové vybraní na základě výběrového řízení

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Mgr. Tomáš Chrobák, Základní škola Baška

Mgr. Martin Krynický, Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Mgr. Magdalena Málková, Základní škola Prosperity

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D., Základní škola sv. Voršily v Praze

 

Jmenovaní členové

Mgr. Ivan Bartoš, Ph.D., Česká školní inspekce: Inspektorát v Jihočeském kraji

RNDr. Miroslav Bartošek, Národní pedagogický institut České republiky

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D., Základní škola a mateřská škola Cejle

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jana Šímová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Informatika a ICT

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Jana Grzychová, Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice

Mgr. Jana Krichebauerová, Gymnázium Mladá Boleslav

Mgr. Marek Machalík, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D., Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Mgr. Radim Špilka Ph.D., Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

 

Jmenovaní členové

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra výpočetní a didaktické techniky

Mgr. Miroslav Pospíšil, Česká školní inspekce ČR, Inspektorát v Kraji Vysočina

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Štěpánka Thérová, MŠMT

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy

Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Kateřina Parvonič, Jednota školských informatiků

Mgr. Daniela Růžičková, Národní pedagogický institut České republiky

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Český jazyk a literatura

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Markéta Krčmářová, Základní škola Prokopa Velikého 633, Kolín

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., Gymnázium, Praha 10, Přípotoční; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Bc. Jana Polčáková, Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Mgr. Jana Štenglová, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová, Základní škola Prosperity

 

Jmenovaní členové

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D., Česká školní inspekce Praha

Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, MŠMT

Mgr. Jana Chmátalová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Josef Soukal, Gymnázium, Ústavní 400, Praha

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru