Nadpis
Kategorie
datum

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik. V síti jsou vedle učitelů a ředitelů zapojeni také zástupci fakult, asociací, ČŠI atd.

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Národní kabinet Informatika a ICT

Národní kabinet Český jazyk a literatura

 

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Členové vybraní na základě výběrového řízení

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Mgr. Tomáš Chrobák, Základní škola Baška

Mgr. Martin Krynický, Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Mgr. Magdalena Málková, Základní škola Prosperity

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D., Základní škola sv. Voršily v Praze

 

Jmenovaní členové

Mgr. Ivan Bartoš, Ph.D., Česká školní inspekce: Inspektorát v Jihočeském kraji

RNDr. Miroslav Bartošek, Národní pedagogický institut České republiky

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D., Základní škola a mateřská škola Cejle

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jana Šímová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Informatika a ICT

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Jana Grzychová, Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice

Mgr. Jana Krichebauerová, Gymnázium Mladá Boleslav

Mgr. Marek Machalík, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D., Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Mgr. Radim Špilka Ph.D., Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

 

Jmenovaní členové

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra výpočetní a didaktické techniky

Mgr. Miroslav Pospíšil, Česká školní inspekce ČR, Inspektorát v Kraji Vysočina

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Štěpánka Thérová, MŠMT

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy

Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Kateřina Parvonič, Jednota školských informatiků

Mgr. Daniela Růžičková, Národní pedagogický institut České republiky

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Český jazyk a literatura

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Markéta Krčmářová, Základní škola Prokopa Velikého 633, Kolín

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., Gymnázium, Praha 10, Přípotoční; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Bc. Jana Polčáková, Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Mgr. Jana Štenglová, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová, Základní škola Prosperity

 

Jmenovaní členové

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D., Česká školní inspekce Praha

Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, MŠMT

Mgr. Jana Chmátalová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Josef Soukal, Gymnázium, Ústavní 400, Praha

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Nadpis
Kategorie

Metodické kabinety jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik. V síti jsou vedle učitelů a ředitelů zapojeni také zástupci fakult, asociací, ČŠI atd.

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Národní kabinet Informatika a ICT

Národní kabinet Český jazyk a literatura

 

Národní kabinet Matematika a její aplikace

Členové vybraní na základě výběrového řízení

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Mgr. Tomáš Chrobák, Základní škola Baška

Mgr. Martin Krynický, Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Mgr. Magdalena Málková, Základní škola Prosperity

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D., Základní škola sv. Voršily v Praze

 

Jmenovaní členové

Mgr. Ivan Bartoš, Ph.D., Česká školní inspekce: Inspektorát v Jihočeském kraji

RNDr. Miroslav Bartošek, Národní pedagogický institut České republiky

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D., Základní škola a mateřská škola Cejle

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jana Šímová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Informatika a ICT

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Jana Grzychová, Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice

Mgr. Jana Krichebauerová, Gymnázium Mladá Boleslav

Mgr. Marek Machalík, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D., Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Mgr. Radim Špilka Ph.D., Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

 

Jmenovaní členové

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra výpočetní a didaktické techniky

Mgr. Miroslav Pospíšil, Česká školní inspekce ČR, Inspektorát v Kraji Vysočina

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Štěpánka Thérová, MŠMT

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy

Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Kateřina Parvonič, Jednota školských informatiků

Mgr. Daniela Růžičková, Národní pedagogický institut České republiky

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

Národní kabinet Český jazyk a literatura

Členové vybraní na základě výběrového řízení

Mgr. Markéta Krčmářová, Základní škola Prokopa Velikého 633, Kolín

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., Gymnázium, Praha 10, Přípotoční; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Bc. Jana Polčáková, Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Mgr. Jana Štenglová, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Mgr. et Mgr. Dita Nastoupilová, Základní škola Prosperity

 

Jmenovaní členové

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D., Česká školní inspekce Praha

Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, MŠMT

Mgr. Jana Chmátalová, Národní pedagogický institut České republiky

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Alena Sochorová, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Mgr. Josef Soukal, Gymnázium, Ústavní 400, Praha

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Petr Kallista, akreditovaný profesionální kouč, odborný garant programů a změnových projektů

Nahoru

datum

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které budou pilotovány v první fázi projektu.

Metodické kabinety jsou členěny podle jednotlivých oblastí v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. „V první fázi projektu jsou pilotovány kabinety Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a právě Český jazyk a literatura,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Účelem pilotáže je ověřit, že navrhovaný koncept kabinetů bude přínosný a hlavně v praxi využitelný.“ V druhé polovině realizace projektu SYPO bude implementováno dalších devět kabinetů.

V únoru 2019 proběhlo setkání Národního kabinetu Matematika a její aplikace, v březnu první jednání Národního kabinetu Informatika a ICT. Členové Národních kabinetů se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a doporučených tématech pro podporu škol. „Pokud bych měl všechna tři jednání shrnout, musím říct, že mě snad nejvíc zaujalo velké zapálení členů všech kabinetů pro obor,“ říká Mgr. Josef Slovák.

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
Nadpis
Kategorie

Dne 13. března se na pražském pracovišti NIDV uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Český jazyk a literatura, který je realizovaný v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokviem vyvrcholila série prvních jednání Národních kabinetů, které budou pilotovány v první fázi projektu.

Metodické kabinety jsou členěny podle jednotlivých oblastí v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. „V první fázi projektu jsou pilotovány kabinety Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a právě Český jazyk a literatura,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „Účelem pilotáže je ověřit, že navrhovaný koncept kabinetů bude přínosný a hlavně v praxi využitelný.“ V druhé polovině realizace projektu SYPO bude implementováno dalších devět kabinetů.

V únoru 2019 proběhlo setkání Národního kabinetu Matematika a její aplikace, v březnu první jednání Národního kabinetu Informatika a ICT. Členové Národních kabinetů se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a doporučených tématech pro podporu škol. „Pokud bych měl všechna tři jednání shrnout, musím říct, že mě snad nejvíc zaujalo velké zapálení členů všech kabinetů pro obor,“ říká Mgr. Josef Slovák.

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:

 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.
datum

V rámci projektu SYPO vyhlašujeme výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních uměleckých škol nově ustanovené Stálé konference ředitelů. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce z řad ředitelů a zástupců ředitelů základních uměleckých škol. V rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde.