Nadpis
Kategorie
datum
  • Jste začínající učitel a zajímá vás, co je to adaptační období, jaký je jeho významu a jak vám může pomoci uvádějící učitel a vedení školy?
  • Jste učitel s praxí a chcete působit jako uvádějí učitel se všemi důležitými kompetencemi? Máte již zkušenosti s uváděním začínajícího učitelů a hledáte inspiraci ke svému dalšímu profesnímu rozvoji? 
  • Působíte ve vedení školy a chcete se dozvědět více o adaptačním období, jeho významu pro školu a o možnostech podpory uvádějícího a začínajícího učitele?

Pak právě pro vás chystáme od podzimu 2019

kurzy pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy.

 

Více informací najdete zde a u odborných krajských metodiků působících ve vašem kraji. 

 

 

Nadpis
Kategorie
  • Jste začínající učitel a zajímá vás, co je to adaptační období, jaký je jeho významu a jak vám může pomoci uvádějící učitel a vedení školy?
  • Jste učitel s praxí a chcete působit jako uvádějí učitel se všemi důležitými kompetencemi? Máte již zkušenosti s uváděním začínajícího učitelů a hledáte inspiraci ke svému dalšímu profesnímu rozvoji? 
  • Působíte ve vedení školy a chcete se dozvědět více o adaptačním období, jeho významu pro školu a o možnostech podpory uvádějícího a začínajícího učitele?

Pak právě pro vás chystáme od podzimu 2019

kurzy pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy.

 

Více informací najdete zde a u odborných krajských metodiků působících ve vašem kraji. 

 

 

datum

Projekt SYPO ve spolupráci s externí expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ připravuje další ze série Moderovaných diskuzí. Tentokrát je hlavním tématem Strategie 2030+, konkrétně pak strategická linie 2 (SL2): podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání.

Setkání bude moderovat prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. spolu s pracovníky oddělení Strategie a analýz MŠMT.

Moderovaná diskuze je určena pro zástupce vedení všech druhů škol.

Diskuze se uskuteční 7. 6. 2019, od 9 do 12 hodin v Konferenčním centru NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha. 

Přihlásit se můžete zde

Nadpis
Kategorie

Projekt SYPO ve spolupráci s externí expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ připravuje další ze série Moderovaných diskuzí. Tentokrát je hlavním tématem Strategie 2030+, konkrétně pak strategická linie 2 (SL2): podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání.

Setkání bude moderovat prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. spolu s pracovníky oddělení Strategie a analýz MŠMT.

Moderovaná diskuze je určena pro zástupce vedení všech druhů škol.

Diskuze se uskuteční 7. 6. 2019, od 9 do 12 hodin v Konferenčním centru NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha. 

Přihlásit se můžete zde

datum

Druhé jednání Pléna Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) proběhlo dne 22. 5. 2019 v krásných prostorách Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ještě než se účastníci rozešli do zajímavých expozic muzea, proběhlo jednání, které mělo dvě klíčová témata – hlasování o usnesení SKŘ ke Standardu ředitele a představení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Poprvé tak SKŘ vydala usnesení, tentokrát k předloženému Standardu ředitele, který měli její členové možnost připomínkovat. Významným bodem usnesení je navržení pracovní skupiny, která se bude dále podílet na dopracování tohoto dokumentu.

Na jednání byla představena prof. PhDr. Arnoštem Veselým, Ph.D. a Ing. Radko Sáblíkem dosavadní práce na připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Členové SKŘ poskytli zpětnou vazbu k aktuálním otázkám. Dále byly domluveny další formy spolupráce, ať už formou připomínkování předložených materiálů nebo aktivním zapojením se do připravovaných akcí typu – konference či kulaté stoly.

Všem přítomným členům i pozvaným hostům děkujeme za účast a těšíme se na další výstupy vzniklé z práce jednotlivých Sekcí.