Nadpis
Kategorie
datum

   Podpora NPI ČR pedagogům při vzdělávání dětí-žáků cizinců

22. 4. 2022 • Rozhovor s Mgr. Halkou Smolovou Závorovou, ústřední metodičkou podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi-žáky cizinci v NPI ČR, kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, síťovací aktivity a odborné poradenství v oblasti integrace dětí-žáků cizinců do českého jazykového prostředí, a Mgr. Miroslavou Sklenářovou, odbornou krajskou metodičkou projektu SYPO a krajskou koordinátorkou děti-žáci cizinci na krajském pracovišti v Plzni.


   Základní školy, žáci-cizinci a děti z Ukrajiny

12. 4. 2022 • Rozhovor s PaedDr. Antonínem Herrmannem, ředitelem Masarykovy ZŠ v Plzni s více než třicetiletou učitelskou praxí, a Mgr. Lucií Sichingerovou, koordinátorkou vzdělávání cizinců a učitelkou českého jazyka na Masarykově ZŠ v Plzni, která se od roku 2016 zabývá problematikou začleňování žáků s OMJ do základního vzdělávání a výukou češtiny jako cizího jazyka a je spoluautorkou "Příručky pro adaptační koordinátory na ZŠ".


   Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince

4. 4. 2022  Rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze. V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.


   Mateřské školy a děti z Ukrajiny

28. 3. 2022  Rozhovor s Mgr. et Mgr. Evou Kuchyňkovou, ředitelkou Církevní MŠ Srdíčko v Praze a členkou Stálé konference ředitelů a Národního kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání.Další informace

 • Metodiky, vzdělávací materiály a orientace v naléhavých situacích Ukrajina.npi.cz
 • Cizinci.npi.cz
  • Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ)
  • Metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí/žáků cizinců
  • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV
  • Systém podpory dětí žáků cizinců v MŠ a ZŠ (videa)
 • Krabička první záchrany včetně jednoduchých komunikačních karet 
 • Bezplatná publikace Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku 
 • Webináře NPI na podporu integrace a jazyka
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora), 1. část 
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu), 2. část
Nadpis
Kategorie

   Podpora NPI ČR pedagogům při vzdělávání dětí-žáků cizinců

22. 4. 2022 • Rozhovor s Mgr. Halkou Smolovou Závorovou, ústřední metodičkou podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi-žáky cizinci v NPI ČR, kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, síťovací aktivity a odborné poradenství v oblasti integrace dětí-žáků cizinců do českého jazykového prostředí, a Mgr. Miroslavou Sklenářovou, odbornou krajskou metodičkou projektu SYPO a krajskou koordinátorkou děti-žáci cizinci na krajském pracovišti v Plzni.


   Základní školy, žáci-cizinci a děti z Ukrajiny

12. 4. 2022 • Rozhovor s PaedDr. Antonínem Herrmannem, ředitelem Masarykovy ZŠ v Plzni s více než třicetiletou učitelskou praxí, a Mgr. Lucií Sichingerovou, koordinátorkou vzdělávání cizinců a učitelkou českého jazyka na Masarykově ZŠ v Plzni, která se od roku 2016 zabývá problematikou začleňování žáků s OMJ do základního vzdělávání a výukou češtiny jako cizího jazyka a je spoluautorkou "Příručky pro adaptační koordinátory na ZŠ".


   Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince

4. 4. 2022  Rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze. V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.


   Mateřské školy a děti z Ukrajiny

28. 3. 2022  Rozhovor s Mgr. et Mgr. Evou Kuchyňkovou, ředitelkou Církevní MŠ Srdíčko v Praze a členkou Stálé konference ředitelů a Národního kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání.Další informace

 • Metodiky, vzdělávací materiály a orientace v naléhavých situacích Ukrajina.npi.cz
 • Cizinci.npi.cz
  • Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ)
  • Metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí/žáků cizinců
  • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV
  • Systém podpory dětí žáků cizinců v MŠ a ZŠ (videa)
 • Krabička první záchrany včetně jednoduchých komunikačních karet 
 • Bezplatná publikace Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku 
 • Webináře NPI na podporu integrace a jazyka
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora), 1. část 
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu), 2. část
datum

Vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé,

přijměte naše pozvání na tak trochu jinou konferenci.

Lázně pro ředitele

26. 4. 2022 | 9:00 - 16:00 | online v ZOOM

registrace zde

Pojďte s námi strávit jeden nikým nerušený den v online lázních.


Nadpis
Kategorie

Vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé,

přijměte naše pozvání na tak trochu jinou konferenci.

Lázně pro ředitele

26. 4. 2022 | 9:00 - 16:00 | online v ZOOM

registrace zde

Pojďte s námi strávit jeden nikým nerušený den v online lázních.


datum

Na aktuální situaci na Ukrajině reaguje Stálá konference ředitelů a přináší učitelům odpovědi na 10 otázek, které možná právě řeší. 

 • Jak staré děti jsou připraveny mluvit o válce?
 • Máme téma války s dětmi ve škole vůbec otvírat a nebudeme je zbytečně děsit?
 • A co když máme ve třídě děti z Ukrajiny i Ruska?
 • a více

Dokument si můžete stáhnout a libovolně upravit pro potřeby vašeho pedagogického sboru nebo rovnou vytisknout.


Článek si můžete přečíst ZDE

Celý dokument ke stažení v doc a pdf

Obrázek ke stažení ZDE