Nadpis
Kategorie
datum

Dovolujeme se vás pozvat na odborný panel na téma:

Různorodost začínajících učitelů – podpůrné a pomáhající profese – měnící se role provázejících a uvádějících učitelů

10. 5. 2022   |   9:00 - 15:00   |   online v ZOOM

Registrace do 9. 5. 2022 ZDE

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu postavené na vašich zkušenostech ze školského prostředí a posunout problematiku „vstupujících začínajících učitelů do škol“ řešenou na úrovni MŠMT.


Program odborného panelu
 • 9:00 – 9:15   Zahájení odborného panelu

 • 9:15    I. blok – RŮZNORODOST ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ A JEJICH POTŘEB
  • 9:15 – 9:45       Cesty k učitelské profesi: jak se proměňuje role provázejícího učitele?  
   • Blanka Vaculík Pravdová – Učitel naživo
  • 9:45 – 10:35     Začínající učitel na střední odborné škole a učilišti – zkušenosti ze škol
   • Jana Hrkalová – členka realizačního týmu klíčové aktivity Začínající učitel SYPO
   • Jitka Kaplanová – garantka pilotáže, odborná asistentka Pedagogické fakulty, Univerzita Hradec Králové
   • Michael Tesař – ředitel Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou
  • 10:35 – 10:50   Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 10:50 – 11:00   Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 11:00   II. blok – PODPŮRNÉ PROFESE
  • 11:00  11:15    Co přináší novela zákona o pedagogických pracovnících?
   • Kateřina Dufková - Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT
  • 11:15 – 11:45    Podpůrné profese pomáhající začínajícímu učiteli. Co by mohla přinést novela zákona o pedagogických pracovnících, kdyby…
   • Dana Knotová – Ústav pedagogických věd MUNI
  • 11:45 – 12:00     Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 12:00 – 12:10     Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 11:55 – 12:45    Polední přestávka

 • 12:45    III. blok – PROVÁZEJÍCÍ A UVÁDĚJÍCÍ UČITEL
  • 12:45 – 13:10     Uvádějící učitel, výběr, role v podpoře začínajících učitelů – diskuze aktérů
   • Jiří Taufer, Václav Nádvorník – spolupracovníci klíčové aktivity Začínající učitel SYPO
  • 13:10 – 13:40    Role provázejícího učitele a jeho podpora studentům učitelství na PdF UP
   • Martina Fasnerová – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • 13:40 – 14:15     Spolupráce provázejícího a uvádějícího učitele moderovaná diskuze
   • Vít Beran – ředitel Základní školy Kunratice a provázející a uvádějící učitelé
  • 14:15 – 14:30     Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 14:30 – 14:40    Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 14:40 – 15:00   Shrnutí výstupů a závěr odborného panelu

Součástí každého příspěvku je prostor na položení otázek prezentujícím.

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme se vás pozvat na odborný panel na téma:

Různorodost začínajících učitelů – podpůrné a pomáhající profese – měnící se role provázejících a uvádějících učitelů

10. 5. 2022   |   9:00 - 15:00   |   online v ZOOM

Registrace do 9. 5. 2022 ZDE

Pojďte s námi diskutovat a nastavit výstupy panelu postavené na vašich zkušenostech ze školského prostředí a posunout problematiku „vstupujících začínajících učitelů do škol“ řešenou na úrovni MŠMT.


Program odborného panelu
 • 9:00 – 9:15   Zahájení odborného panelu

 • 9:15    I. blok – RŮZNORODOST ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ A JEJICH POTŘEB
  • 9:15 – 9:45       Cesty k učitelské profesi: jak se proměňuje role provázejícího učitele?  
   • Blanka Vaculík Pravdová – Učitel naživo
  • 9:45 – 10:35     Začínající učitel na střední odborné škole a učilišti – zkušenosti ze škol
   • Jana Hrkalová – členka realizačního týmu klíčové aktivity Začínající učitel SYPO
   • Jitka Kaplanová – garantka pilotáže, odborná asistentka Pedagogické fakulty, Univerzita Hradec Králové
   • Michael Tesař – ředitel Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou
  • 10:35 – 10:50   Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 10:50 – 11:00   Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 11:00   II. blok – PODPŮRNÉ PROFESE
  • 11:00  11:15    Co přináší novela zákona o pedagogických pracovnících?
   • Kateřina Dufková - Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT
  • 11:15 – 11:45    Podpůrné profese pomáhající začínajícímu učiteli. Co by mohla přinést novela zákona o pedagogických pracovnících, kdyby…
   • Dana Knotová – Ústav pedagogických věd MUNI
  • 11:45 – 12:00     Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 12:00 – 12:10     Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 11:55 – 12:45    Polední přestávka

 • 12:45    III. blok – PROVÁZEJÍCÍ A UVÁDĚJÍCÍ UČITEL
  • 12:45 – 13:10     Uvádějící učitel, výběr, role v podpoře začínajících učitelů – diskuze aktérů
   • Jiří Taufer, Václav Nádvorník – spolupracovníci klíčové aktivity Začínající učitel SYPO
  • 13:10 – 13:40    Role provázejícího učitele a jeho podpora studentům učitelství na PdF UP
   • Martina Fasnerová – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • 13:40 – 14:15     Spolupráce provázejícího a uvádějícího učitele moderovaná diskuze
   • Vít Beran – ředitel Základní školy Kunratice a provázející a uvádějící učitelé
  • 14:15 – 14:30     Moderovaná diskuze ve skupinách, náměty na výstupy odborného panelu
  • 14:30 – 14:40    Prezentace hlavních myšlenek ze skupinové diskuze
 • 14:40 – 15:00   Shrnutí výstupů a závěr odborného panelu

Součástí každého příspěvku je prostor na položení otázek prezentujícím.

datum

   Podpora NPI ČR pedagogům při vzdělávání dětí-žáků cizinců

22. 4. 2022 • Rozhovor s Mgr. Halkou Smolovou Závorovou, ústřední metodičkou podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi-žáky cizinci v NPI ČR, kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, síťovací aktivity a odborné poradenství v oblasti integrace dětí-žáků cizinců do českého jazykového prostředí, a Mgr. Miroslavou Sklenářovou, odbornou krajskou metodičkou projektu SYPO a krajskou koordinátorkou děti-žáci cizinci na krajském pracovišti v Plzni.


   Základní školy, žáci-cizinci a děti z Ukrajiny

12. 4. 2022 • Rozhovor s PaedDr. Antonínem Herrmannem, ředitelem Masarykovy ZŠ v Plzni s více než třicetiletou učitelskou praxí, a Mgr. Lucií Sichingerovou, koordinátorkou vzdělávání cizinců a učitelkou českého jazyka na Masarykově ZŠ v Plzni, která se od roku 2016 zabývá problematikou začleňování žáků s OMJ do základního vzdělávání a výukou češtiny jako cizího jazyka a je spoluautorkou "Příručky pro adaptační koordinátory na ZŠ".


   Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince

4. 4. 2022  Rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze. V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.


   Mateřské školy a děti z Ukrajiny

28. 3. 2022  Rozhovor s Mgr. et Mgr. Evou Kuchyňkovou, ředitelkou Církevní MŠ Srdíčko v Praze a členkou Stálé konference ředitelů a Národního kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání.Další informace

 • Metodiky, vzdělávací materiály a orientace v naléhavých situacích Ukrajina.npi.cz
 • Cizinci.npi.cz
  • Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ)
  • Metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí/žáků cizinců
  • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV
  • Systém podpory dětí žáků cizinců v MŠ a ZŠ (videa)
 • Krabička první záchrany včetně jednoduchých komunikačních karet 
 • Bezplatná publikace Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku 
 • Webináře NPI na podporu integrace a jazyka
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora), 1. část 
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu), 2. část
Nadpis
Kategorie

   Podpora NPI ČR pedagogům při vzdělávání dětí-žáků cizinců

22. 4. 2022 • Rozhovor s Mgr. Halkou Smolovou Závorovou, ústřední metodičkou podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi-žáky cizinci v NPI ČR, kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory, síťovací aktivity a odborné poradenství v oblasti integrace dětí-žáků cizinců do českého jazykového prostředí, a Mgr. Miroslavou Sklenářovou, odbornou krajskou metodičkou projektu SYPO a krajskou koordinátorkou děti-žáci cizinci na krajském pracovišti v Plzni.


   Základní školy, žáci-cizinci a děti z Ukrajiny

12. 4. 2022 • Rozhovor s PaedDr. Antonínem Herrmannem, ředitelem Masarykovy ZŠ v Plzni s více než třicetiletou učitelskou praxí, a Mgr. Lucií Sichingerovou, koordinátorkou vzdělávání cizinců a učitelkou českého jazyka na Masarykově ZŠ v Plzni, která se od roku 2016 zabývá problematikou začleňování žáků s OMJ do základního vzdělávání a výukou češtiny jako cizího jazyka a je spoluautorkou "Příručky pro adaptační koordinátory na ZŠ".


   Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince

4. 4. 2022  Rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze. V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.


   Mateřské školy a děti z Ukrajiny

28. 3. 2022  Rozhovor s Mgr. et Mgr. Evou Kuchyňkovou, ředitelkou Církevní MŠ Srdíčko v Praze a členkou Stálé konference ředitelů a Národního kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání.Další informace

 • Metodiky, vzdělávací materiály a orientace v naléhavých situacích Ukrajina.npi.cz
 • Cizinci.npi.cz
  • Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ)
  • Metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí/žáků cizinců
  • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV
  • Systém podpory dětí žáků cizinců v MŠ a ZŠ (videa)
 • Krabička první záchrany včetně jednoduchých komunikačních karet 
 • Bezplatná publikace Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku 
 • Webináře NPI na podporu integrace a jazyka
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora), 1. část 
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu), 2. část
datum

Vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé,

přijměte naše pozvání na tak trochu jinou konferenci.

Lázně pro ředitele

26. 4. 2022 | 9:00 - 16:00 | online v ZOOM

registrace zde

Pojďte s námi strávit jeden nikým nerušený den v online lázních.