Nadpis
Kategorie
datum

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 13 krajských městech.

Projekt SYPO, který je realizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIVD) a spolufinancován EU, věnuje zavádění ICT do výuky a řízení škol speciální pozornost. Na Roadshow pro školy představí konkrétní formy podpory určené školám a učitelům v oblasti digitálních technologií, tedy například možnosti spolupráce s krajským ICT metodikem nebo činnost metodického kabinetu informatika a ICT.

„Konference Roadshow pro školy se účastní učitelé se zájmem o obor, o svůj profesní růst a o sdílení zkušeností, tedy přesně ti učitelé, kteří by mohli najít uplatnění v metodických kabinetech,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety. Ve většině měst bude projekt SYPO zastupovat krajský ICT metodik, který se bude účastnit prezentace i doprovodného programu. Krajští ICT metodici jsou v denním kontaktu se školami, zdarma jim poskytují odborné poradenství, setkávají se s jejich problémy. „A hlavně znají na mnoho otázek tu správnou odpověď. Právě proto bychom naše metodiky učitelům, kteří se akce zúčastní, rádi představili,“ shrnuje Mgr. Josef Slovák.

Více informací najdete na Roadshow pro školy.

Termíny Roadshow pro školy v regionech:

Praha, 7. 10. 2019 Jihlava, 8. 10. 2019 Hradec Králové, 9. 10. 2019  Pardubice, 10. 10. 2019
Brno, 14. 10. 2019 Zlín, 15. 10. 2019 Olomouc, 16. 10. 2019 Ostrava, 17. 10. 2019
Liberec, 21. 10. 2019 Ústí nad Labem, 22. 10. 2019 Karlovy Vary, 23. 10. 2019 Plzeň, 24. 10. 2019
  České Budějovice, 31. 10. 2019  

 

Nadpis
Kategorie

Odborníci z projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se zúčastní největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Roadshow pro školy 2019, kterou pořádá firma Microsoft. Konference je určena pro učitele informatiky a probíhá v říjnu ve 13 krajských městech.

Projekt SYPO, který je realizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIVD) a spolufinancován EU, věnuje zavádění ICT do výuky a řízení škol speciální pozornost. Na Roadshow pro školy představí konkrétní formy podpory určené školám a učitelům v oblasti digitálních technologií, tedy například možnosti spolupráce s krajským ICT metodikem nebo činnost metodického kabinetu informatika a ICT.

„Konference Roadshow pro školy se účastní učitelé se zájmem o obor, o svůj profesní růst a o sdílení zkušeností, tedy přesně ti učitelé, kteří by mohli najít uplatnění v metodických kabinetech,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety. Ve většině měst bude projekt SYPO zastupovat krajský ICT metodik, který se bude účastnit prezentace i doprovodného programu. Krajští ICT metodici jsou v denním kontaktu se školami, zdarma jim poskytují odborné poradenství, setkávají se s jejich problémy. „A hlavně znají na mnoho otázek tu správnou odpověď. Právě proto bychom naše metodiky učitelům, kteří se akce zúčastní, rádi představili,“ shrnuje Mgr. Josef Slovák.

Více informací najdete na Roadshow pro školy.

Termíny Roadshow pro školy v regionech:

Praha, 7. 10. 2019 Jihlava, 8. 10. 2019 Hradec Králové, 9. 10. 2019  Pardubice, 10. 10. 2019
Brno, 14. 10. 2019 Zlín, 15. 10. 2019 Olomouc, 16. 10. 2019 Ostrava, 17. 10. 2019
Liberec, 21. 10. 2019 Ústí nad Labem, 22. 10. 2019 Karlovy Vary, 23. 10. 2019 Plzeň, 24. 10. 2019
  České Budějovice, 31. 10. 2019  

 

datum

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma

Komunikace školy s partnerem.

 

Místa a data konání:

 • Plzeň 21. 10. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Ostrava, 23. 10. 2019, více informací a přihlášení zde

Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík. 

Oblastní konference jsou bez poplatku.


Oblastní konference Plzeň, 21. 10. 2019

Místo: Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, Plzeň

Přihlásit se můžete zde.

Program:

 • 8,30 – 9,00          prezence
 • 9,00 – 9,15          zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45          „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00        diskuze
 • 10,00 – 10,20      přestávka
 • 10,20 – 11,00      „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40      „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 11,40 – 12,00      diskuze
 • 12,00 – 13,00      oběd
 • 13,00 – 16,45      workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 16,45 – 17,00      shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

 „Mediace konfliktu“ – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Klára Vondřičková je projektovou manažerkou pro školy ve společnosti Koučink akademie s.r.o., zároveň působí jako interní doktorandka na katedře primární pedagogiky, je zkušenou koučkou a mentorkou.

Nahoru


Oblastní konference Ostrava, 23. 10. 2019

Místo: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Přihlásit se můžete zde

Program:

 • 8,30 – 9,00         prezence
 • 9,00 – 9,15         zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45         „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ –  PhDr. Hana Slaná, ředitelka Moravskoslezského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00       diskuze
 • 10,00 – 10,20     přestávka
 • 10,20 – 11,00     „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40     „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 11,40 – 12,00     diskuze
 • 12,00 – 13,00     oběd
 • 13,00 – 16,45     workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 16,45 – 17,00    shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“  – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.

Nahoru

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci určenou pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení  na téma

Komunikace školy s partnerem.

 

Místa a data konání:

 • Plzeň 21. 10. 2019, více informací a přihlášení zde
 • Ostrava, 23. 10. 2019, více informací a přihlášení zde

Konferencemi provází Mgr. Jan Kovařík. 

Oblastní konference jsou bez poplatku.


Oblastní konference Plzeň, 21. 10. 2019

Místo: Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, Plzeň

Přihlásit se můžete zde.

Program:

 • 8,30 – 9,00          prezence
 • 9,00 – 9,15          zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45          „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00        diskuze
 • 10,00 – 10,20      přestávka
 • 10,20 – 11,00      „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40      „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 11,40 – 12,00      diskuze
 • 12,00 – 13,00      oběd
 • 13,00 – 16,45      workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Klára Vondřičková
 • 16,45 – 17,00      shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“  – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

 „Mediace konfliktu“ – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Klára Vondřičková je projektovou manažerkou pro školy ve společnosti Koučink akademie s.r.o., zároveň působí jako interní doktorandka na katedře primární pedagogiky, je zkušenou koučkou a mentorkou.

Nahoru


Oblastní konference Ostrava, 23. 10. 2019

Místo: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Přihlásit se můžete zde

Program:

 • 8,30 – 9,00         prezence
 • 9,00 – 9,15         zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 9,15 – 9,45         „Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ –  PhDr. Hana Slaná, ředitelka Moravskoslezského inspektorátu ČŠI
 • 9,45 – 10,00       diskuze
 • 10,00 – 10,20     přestávka
 • 10,20 – 11,00     „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40     „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 11,40 – 12,00     diskuze
 • 12,00 – 13,00     oběd
 • 13,00 – 16,45     workshopy
  • „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová
  • „Mediace konfliktu“ – Mgr. Monika Fojtáchová
  • „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 16,45 – 17,00    shrnutí konference a závěrečné slovo

Anotace příspěvků:

„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“ – Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“  – Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“ – Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.

Nahoru

datum

Dovolujeme si Vás pozvat na Odborný panel na téma Začínající „ne“učitel ve vztahu k novele zákona o pedagogických pracovnících

Termín konání: 17. 10. 2019,  10:00 – 16:00

Místo konání: Konferenční centrum NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Cíle:

 • Analyzovat roli začínajícího „ne“učitele.
 • Pojmenovat záměry, pozitiva a negativa ve vazbě na začínající „ne“učitele.
 • Analyzovat dopad zavádění začínajících „ne“učitelů do škol.
 • Nabídnout postupy a opatření ke zmírnění dopadů zavádění „ne“učitelů do škol

Vaši účast, prosím, potvrďte do 9. 10. 2019 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kapacita sálu je omezena.