Nadpis
Kategorie
datum

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Termín konání: 27. 2. 2019, 10:00 - 16:00

Místo konáníNárodní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, Konferenční centrum, budova C

Hlavní téma Odborného paneluZačínající učitel: problémy – potřeby – podpora

Účel: Analyzovat problémy a potřeby začínajících učitelů, pojmenovat a nastavit formy a nástroje jejich podpory

Hlavní cíl: Na základě poznatků z pedagogických výzkumů nabídnout kroky a postupy směřující k podpoře začínajícího učitele ve fázi pregraduální přípravy a adaptace ve škole, které povedou k vyšší efektivitě a stabilizaci jeho startující profesní dráhy.

PROGRAM:

Program dopolední části:

10:00 - 10:05 Zahájení, úvod, organizační záležitosti - Daniel Janata, moderátor, facilitátor

10:05 - 10:20 Začínají učitel - kategorie české vzdělávací politiky a východiska k jejímu definování - Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

10:20 - 11:40 Blok pedagogických výzkumů

     10:20 - 10:40 Začínající učitelé na základních školách. Chtějí zůstat, nebo odejít? - doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., 

                            doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

     10:40 - 11:00 Uvádějící učitel a jeho podpora začínajícímu učiteli - PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

     11:00 - 11:20 Proces uvádění začínajících učitelů - Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Klára Záleská

     11:20 - 11:40 Věková struktura pedagogů ZŠ v Plzeňském kraji - Mgr. Martina Robotková

Přestávka 11:40 – 11:50

11:50 - 12:10 Adaptační období pro začínající učitele: analýza zahraničních přístupů – prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

12:10 - 12:30 Model systému podpory začínajících učitelů – Mgr. Monika Brodská

Přestávka 12:30 – 13:15

Program odpolední části:

13:15 - 14:15 Prezentace ředitelů škol – Adaptace začínajícího učitele

 1. Malotřídní základní škola – Mgr. Jaroslav Střeštík
 2. Plně organizovaná základní škola – Mgr. Ing. Vít Beran
 3. Mateřská škola – Mgr. Alena Krejčová
 4. Konzervatoř – PhDr. Romana Lisnerová

Přestávka 14:15 – 14:30

14:30 - 15:15 Kulaté stoly podle skupin složených z odborníků z řad MŠMT, zřizovatelů škol, fakult připravující učitele a škol

15:15 - 15:45 Prezentace výstupů z kulatých stolů 

15:45 - 16:00 Ukončení Odborného panelu

 

Odborníci - panelisté na jednání Odborného panelu:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Mgr. Ing. Vít Beran - ředitel Základní školy Kunratice, Praha

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík - ředitel Základní školy Šeberov, Praha

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Cílem činnosti Odborného panelu je zajišťování konsenzuálního názoru na danou oblast. Akcentem činnosti je vytváření shody na tom, jaké aspekty přispívají ke kvalitě práce škol/učitelů s žáky. 

Panel je neformální poradní autoritou pro sekci Vzdělávání MŠMT a je podpůrným nástrojem změn v klíčových tématech vzdělávací politiky.

Nadpis
Kategorie

Jednání Odborného panelu A  Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravující učitele v rámci projektu SYPO, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Termín konání: 27. 2. 2019, 10:00 - 16:00

Místo konáníNárodní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, Konferenční centrum, budova C

Hlavní téma Odborného paneluZačínající učitel: problémy – potřeby – podpora

Účel: Analyzovat problémy a potřeby začínajících učitelů, pojmenovat a nastavit formy a nástroje jejich podpory

Hlavní cíl: Na základě poznatků z pedagogických výzkumů nabídnout kroky a postupy směřující k podpoře začínajícího učitele ve fázi pregraduální přípravy a adaptace ve škole, které povedou k vyšší efektivitě a stabilizaci jeho startující profesní dráhy.

PROGRAM:

Program dopolední části:

10:00 - 10:05 Zahájení, úvod, organizační záležitosti - Daniel Janata, moderátor, facilitátor

10:05 - 10:20 Začínají učitel - kategorie české vzdělávací politiky a východiska k jejímu definování - Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 

10:20 - 11:40 Blok pedagogických výzkumů

     10:20 - 10:40 Začínající učitelé na základních školách. Chtějí zůstat, nebo odejít? - doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., 

                            doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

     10:40 - 11:00 Uvádějící učitel a jeho podpora začínajícímu učiteli - PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

     11:00 - 11:20 Proces uvádění začínajících učitelů - Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Klára Záleská

     11:20 - 11:40 Věková struktura pedagogů ZŠ v Plzeňském kraji - Mgr. Martina Robotková

Přestávka 11:40 – 11:50

11:50 - 12:10 Adaptační období pro začínající učitele: analýza zahraničních přístupů – prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

12:10 - 12:30 Model systému podpory začínajících učitelů – Mgr. Monika Brodská

Přestávka 12:30 – 13:15

Program odpolední části:

13:15 - 14:15 Prezentace ředitelů škol – Adaptace začínajícího učitele

 1. Malotřídní základní škola – Mgr. Jaroslav Střeštík
 2. Plně organizovaná základní škola – Mgr. Ing. Vít Beran
 3. Mateřská škola – Mgr. Alena Krejčová
 4. Konzervatoř – PhDr. Romana Lisnerová

Přestávka 14:15 – 14:30

14:30 - 15:15 Kulaté stoly podle skupin složených z odborníků z řad MŠMT, zřizovatelů škol, fakult připravující učitele a škol

15:15 - 15:45 Prezentace výstupů z kulatých stolů 

15:45 - 16:00 Ukončení Odborného panelu

 

Odborníci - panelisté na jednání Odborného panelu:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Mgr. Ing. Vít Beran - ředitel Základní školy Kunratice, Praha

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. - děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík - ředitel Základní školy Šeberov, Praha

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Cílem činnosti Odborného panelu je zajišťování konsenzuálního názoru na danou oblast. Akcentem činnosti je vytváření shody na tom, jaké aspekty přispívají ke kvalitě práce škol/učitelů s žáky. 

Panel je neformální poradní autoritou pro sekci Vzdělávání MŠMT a je podpůrným nástrojem změn v klíčových tématech vzdělávací politiky.

datum

Dne 20. 2. 2019 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen NIDV) v Praze konalo ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jejím cílem je zajistit podmínky pro další profesní rozvoj ředitelů a širšího vedení škol, např. poskytnutím průběžného vzdělávání v oblasti školského managementu, zajištěním informací týkajících se vedení lidí nebo rozšiřováním dalších profesních kompetencí. SKŘ chce také nabídnout prostor pro sdílení osobních zkušeností.

„Ustanovení SKŘ je v českém školství svým způsobem přelomový krok,“ říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SYPO, a dodává: „Mimo jiné poukazuje na to, že systematický profesní rozvoj ředitelů a vedení škol je jedním z klíčových prvků vzdělávacího systému, na který kladou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i zřizovatelé škol velký důraz.“

Členy SŘK jsou kromě ředitelů škol také zástupci MŠMT, ČŠI, NÚV a NIDV. Při sestavení nebyla opomenuta ani role zřizovatelů, členy jsou i zástupci Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Arcibiskupství pražského. Mezi členy patří také zástupci vysokých škol a odborné pedagogické veřejnosti.

„Plénum Stálé konference ředitelů se bude setkávat čtyřikrát ročně, jednotlivé sekce každé dva měsíce,“ říká Mgr. Bc. Martina Hovorková, týmová manažerka klíčové aktivity Management, a doplňuje: „Členové SKŘ se budou zabývat například Standardem ředitele nebo Modelem profesního rozvoje vedení škol, který v sobě zahrnuje i doporučení k systematickému a kontinuálnímu vzdělávání ředitelů a jejich zástupců v průběhu celé kariéry.“

Předsedou SKŘ se stal PaedDr. Josef Rydlo, jmenovaný ředitelkou NIDV Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou. Zvolenými místopředsedy čtyř sekcí SKŘ jsou:

 • Kamila Podrápská, Ph.D. – místopředsedkyně Sekce mateřských škol
 • Bc. Vlastimil Hubert – místopředseda Sekce základních škol
 • Mojmír Šemnický, MBA – místopředseda Sekce středních a vyšších odborných škol
 • Jiří Stárek – místopředseda Sekce základních uměleckých škol

Během ustavujícího jednání se členové SKŘ seznámili s Modelem systému podpory profesního rozvoje vedení škol, s cíli a strukturou SKŘ a se základními dokumenty a harmonogramem činnosti SKŘ. Proběhla také volba místopředsedů. Nezbytnou součástí jednání bylo stanovení nejbližších úkolů a zpracování plánů činností SKŘ pro rok 2019.