Nadpis
Kategorie
datum

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) vyhlašuje výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních škol a Sekce středních a vyšších odborných škol pro implementaci Stálé konference ředitelů (SKŘ). V současné době hledáme zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. SKŘ je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře.


Výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů – zástupci odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

 • jeden člen do Sekce ZŠ,
 • jeden člen do Sekce SŠ/VOŠ.

V souladu se statutem Stálé konference ředitelů a personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, se může zúčastnit uchazeč, který:

 • se dlouhodobě aktivně věnuje problematice vzdělávání a vzdělávací politiky ČR,
 • vykazuje publikační činnost,
 • doloží tyto a další skutečnosti formou profesního portfolia, které obsahuje:
  • strukturovaný profesní životopis,
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání pedagogického směru,
  • informace/dokumenty, které dokládají splnění nutných požadavků:
   • dlouhodobou aktivní angažovanost v oblasti vzdělávací politiky ČR,
   • publikační činnost,
  • informace/doklady dokládající splnění doporučených požadavků (informace mohou být uvedeny v životopise):
   • členství v instituci, jejíž hlavní činnost souvisí se vzděláním,
   • zkušenosti s prací v projektech v oblasti vzdělávání s celostátním dopadem,
   • aktivní zkušenosti s řízením školy nebo školského zřízení nebo vzdělávací instituce,
   • aktivní zkušenosti se systémy řízení škol a podpory ředitelů ze zahraničí.

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou v elektronické formě v termínu do 23. ledna 2022.

Všechny dokumenty (přihláška a profesní portfolio) zašlete jako přílohy e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu uveďte následující text "Výběrové řízení na člena SKŘ - Vaše příjmení". Velikost všech příloh nesmí překročit 15 MB.

Hodnocení uchazečů je dvoukolové. Uchazeči, kteří splní formální stránku přihlášky, budou pozváni do druhého kola. Druhé kolo - rozhovory s uchazeči se uskuteční online na platformě MS Teams 28. ledna 2022.

Přihlášku naleznete ZDE.

Nadpis
Kategorie

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) vyhlašuje výběrové řízení na doplnění členů Sekce základních škol a Sekce středních a vyšších odborných škol pro implementaci Stálé konference ředitelů (SKŘ). V současné době hledáme zástupce z řad odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. SKŘ je rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ/konzervatoře.


Výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů – zástupci odborné pedagogické veřejnosti, školských asociací, profesních sdružení ředitelů škol apod.

 • jeden člen do Sekce ZŠ,
 • jeden člen do Sekce SŠ/VOŠ.

V souladu se statutem Stálé konference ředitelů a personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, se může zúčastnit uchazeč, který:

 • se dlouhodobě aktivně věnuje problematice vzdělávání a vzdělávací politiky ČR,
 • vykazuje publikační činnost,
 • doloží tyto a další skutečnosti formou profesního portfolia, které obsahuje:
  • strukturovaný profesní životopis,
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání pedagogického směru,
  • informace/dokumenty, které dokládají splnění nutných požadavků:
   • dlouhodobou aktivní angažovanost v oblasti vzdělávací politiky ČR,
   • publikační činnost,
  • informace/doklady dokládající splnění doporučených požadavků (informace mohou být uvedeny v životopise):
   • členství v instituci, jejíž hlavní činnost souvisí se vzděláním,
   • zkušenosti s prací v projektech v oblasti vzdělávání s celostátním dopadem,
   • aktivní zkušenosti s řízením školy nebo školského zřízení nebo vzdělávací instituce,
   • aktivní zkušenosti se systémy řízení škol a podpory ředitelů ze zahraničí.

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou v elektronické formě v termínu do 23. ledna 2022.

Všechny dokumenty (přihláška a profesní portfolio) zašlete jako přílohy e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu uveďte následující text "Výběrové řízení na člena SKŘ - Vaše příjmení". Velikost všech příloh nesmí překročit 15 MB.

Hodnocení uchazečů je dvoukolové. Uchazeči, kteří splní formální stránku přihlášky, budou pozváni do druhého kola. Druhé kolo - rozhovory s uchazeči se uskuteční online na platformě MS Teams 28. ledna 2022.

Přihlášku naleznete ZDE.

datum

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Kvalita DVPP a její autoevaluace ve vzdělávacích institucích

Odborný panel se koná online 18. 1. 2022 od 8:30 do 15:15.


Jakými způsoby lze provádět evaluace vzdělávacích programů? Co jsou dopady DVPP a jak je lze sledovat?

Pojďte s námi diskutovat nad reálnými možnostmi i přínosy evaluace v prostředí vzdělávacích institucích poskytující DVPP.

Obsah 
 • Systém hodnocení DVPP a autoevaluace DVPP ve vzdělávacích institucích
 • Zkušenosti s evaluací dopadů DVPP
 • Diskuzní workshop 
Program
Dopolední blok 8:30 – 8:40 Úvod, představení vystupujících, organizace dne
8:40 – 9:00 Představení KA 05 projektu SYPO
9:00 – 9:10  PhDr. Pavel Mužík: Parametry studií po splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů v databázi akreditací DVPP
9:10 – 9:30 doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Ústav pedagogických věd, MUNI: Kvalita DVPP v teorii
9:30 – 9:55  Mgr. Jana Brabcová, prezidentka AIVD: Autoevaluace jako cesta ke kvalitě
9:55 – 10:10  PhDr. František Rozum: Péče o kvalitu kvalifikačních kurzů u společnosti ZVaS
10:10 – 10:55 Barbora Zavadilová, MPhil.  a Bc. et Mgr. Jana Korábová: Evaluace programu Učitel naživo - Příklad nástrojů ke sledování dopadu učitelské přípravy
10:55 – 11:25 PhDr. Ivana Musilová, APIV B: Evaluace v projektu APIV B
Odpolední blok 12:10 - 15:00 Odpolední práce v diskusních skupinách
15:00 – 15:15 Shrnutí závěrů a diskuse
15:15 – 15:20 Závěr, rozloučení

Registrace je možná do 14. 1. 2022 na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do přihlašovacího emailu prosím uveďte:

 • vaše jméno,
 • název, IČO a adresu vzdělávací instituce, kterou zastupujete.

Nadpis
Kategorie

Dovolujeme si vás pozvat na odborný panel na téma

Kvalita DVPP a její autoevaluace ve vzdělávacích institucích

Odborný panel se koná online 18. 1. 2022 od 8:30 do 15:15.


Jakými způsoby lze provádět evaluace vzdělávacích programů? Co jsou dopady DVPP a jak je lze sledovat?

Pojďte s námi diskutovat nad reálnými možnostmi i přínosy evaluace v prostředí vzdělávacích institucích poskytující DVPP.

Obsah 
 • Systém hodnocení DVPP a autoevaluace DVPP ve vzdělávacích institucích
 • Zkušenosti s evaluací dopadů DVPP
 • Diskuzní workshop 
Program
Dopolední blok 8:30 – 8:40 Úvod, představení vystupujících, organizace dne
8:40 – 9:00 Představení KA 05 projektu SYPO
9:00 – 9:10  PhDr. Pavel Mužík: Parametry studií po splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů v databázi akreditací DVPP
9:10 – 9:30 doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Ústav pedagogických věd, MUNI: Kvalita DVPP v teorii
9:30 – 9:55  Mgr. Jana Brabcová, prezidentka AIVD: Autoevaluace jako cesta ke kvalitě
9:55 – 10:10  PhDr. František Rozum: Péče o kvalitu kvalifikačních kurzů u společnosti ZVaS
10:10 – 10:55 Barbora Zavadilová, MPhil.  a Bc. et Mgr. Jana Korábová: Evaluace programu Učitel naživo - Příklad nástrojů ke sledování dopadu učitelské přípravy
10:55 – 11:25 PhDr. Ivana Musilová, APIV B: Evaluace v projektu APIV B
Odpolední blok 12:10 - 15:00 Odpolední práce v diskusních skupinách
15:00 – 15:15 Shrnutí závěrů a diskuse
15:15 – 15:20 Závěr, rozloučení

Registrace je možná do 14. 1. 2022 na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do přihlašovacího emailu prosím uveďte:

 • vaše jméno,
 • název, IČO a adresu vzdělávací instituce, kterou zastupujete.

datum
„Práce s nadanými a talentovanými dětmi totiž není aktuálním trendem, ale dluhem, který náš vzdělávací systém vůči těmto žákům má.“

Mgr. Karel Minařík, ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě a průvodce skupinovou konzultací


Dovolujeme si vás pozvat na skupinovou konzultaci určenou pro ředitele škol na téma

Nadání k (po)hledání očima ředitele

Skupinová konzultace nabídne ředitelům škol prostor pro sdílení zkušeností (dobrých i špatných) s nastavením a realizací koncepce v prostředí běžné základní školy. Umožní zamyslet se nad realitou vaší vlastní školy a otevře věcnou diskusi nad aktuálními tématy.

Dvě navazující části se konají 11. 1. a 18. 1. 2022, vždy od 14:00 do 16:00. 

Přihlášení ZDE.

Obsah a témata

 • Proč je důležité, aby škola měla nastavenou koncepci pro práci s nadanými a talentovanými žáky?
 • Diagnostika – máme nadané a talentované žáky?
 • Personální předpoklady – umí naši pedagogové pracovat s nadanými a talentovanými žáky?
 • Kdo nám může pomoci?
 • Co jsou to obohacující hodiny a jak je začlenit do rozvrhu?
 • Překážky, nástrahy a slepé uličky aneb Co se (ne)daří…
 • Volnočasové, projektové a mimoškolní vzdělávání
 • Faktor „R“ – komunikace s rodiči

Přijďte se podělit o své zkušenosti a nechat se inspirovat kolegy.