Metodické kabinety nabízejí pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií covid-19, a nově poskytují online i prezenční doučování.

„V kabinetech působí aktivní učitelé se zápalem pro věc, zpravidla hodně vytížení. Proto nás velmi potěšilo, že se do pomoci s doučováním dosud přihlásilo téměř 100 členů krajských kabinetů ze všech částí republiky,“ říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer projektu SYPO, a dodává: „Předpokládám, že tento počet není konečný.“

V krajských metodických kabinetech působí v současné době téměř 500 učitelů z celé České republiky, další se mohou stále přidávat. Díky nim vzniká hustá síť oblastních kabinetů, ve kterých je aktuálně zapojeno dalších více než 1 800 pedagogů.

Jak najít vhodného učitele na doučování?

Celý proces je velmi jednoduchý. Ředitel školy se přihlásí do informačního systému NPI a klikne na políčko „Máme zájem o doučování“. Následně vybere kraj, formu doučování a předmět pro konkrétní stupeň školy. Zobrazí se mu jmenný seznam učitelů, které může oslovit. Při kliknutí na konkrétní jméno bude moci ředitel prostřednictvím e-mailu komunikovat přímo s vybraným učitelem.

Metodické kabinety byly vytvořeny a fungují v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). V současné době je činných pět kabinetů, a to Kabinet Český jazyk a literatura, Kabinet Informatika a ICT, Kabinet Matematika a její aplikace, Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání a Kabinet Přírodovědné vzdělávání.

Více informací o doučování ZDE.