Jednání sekcí MŠ a ZŠ Stálé konference ředitelů

Ve dnes 14. a 15. ledna 2020 proběhla jednání Stálé konference ředitelů, a to sekcí MŠ a ZŠ. Na programu jednání sekce MŠ byly např.:
• revize kurikula,
• další vzdělávání pro ředitele/ředitelky MŠ,
• prostupnost mezi jednotlivými druhy škol a návaznost vzdělávacího systému,
• centrální matrika a chybovost při vykazování.

Členové sekce ZŠ se věnovali tématům jako:
• Strategie 2030+,
• vzdělávání cizinců v ZŠ,
• regionální školství,
• údaje o prostředcích na platy a OON v roce 2020 - formou usnesení bylo na MŠMT podáno upozornění na skutečnost, že k datu 15. 1. 2020 nemají školy ještě žádné směrné údaje o prostředcích na platy v roce 2020 a OON. Z reakce MŠMT vyplynulo, že začátkem tohoto týdne obdrží ředitelé informace a následně také rozpis peněz.