Pozvánka na oblastní konferenci Klima školy pro Olomoucký kraj

Dovolujeme si Vás pozvat na oblastní konferenci určenou vedení škol na téma Klima školy.

Konference proběhne online, prostřednictvím MS Teams, dne 6. 10. 2020 od 9:00

Konference je účastníkům poskytována v rámci projektu SYPO zdarma. Její kapacita je omezena, v případě zájmu vás tak prosíme o přihlášení nejpozději do 1. 10. 2020 ZDE. Nezapomeňte si vybrat i jeden z nabízených odpoledních workshopů. Pro klidné rozhodování si můžete přečíst stručné anotace

Veškeré doplňující informace a odkaz k přihlášení vám pošleme den před konáním akce. 

Oblastní konference je určena pro vedení škol v Olomouckém kraji. V říjnu budou následovat oblastní konference:

 • 13. 10. 2020 v Královéhradeckém kraji, více informací zde
 • 20. 10. 2020 v Jihočeském kraji, více informací zde.

I když konference probíhají online, zveme přednostně přednášející z daného kraje. 


O tématu oblastní konference:

Od práce ředitele s lidmi v kolektivu, vedení týmu, skupinovou dynamiku, přes prevenci syndromu vyhoření, motivaci zaměstnanců až po budování vztahů s rodiči či komunitou, to vše a ještě mnohem více je KLIMA ŠKOLY. Téma široké jako tok Amazonky těžko obsáhneme v rámci jedné konference. Je pro nás ale tak důležité, že se mu chceme věnovat i v současných ztížených podmínkách.

Jak na klima školy pohlíží Česká školní inspekce? Jak může koučovací způsob podporovat dobré klima ve škole? Proč nezapomenout na psychohygienu a jak moc ovlivňuje nastavení vedení školy nastavení celé školy? Co dělat, když to ve třídě, popř. škole přestane fungovat? Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět řečníci v dopoledních příspěvcích a stejně tak budete mít prostor zeptat se na to, co zajímá právě vás. Odpoledne je připravena nabídka tří workshopů, díky nimž můžete do zvoleného tématu proniknout ještě hlouběji a sdílet s ostatními kolegy vlastní zkušenosti. Nezapomněli jsme ani na praktická cvičení, a proto v odpolední části pasivní poslech nečekejte.

Klima školy stejně tak jako reálné setkání se dá do online prostředí přenést jen velmi těžko. Víme to. Zároveň bylo by nám líto, kdyby téma připravené pro tento školní rok úplně zapadlo. Proto se s vámi chceme "potkat" alespoň vzdáleně a na chvíli se zamyslet nad jiným tématem, než kde všude a za jakých podmínek si musíme nasazovat roušky.

Program:

Dopolední program 8,45 – 9,00 Čas pro přihlašování
9,00 – 9,15 Zahájení konference, úvodní slovo a představení programu 
9,15 – 9,45 „Klima školy z pohledu ČŠI“ – Mgr. Michal Hlaváček, ředitel Olomouckého inspektorátu ČŠI
9,45 – 10,00 Diskuze
10,05 – 10,25 „Zážitek – dobrý sluha, zlý pán“ – et Bc. Michal Jahn
10,25 – 10,35 Diskuze
10,35 – 10,55 „Koučovací přístup jako cesta k nastavení klimatu školy“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
10,55 – 11,05 Diskuze
11,10 – 11,30 „Učitel hlavou, srdcem člověk“ – Hanka Jurásková
11,30 – 11,40 Diskuze
11,40 – 12,00 Shrnutí konference
Odpolední program 13,00 – 14,30

Workshopy:

 • „Co škola, to klima“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • „NaKopnutí osobní pohody“ – Mgr. Hanka Jurásková
 • „Skryté ostny“ – Mgr. et Bc. Michal Jahn
  14,30 –15,00 Pauza
  15,00 – 16,30

Workshopy:

 •  „Co škola, to klima“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • „NaKopnutí osobní pohody“ – Mgr. Hanka Jurásková
 • „Skryté ostny“ – Mgr. et Bc. Michal Jahn

Anotace workshopů:

 • „Co škola, to klima“ 

Důvěra, otevřenost, bezpečí, radost, učení se, výkon, spolupráce, vztahy to jsou vybrané hodnoty a předpoklady, skrze které může každá škola budovat a zkvalitňovat klima školy. Jaké klima chceme mít ve škole? Co už nám funguje? Jaké máme možnosti posunout se dál? Co a jak uděláme? Za co si jako ředitel školy beru odpovědnost? Co mohu ovlivnit? Klíčové otázky koučovacího přístupu, který si účastníci prakticky vyzkouší a díky nimž získají inspiraci pro podporu rozvoje klimatu ve své škole. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. V současné době se aktivně věnuje individuální podpoře vedení škol a podporuje pedagogy škol prostřednictvím mentorinku a koučování. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou a arteterapeutkou.

 • „NaKopnutí osobní pohody“ 

Workshop na podporu vedení škol v oblasti profesního rozvoje bude zaměřen na psychohygienu pedagogických pracovníků. Budeme se věnovat mimo jiné tomu, jak neztratit energii a chuť do práce, co to je syndrom vyhoření a jak mu předcházet, co pro nás znamená pracovní spokojenost x pracovní nespokojenost a kde hledat vnitřní zdroje. Součástí workshopu budou i malá praktická cvičení na dobrou náladu metodou Brain2Body. Mgr. Hanka Jurásková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech Pedagogika a ošetřovatelství. Třicet let se věnuje práci s lidmi. Profesně se zaměřuje na osobnostní rozvoj  efektivní komunikaci, osobní i pracovní spokojenost, na práci se strachem ze změn a praktickou psychohygienu. Propojuje zdravý selský rozum s poznatky moderní neurovědy. Je lektorka, koučka, mentorka pohody a autorka knihy „Životní desatero“.

 • „Skryté ostny“  

V rámci workshopu se podíváme na několik týdnů běžné třídy a prakticky si ukážeme, jaký může být rozdíl mezi tím, co si dítě myslí, co říká a co skutečně dělá. Ukážeme si také, co můžeme dělat, když se začnou zdravé vztahy v naší škole kazit. Mgr. et Bc. Michal Jahn absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Management životního stylu zážitková pedagogika. Založil rozvojovou, vzdělávací neziskovou organizaci Hnutí Žebřík. Pracoval také jako projektový manažer ve Scio, manažer řízení lidských zdrojů (HR), školní psycholog, tvůrce a garant projektu osobnostního rozvoje a člen vedení na gymnáziu.  V současné době pracuje jako kouč, mentor, trenér a lektor ve školství (NPI ČR, MIŠ, UPOL), ale také v korporátním prostředí (Everesta, NN finance).