Online komunikace mezi učiteli – sdílení dobré praxe

Dnešní doba, která klade velké nároky na učitele a jejich znalosti a dovednosti s používáním IT technologií při realizaci vzdělávání na dálku, s sebou nese mnoho úskalí a otázek. Učitelé se snaží s touto novou formou výuky vyrovnat dle svých možností a setkávají se s řadou problémů, které potřebují konzultovat a řešit. A právě v tom jim může pomoci online sdílení dobré praxe, zkušeností, nápadů a námětů. Z tohoto důvodu se v Pardubickém kraji v okrese Chrudim setkali 8. dubna odpoledne učitelé matematiky základních škol na videokonferenci prostřednictvím Google Meet. Setkání zorganizoval pan Mgr. Milan Chalupník, ředitel Základní školy Seč a člen krajského kabinetu Matematika a její aplikace. V online prostředí se tak sešlo 10 učitelů, kteří měli možnost podělit se s ostatními o své zkušenosti s online výukou, hodnocením žáků, komunikací s žáky, rodiči i kolegy. Učitelé se vzájemně inspirovali a dávali si rady a náměty k různým formám výuky.

Učitelé zajišťují online výuku pomocí různých nástrojů, nejčastěji těch nástrojů, které již dříve alespoň v určité míře byly na škole využívány, nejčastěji Google Classroom a Microsoft Teams. Ale ať už používají jakýkoliv nástroj, setkávají se s řešením podobných problémů. Jak zorganizovat časově výuku, aby se mohli zúčastnit všichni žáci s ohledem na potřeby dalších členů rodiny, jejich sociální zázemí, vybavení a znalosti? Jak přistupovat k hodnocení žáků? Jakou formou učit různá témata, např. rovnice, procenta, geometrii a další.

Společné online setkání učitelů tak může pomoci při řešení problémů spojených s online výukou a přinést inspiraci od ostatních kolegů. Je důležité v této době vzájemně komunikovat a sdílet zkušenosti. A tím může být právě setkání učitelů prostřednictvím některého online nástroje.

Přeji všem hodně inspirací při vzájemném sdílení zkušeností.


Autorka: Ing. Radka Heřmánková, odborný krajský metodik v Pardubickém kraji

Zpět