Nelehká doba, ale zároveň doba nových a neprobádaných příležitostí, zkoumání možností, které současný stav nabízí, a to nejenom ve výuce žáků, ale také v komunikaci s rodiči.

Kudy vedla cesta komunikace školy s rodiči na Základní škole Turnov, Skálova? Tok informací, kterým škola informuje rodiče o tom, co se ve škole děje, bylo nutné sjednotit. Hledali jsme také vhodné nástroje tak, aby se informace dostaly ke všem rodičům pro ně co nejpříjemnější cestou.

Čím se tedy v naší škole řídíme?

  • Nezahlcujeme, ale informujeme o všem podstatném. Širší vedení školy komunikuje a plánuje, jaké informace rodičům posílat. Primární a individuální komunikace stojí samozřejmě na učitelích, avšak i z pohledu vedení školy je třeba s rodiči komunikovat. Ředitel školy posílá zprávy přes školní systém Edookit především z důvodu ujasnění některých záležitostí - např. na 2. stupni jsme rozplánovali zadávání učiva dle jednotlivých předmětů a bylo nutné o tom rodiče i žáky informovat. Ke komunikace využíváme i YouTube kanál, kdy ředitel školy natáčí krátká informační videa.
  • Využíváme dostupné kanály. Zpočátku jsme řešili, jaký komunikační kanál vybrat, jak komunikaci nastavit. Informace řešíme systémem Edookit, na který jsou naši rodiče i žáci zvyklí. Zároveň necháváme na učitelích, jaké další cesty objeví a jak budou se žáky a rodiči komunikovat. Učitelé využívají kromě Edookitu Messenger, WhatsApp, Hangouts, postupně spějeme k častějšímu využívání platformy Google Meet. Součástí naší komunikace navenek je také školní web, kde v hlavním článku zveřejňujeme aktuální informace. Aby měla veřejnost přehled, co se ve škole děje, využíváme profil školy na sociální síti Facebook - facebook.cz/zsskalova.
  • Jsme otevření zpětné vazbě. Dáváme často a jasně najevo, že zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Učitelé hledají cesty, jak výuku na dálku vést, avšak cesta, která z pohledu učitele je v pořádku, nemusí být tou nejlepší z pohledu žáka. Proto zdůrazňujeme, že otevřená komunikace je důležitá, chceme, aby rodiče a žáci komunikovali a psali, co se daří, co se nedaří, co je potřeba změnit. Na základě získaných informací jsme schopni změnit směr, najít další možnosti a společnou shodu.
  • Směřujeme společně k zodpovědnosti. Kdy jindy, pokud ne zrovna teď, zodpovědně přistupují všechny tři strany (škola - žáky - rodič) ke svým rolím? Snažíme se vysvětlit, že učitel i rodič jsou spoluzodpovědní za vytvoření podmínek pro učení svého dítěte, ale ne za samotné učení žáka. To už je žákova parketa...Vize školy se nám objevuje v téhle digitální době možná mnohem víc, než když žáci seděli v lavicích.

Je zřejmé, že možností, jak ke komunikaci školy k rodičům přistoupit, je více, a že je třeba cesty sdělování informací prozkoumávat a hledat to nejpřijatelnější řešení.

Jakými způsoby komunikujete vy?Jaké nové cesty jste objevili?


Autorka: Mgr. Jana Pekařová, učitelka na ZŠ Skálova, Turnov a členka metodického kabinetu Český jazyk a literatura v Libereckém kraji

Zpět