Být či nebýt? Povinná maturita z matematiky zrušena

William Shakespeare by se asi hodně divil, jak výstižný může být slavný výrok jeho Hamleta i v aktuálním českém školství. Vlastně popravdě řečeno aktuálním už ne… teď už je jasno. Čekání na konečné rozhodnutí, které už mnozí sečtělí studenti začali pomalu ale jistě připodobňovat k čekání na Godota, skončilo. Povinná maturita z matematiky nebude, tedy minimálně v nejbližších letech. Návrh na „pouhý“ odklad o dva roky nedostal v poslanecké sněmovně potřebnou podporu, a tak maturitní matematika bude mít po senátním projednání a podpisu prezidenta dál jen výběrový charakter.

A když už máme 75. výročí konce druhé světové války, pojďme se podívat, jak šel s maturitou z matematiky v poválečném období čas:

Od roku 1945 – jako podoba maturitní zkoušky testována na gymnáziích, na matematických a přírodovědeckých reálných gymnáziích, později na technických reálných gymnáziích

Počátek 50. let – na gymnáziích zařazena do technických předmětů (mimo jiné s chemií či fyzikou), student si vybíral jeden předmět

1953 – povinně ústní formou na nově vzniklých jedenáctiletých výběrových středních školách

60. léta – povinná jen v některých vzdělávacích zařízeních (školy zaměřené přírodovědecky)

80. léta – povinná jen pro matematická a matematicko-fyzikální gymnázia

Od roku 1989 – pouze mezi předměty povinně-volitelné

2011 – systém státních maturit, v rámci povinné části volba zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky

2017 – schválení povinné státní maturity z matematiky, (jaro 2021 – gymnázia a ekonomická lycea, o rok později střední odborné školy)

květen 2020 – zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky

Kdo je na základě tohoto posledního rozhodnutí na straně vítězů a kdo poražený? Mohou slavit studenti a matematika dostala velkou fatální ránu? Interpretace jsou různé, hodnotit cokoli je více než těžké, asi je jasné, že to ukáže až čas. Každopádně rozhoduje jako ve všem na této krásné planetě úhel pohledu. Za období „nejistoty“ vzniklo postupně sto důvodů pro a sto důvodů proti a zřejmě je nemá smysl všechny opakovat. Debat a polemik kolem dokola bylo minimálně dost.

Dovolte mi ale osobní názor… snad se mnou budete souhlasit, že poslední změna těchto dní je pro tuto chvíli dobrá pro všechny. Ze všeho nejhorší je totiž nejistota a ta by brzy mohla začít přecházet v bezradnost osob v lavicích i za katedrou. A to nejen díky „koronavirové“ a věřme už nadcházející „pokoronavirové“ době. Školství má bolístky, pozice matematiky není ideální, ale je třeba to ošetřit nějak jinak. Možná jiný lék, možná jiná indikace. Navíc povinná maturita z matematiky není zrušena nadobro. V této chvíli ale dostala minimálně nálepku „výhledově“.

(zdroje: wikipedie.cz, is.muni.cz)


Autor: Mgr. David Mach, vyučující na OA Prostějov a předseda krajského kabinetu Matematika a její aplikace v Olomouckém kraji

Zpět