Inspirativní zdroje (nejen) pro výuku matematiky

Jak vyučovat matematiku online? Kde najít zajímavé informace a podklady? 

Velmi dobré zdroje jsou uvedeny na webu MŠMT: https://nadalku.msmt.cz/cs

Celý web je uspořádán velmi přehledně, doporučuji stránky:

Další získané a doporučené tipy:

Inspiraci poskytuje i projekt SYPO na stránkách:

Hromada dalších možností:


Autorka: Mgr. Jana Vaňková, vyučující na Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci a členka krajského kabinetu Matematika a její aplikace v Libereckém kraji

Zpět