Microsoft Sway, moje oblíbená aplikace

Jednoduché ovládání, uživatelský komfort, efektní vzhled prezentace a nečekané bonusy – to všechno jsou „radosti“, které mi přineslo v době distančního vzdělávání využití aplikace Microsoft Sway ve výuce literatury.

Ve srovnání s PowerPointem dovoluje Sway přirozenější čtení. (Delší texty nejsou „rozsekané“ do slajdů a nejsou tedy nepřehledné. Nejsme nuceni užívat menšího písma, abychom se vešli do smysluplného celku.) Velmi pohodlné i efektní je využití šablon, které nástroj nabízí. Velice snadno lze do prezentace vkládat video i audio ukázky, díky kterým jsem pro sebe „objevila“ rozhlasový svět (ne že bych ho předtím neznala, jsem velký fanoušek Vltavy i Dvojky, ale dosud jsem rozhlasové pořady ve výuce používala minimálně).

Český rozhlas nabízí mj. cykly HRDiNA.cz nebo OSUDY – podle ohlasů žáků ti, kdo podobné pořady naposlouchali, získali k prezentovaným autorům mnohem osobnější vztah. Svědčí o tom i zpětná vazba od studentky 4. ročníku: „Přínosem distanční výuky v podobě prezentací Microsoft Sway byla možnost strávit více času studiem informací o autorech a jejich dílech. Také různorodost zdrojů, ze kterých bylo možno čerpat, umožňovala poznat díla v rozdílných kontextech. Líbila se mi možnost poslechnout si rozhlasové hry nebo přečíst články a potom si na základě toho vytvořit svůj vlastní názor a pohled na dané období a jeho autory.“

Dalšími výhodami je možnost vkládat kvízy nebo dotazníky (Forms), prostřednictvím nichž mohou žáci okamžitě reagovat (odpovědi na kontrolní otázky – porozumění textu, práce s textem apod.).  Zanedbatelné není ani to, že při využití Microsoft Sway mám přehled o tom, kolik žáků si prezentaci prohlédlo a jak dlouho se práci s prezentací věnovali.

Na závěr už zbývá jen podotknout, že Microsoft Sway chci rozhodně využívat i při prezenční výuce. Plánuji, že přitom budu více využívat propojení s testy a dotazníky Forms. Pokud se rozhodnete tento nástroj využívat, přeji vám spoustu radosti a inspirace a vašim žákům radost z poznávání.  


Autorka: PaedDr. Aranka Řezníčková, vyučující na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a členka krajského kabinetu Český jazyk a literatura ve Zlínském kraji

Zpět