Nadpis
Kategorie
datum

 • NOVÉ: Fyzika dopravní nehody

přihlásit

 • NOVÉ: Nech půdu žít! - náměty na projektovou a badatelsky orientovanou výuku

přihlásit

 • NOVÉ: Náš svět v datech

přihlásit

 • NOVÉ: Pokusy na doma 2

přihlásit

 • NOVÉ: Problémové oblasti světa

přihlásit

 • NOVÉ: Jak podpořit "neoblíbené" chemické výpočty pomocí experimentů?

přihlásit

 • NOVÉ: Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé stravování

přihlásit

 • NOVÉ: Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty

přihlásit

 • Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

přihlásit

 • Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

přihlásit

 • Cirkulární ekonomika v životě školy

přihlásit

 • Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

přihlásit

 • Hranice (ne)možného v biologii

přihlásit

 • Chemický děj efektně i efektivně

přihlásit

 • Jak chutnají brouci

přihlásit

 • Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

přihlásit

 • Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

přihlásit

 • Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu

přihlásit

 • Přírodopis a digitální kompetence

přihlásit

 • Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

přihlásit

 • Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

přihlásit

 • SMART home

přihlásit

 • Svět očima mravence

přihlásit

 • Voda – život v každé kapce

přihlásit

Zpět

Nadpis
Kategorie

 • NOVÉ: Fyzika dopravní nehody

přihlásit

 • NOVÉ: Nech půdu žít! - náměty na projektovou a badatelsky orientovanou výuku

přihlásit

 • NOVÉ: Náš svět v datech

přihlásit

 • NOVÉ: Pokusy na doma 2

přihlásit

 • NOVÉ: Problémové oblasti světa

přihlásit

 • NOVÉ: Jak podpořit "neoblíbené" chemické výpočty pomocí experimentů?

přihlásit

 • NOVÉ: Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé stravování

přihlásit

 • NOVÉ: Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty

přihlásit

 • Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

přihlásit

 • Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

přihlásit

 • Cirkulární ekonomika v životě školy

přihlásit

 • Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

přihlásit

 • Hranice (ne)možného v biologii

přihlásit

 • Chemický děj efektně i efektivně

přihlásit

 • Jak chutnají brouci

přihlásit

 • Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

přihlásit

 • Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

přihlásit

 • Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu

přihlásit

 • Přírodopis a digitální kompetence

přihlásit

 • Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

přihlásit

 • Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

přihlásit

 • SMART home

přihlásit

 • Svět očima mravence

přihlásit

 • Voda – život v každé kapce

přihlásit

Zpět

datum

 • NOVÉ: Programování s Pythonem

přihlásit

 • NOVÉ: Ukázky ve Scratchi pro pokročilé "konkrétní téma"

přihlásit

 • NOVÉ: Formativní hodnocení v Informatice

přihlásit

 • Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

přihlásit

 • Co je to ten 3D tisk?

přihlásit

 • Filozofie změn v informatice v RVP ZV

přihlásit

 • Jak na digitální stopu

přihlásit

 • Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

přihlásit

 • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

přihlásit

 • Klíčová kompetence digitální na gymnáziu

přihlásit

 • Mapové vizualizace ve výuce

přihlásit

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

přihlásit

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

přihlásit

 • Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

přihlásit

 • Moderní výuka webu

přihlásit

 • Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

přihlásit

 • Práce s daty s žáky na ZŠ

přihlásit

 • Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

přihlásit

 • Robotika s LEGO Mindstorms

přihlásit

 • Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvíjíme informatické myšlení unplugged pro 1. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

přihlásit

 • Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

přihlásit

 • Scratch vs. MakeCode

přihlásit

 • Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace 

přihlásit

 • Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

přihlásit

 • Témata nové Informatiky: Informační systémy

přihlásit

 • Teoretická východiska výuky oboru ICT

přihlásit

 • Tvořme pojmovou mapu v Informatice

přihlásit

 • Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

přihlásit

 • Využití otevřených dat ve výuce

přihlásit

 • Začínáme s 3D modelováním

přihlásit

 • Zpětná vazba pomocí ICT (G)

přihlásit

 • Zpětná vazba pomocí ICT (ZŠ)

přihlásit

Zpět

Nadpis
Kategorie

 • NOVÉ: Programování s Pythonem

přihlásit

 • NOVÉ: Ukázky ve Scratchi pro pokročilé "konkrétní téma"

přihlásit

 • NOVÉ: Formativní hodnocení v Informatice

přihlásit

 • Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

přihlásit

 • Co je to ten 3D tisk?

přihlásit

 • Filozofie změn v informatice v RVP ZV

přihlásit

 • Jak na digitální stopu

přihlásit

 • Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

přihlásit

 • Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

přihlásit

 • Klíčová kompetence digitální na gymnáziu

přihlásit

 • Mapové vizualizace ve výuce

přihlásit

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

přihlásit

 • Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

přihlásit

 • Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

přihlásit

 • Moderní výuka webu

přihlásit

 • Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

přihlásit

 • Práce s daty s žáky na ZŠ

přihlásit

 • Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

přihlásit

 • Robotika s LEGO Mindstorms

přihlásit

 • Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvíjíme informatické myšlení unplugged pro 1. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

přihlásit

 • Rozvoj informatického myšlení pro 2. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

přihlásit

 • Scratch vs. MakeCode

přihlásit

 • Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace 

přihlásit

 • Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

přihlásit

 • Témata nové Informatiky: Informační systémy

přihlásit

 • Teoretická východiska výuky oboru ICT

přihlásit

 • Tvořme pojmovou mapu v Informatice

přihlásit

 • Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

přihlásit

 • Využití otevřených dat ve výuce

přihlásit

 • Začínáme s 3D modelováním

přihlásit

 • Zpětná vazba pomocí ICT (G)

přihlásit

 • Zpětná vazba pomocí ICT (ZŠ)

přihlásit

Zpět

datum
 • NOVÉ: Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež

přihlásit

 • NOVÉ: Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc

přihlásit

 • NOVÉ: Vzdělávací role knihoven ve 21. století

přihlásit

 • NOVÉ: Dítě, škola, sítě

přihlásit

 • NOVÉ: Dezinformace a mezilidské vztahy

přihlásit

 • NOVÉ: Historie dezinformací a nejčastější motivy jejich vzniku

přihlásit

 • Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ

přihlásit

 • Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

přihlásit

 • Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 2. stupně ZŠ

přihlásit

 • České slovo v KonTextu - I. a II. část

přihlásit

 • Jak na synchronní e-learning - tipy pro výuku českého jazyka a literatury

přihlásit

 • Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

přihlásit

 • Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na gymnáziu

přihlásit

 • Kde najít nejnovější informace o současné češtině? Volně dostupné jazykové korpusy a jejich využití

přihlásit

 • Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech - zaměřeno na ČJ

přihlásit

 • Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

přihlásit

 • Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

přihlásit

 • Netiketa napříč internetem

přihlásit

 • Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

přihlásit

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (G)

přihlásit

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (SOŠ, SOU)

přihlásit

 • Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele (ZŠ)

přihlásit

 • Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich význam, cíle a obsah

přihlásit

 • Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah (zaměřeno na ČJ)

přihlásit

 • Skandální literatura

přihlásit

 • Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu I. a II. část

přihlásit

 • Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

přihlásit

 • Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ

přihlásit

 • Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

přihlásit

 • Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

přihlásit

 • Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. a 2. díl 

přihlásit

 • Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

přihlásit

 • Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

přihlásit

 • Záznamy z žákovské četby

přihlásit

 • Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ

přihlásit

Zpět