První květnová středa v Regionální knihovně Teplice patřila opět jazykářům. Odpoledního setkání svolaného předsedkyněmi Krajského kabinetu Cizích jazyků v Ústeckém kraji Věrou Rakovou (ZŠ Metelkovo) a Ka…

V neděli 7. 5. 2023 se aktivní členové metodických kabinetů Libereckého kraje podívali do liberecké iQLANDIE. Tam se svými rodinami nejdříve shlédli projekci v planetáriu a pak už se nechali vést svými ratolestmi a …

V pátek 14. dubna 2023 se v teplickém planetáriu a na teplické hvězdárně sešli učitelé zapojení do projektu SYPO - nejen členové Krajského kabinetu Přírodovědného vzdělávání, ale i další učitelé přírodovědných předmětů z Ústeckého kraje. Po prohlídce planetária jsme si ukázali něco z toho…

Rozlučkové oblastní kolokvium Kabinetu českého jazyka a literatury pro oblast Havlíčkobrodsko (Kraji Vysočina) se konalo na netradičním místě – v objektu Zámku Petrkov u Havlíčkova Brodu. Ten nedávno dostal do vlastnictví Památník národního písemnictví a vytvořil zde česko-francouzs…

V úterý dne 25. 4. 2023 proběhlo již v pořadí 9. krajské kolokvium metodického kabinetu Informatika a ICT v Ústeckém kraji. Tentokrát se nám dostalo příjemného pozvání na Soukromou sportovní školu s.r.o. v Litvínově, kde vyučuje jeden ze členů krajského metodického kabinetu, Ing. Pavel Šikta…

Jednu z forem spolupráce metodických kabinetů – partnerskou kooperaci, hospitaci – s názvem "Divadelní techniky a improvizační hry ve výuce cizích jazyků" přijel lektorovat Eric Cénat, umělecký ředitel francouzského divadla Théâtre de l’Imprévu, herec, režisér, autor divadelních adaptací lit…

Ve čtvrtek 20. dubna se v prostorách Hotelová škola Teplice sešli učitelé zapojení do Krajského kabinetu Společenskovědní vzdělávání v Ústeckém kraji a projektu Dějepis+. Pod vedením Petra Sedláka zde proběhl workshop "Učit moderní dějiny jinak?!"  Nejprve jsme řešili in…

Na jednom z prvních setkání krajského metodického kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání v Plzeňském kraji zazněla myšlenka vytvořit mapu kontaktů na odborníky, která by pomohla nasměrovat rodiče, pokud řeší nějaké problémy související se vzděláváním svých dě…

Krajské kolokvium krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji se konalo na Gymnáziu v Jateční ulici v Ústí nad Labem 28. března 2023. A jak se pořádání kolokvia přímo ve škole osvědčilo? Jednoduše skvěle. Všichni členové kabinetu mimo prohlídku školy a povinné záležitosti…

V úterý 11. dubna se na Gymnáziu Kadaň sešli předsedové oblastních metodických kabinetů Cizí jazyky z Ústeckého kraje. Setkání proběhlo formou hospitace pod vedením předsedy kabinetu, Mgr. Davida Ďulíka.

Dne 4. dubna 2023 byl na Katedře matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s projektem SYPO NPI ČR realizován interaktivní výukový program k matematice připravený studenty Pedagogické fakulty a didaktiky Přírodovědecké fakulty UHK. Pod expertním vedením PhD…

Členové metodických kabinetů Kraje Vysočina se sešli tentokrát v krásném prostředí Telče. Díky Krajskému úřadu Kraje Vysočina, radnímu RNDr. Janu Břížďalovi, se mohli na závěr projektu sejít a sdílet svoje zkušenosti z předešlého působení a promluvit si o tom, které z aktivi…

Současná nabídka vzdělávání učitelů je široká. V rámci projektu SYPO, aktivity Kabinety, si však učitelé mohou vyzkoušet i některé netradiční formy. Češtináři z Krajského metodického kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina se sešli 6. března 2023 na Střední ško…

Středa, 7. prosince 2022 byl dnem, na kdy předsedkyně Oblastního kabinetu Cizí jazyky Teplice Mgr. Kateřina Appelová svolala členy k prvnímu setkání, které bylo vlastně i prvním ze všech oblastních kabinetů pro Cizí jazyky v Ústeckém kraji. Protože nás v Chomutově podobné úvodní setk…

V pátek 4. listopadu soutěžili studenti v navrhování vlastních inovací pro české zdravotnictví. Vytvořili týmy a pracovali pod vedením profesionálních mentorů a expertů ze zdravotnictví. Každý tým si zvolil jednu z výzev, kterou jim formulovali experti jako klíčové pro aktuální stav českého …

Když učení baví, má skvělé výsledky u učitelů i žáků a studentů. Přesně tak je navržená online hra Innoschool, která kombinuje seriózní hru a klasickou výuku. V tomto případě učí (nejen sociálnímu) podnikání. Jako ve skutečnosti si „hráči“ v roli podnikatelů založí svou firmu, připra…

Netradiční oblastní setkání uspořádal Krajský metodický kabinet Přírodovědné vzdělávání v Kraji Vysočina. Ona netradičnost spočívá jednak v místě konání a jednak ve faktu, že se na tomto místě ve stejném čase setkaly všechny oblastní kabinety Kraje Vysočina.  Sedmadvacáté…

Naše škola je do projektu SYPO zapojena dlouhodobě. Dne 15. 6. 2022 proběhlo v pořadí druhé zasedání učitelů českého jazyka a literatury, jehož cílem je vždy diskuse o problémech v oboru napříč základními a středními školami. Na začátku setkání jsme se seznámili s novými…

V pondělí 13. června se na jihlavském NPI ČR sešly dvě skupinky učitelů. Na první pohled bylo jasné, že na ně je únava z konce školního roku krátká. Optimismus a chuť do práce měli stejně jako na začátku školního roku. Práce, která je čeká, je také optimistická. Zástupci Kabinetu Cizí jaz…

Jedním z cílů Metodických kabinetů, které vznikly v rámci projektu SYPO, je reagovat na aktuální potřeby učitelů. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se v současné době čeští učitelé potýkají s otázkou, jak integrovat do výuky ukrajinské žáky. Klíčová je samozřejmě otázka jazykov…

Podobně jako většina škol na všech stupních vzdělávání, i my jsme měli obavy, jak zvládneme avizovanou vlnu dětí uprchlíků z Ukrajiny. Nakonec to vše proběhlo v naprostém klidu. Maminky dle pokynů chodily na ředitelství Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, kde jim byla nabídnu…

Po vypuknutí války na Ukrajině jsem se rozhodla ve spolupráci s naším zřizovatelem Městem Louny zřídit Adaptační klub pro děti z Ukrajiny, které přichází do České republiky se svými matkami. K tomuto kroku nás vedlo několik důvodů: nedostatečné kapacity mateřských škol v Lounech, potřeb…

Současná situace na Ukrajině se dotýká nás všech. I na naši školu ZŠ Dubí 1 jsme přijali několik ukrajinských žáků. Zatím se učíme, jak s nimi optimálně pracovat. Výrazně nám pomáhá, že tyto děti mají každý den jednu hodinu doučování českého jazyka, kde je prostor se jim …

Jak se s aktuální situací na Ukrajině a následně v ČR vypořádávají naši kolegové v kabinetech a Stálé konferenci ředitelů ve svých školkách a školách? Co funguje a jak pracují a komunikují s ukrajinskými i českými dětmi? Jak mohou pomoct rodiče? Tyto a další otázky otvír…

Přinášíme vám text zpracovaný Stálou konferencí ředitelů pro potřeby učitelů českých škol v době napadení státu Ukrajina Ruskou federací v roce 2022. Vychází z příručky vydané Educators for Social Responsibility

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás…

Agenda Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je nesmírně široká a týká se prakticky všech odvětví. Čemu všemu se věnuje a jaké činnosti se týkají škol, popsal David Kudrna z Oddělení vzdělávání NÚKIB. NÚKIB je …

Mateřské školy byly jako jediné otevřeny nejdéle ze všech škol během tohoto školního roku. Nebyly plošně uzavřeny. Uzavřeny byly podle Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021, č. 200 o přijetí krizového opatření s účinností od 27.2 2021. Byla to pro ně značná změna, i přesto…

Ondřej Hanulík je původní profesí geograf a kartograf, má zkušenosti se správou geoinformačních systémů. V současné době však učí na prvním stupni a ve svém volném čase vyrábí zeměpisné pomůcky. Jak hodnotí změnu povolání a co ho na přípravě map a pomůcek baví? Jaké to je …

Aktivně zapojit žáky v hodině fyziky je často výzva i při prezenční výuce. Při té distanční navíc takřka odpadá možnost látku názorně ukázat pomocí experimentů. Interaktivní učebnice Vividbooks jsou vytvořeny tak, aby podpor…

Je to již více než 14 dní, kdy se dveře škol včetně těch mateřských zavřely. Školy ale mnohdy plní nejen jejich základní vzdělávací povinnosti a nabízejí online hodiny a další formy vzdělávání. Často se snaží žákům, zejména těm nejmenším, přiblížit i dalšími cestami. Jak? Třeba např. čten…

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás…

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás…

Jsou tomu necelé dva týdny a nám se povedla báječná věc. Prolomili jsme bariéru izolace a s pomocí technologií jsme vytvořili společně se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti formát, který dokáž…

První pololetí letošního školního roku probíhalo úplně jinak, než jsme zvyklí. Před školami je nelehký úkol hodnocení činnosti žáků, při kterém mají podle pokynů MŠMT zásadně přihlédnout k průběhu školního roku a k vysokému podílu online výuky. Jak to však konkrétně udělat? Jak hodnotit, pok…

Na základě rozhodnutí vlády byly v březnu 2020 ze dne na den uzavřeny školy a klasická výuka se změnila na formu distančního vzdělávání. Bylo nutné se této změně co nejrychleji přizpůsobit, a proto jsme s kolegy hned ten den diskutovali o tom, jaký zvolíme prostředek online komunikace se žák…

Za celý tým projektu SYPO vám přejeme krásné svátky a úspěšný rok 2021. Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali nám i našim vzdělávacím akcím, ať už se jednalo o webináře, workshopy, konference nebo IT konzultace. Věříme, že i v příštím roce vám přineseme mnoho zajímavého a přínosného…

Výuka do třídy z domova Dovoluji si předat Vám zkušenost ze situace, která může postihnout každého učitele. Totiž situaci, kdy kvůli nemoci, případně karanténě nemůže učit ve škole. Pokud učitel nemůže být z nějakého zdravotního důvodu přímo ve škole, nastávají dvě možné v…

Poslední hodiny informatiky před návratem k standardní prezenční výuce jsme s prváky a druháky ze čtyřletého gymnázia EDUCAnet Praha využili k tvorbě článků o distanční výuce. Aktivitě jsme věnovali tři vyučovací hodiny, žáci pracující ve skupinách využili k dílčím činnostem několik různých …

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem. Aktuálně si vás…

V republice pokračuje výuka na dálku kvůli koronaviru, je 19. listopadu 2020, brzké odpoledne. Svou online výuku už mají učitelé většinou „odučenou“ a teď mají čas vzdělávat sami sebe: online, prostřednictvím živých webinářů. A několik desítek učitelů (nejen) zeměpisu, zareagovalo skvěle. Ak…

Na co si dát pozor, když potřebujeme pro vedení online výuky využít svůj soukromý notebook? Patří služební počítač do rukou našich dětí, i když ho „ale opravdu“ potřebují? Jak eliminovat kybernetické hrozby v případech, že se uživatelé u počítače střídají? A říkáte „ano“ či „ne“ …

Metodický portál RVP.CZ (https://rvp.cz/) slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Když jsme narazili na internetu na článek, jak vybrat mediální trénink, který začíná větou „Ať už zvolíte jakkoli, chtějte znát předem, co vás čeká“, řekli jsme si, že vám spolu s lektorkou Renatou Třískovou odpovíme na pár základní…

Plánování školního roku je vždy klíčovou aktivitou, po uplynulém pololetí se ale jeví jako ještě významnější. Každý rok se musí naplánovat úvodní den, harmonogram akcí, zkontrolovat vybavení, doladit rozvrhy… Nově se ale všichni musí zabývat také nastavením zvýšených hygienických opatření…

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,  přejeme vám krásnou dovolenou a léto podle vašich představ.  V projektu SYPO budeme během července a srpna pilně připravovat další aktivity pro vaši profesní podporu. Budeme chystat nová témata a hledat zajímavé lektory pro webináře k online…

Podle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR zrušila Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) od 11. března 2020 veškerou kontaktní výuku. V následujícím příspěvku se podíváme na to, jak tato situace vypadala z pohledu studentů Fakulty pedagogické (FPE) a to na základě výsledků dotaz…

Hodně lidí (včetně mě) si koupilo nějakou bezdrátovou náhlavní soupravu nebo sluchátka s mikrofonem a zažilo velké zklamání (včetně mě). Bezdrátová sluchátka (model “Otík”) jsem si koupil hlavně kvůli poslechu hudby a povídek Šimka a Grossmanna. Chtěl jsem n…

Tento text vznikl hlavně proto, abych ho mohl odesílat jako odpověď lidem, kteří chtějí doporučit nějaké zařízení do výuky. Dalším důvodem je, že chci pomoci ostatním a ušetřit jim hodiny (dobře, desítky hodin) gůglování a zkoušení slepých uliček. Abych si zachoval čisté svědomí, píšu pouze …

Projekt SYPO mimo jiné pomáhá školám s online výukou. Kromě bezplatných webinářů k online výuce pro širokou pedagogickou veřejnost nebo 

Jednoduché ovládání, uživatelský komfort, efektní vzhled prezentace a nečekané bonusy – to všechno jsou „radosti“, které mi přineslo v době distančního vzdělávání využití aplikace Microsoft Sway ve výuce literatury. Ve srovnání s PowerPointem dovoluje Sway přirozenější čtení. (Delší texty…

Co dál? Nucená přestávka ve výuce kromě jiného znemožnila prezenční setkání fandů matematiky. Nakonec se povedlo. Ve středu 10. června se sešlo na Základní škole ve Starém Městě třináct vyučujících matematik…

V současné době již školy stanovily při realizaci distanční výuky jasné komunikační kanály, které učitelé se svými žáky využívají. V minulém příspěvku zde na blogu jsme si ukázali, jak může být v distanční výuce využitelné obyčejné výukové video umístěné na Youtube. Jak jsem uvedl, natočit v…

Národní pedagogický institut vydal již 14. číslo svého Speciálu pro podporu výuky na dálku. Jednotlivá čísla obsahují mimo jiné metodickou podporu distanční formy vzdělávání, nabídku online podpory a webinářů NPI ČR pro učitele. To vše je pro nás pedagogy velmi potřebné. Je však žádoucí, aby…

Situace, kdy se náš život na nějakou dobu přenesl z reality do virtuálního světa, podpořila kooperaci napříč různými obory. Takto se například prohloubila spolupráce pedagogů druhých stupňů škol na jižním Plzeňsku sdružených díky MAS Aktivios s členy činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni. Ča…

Učím český jazyk a literaturu víc jak 30 let. Kupodivu stále ráda. Dokonce si nemyslím, že by mladí byli stále línější a hloupější a že se za našich mladých let četlo více. (Divím se, jak obsáhlé fantasy romány jsou schopni někteří přečíst.) Ráda předávám studentům smysluplný přehled lite…

Tento článek je o jedné ze škol a zejména o učitelích, kterým jsem měla možnost – z pozice členky krajského kabinetu Informatiky a ICT v Olomouckém kraji – pomáhat a konzultovat s nimi jejich formu domácí výuky v době zavření škol. To, jak se každý z nich postavil za svou výuku, je obdiv…

V současné době distanční výuky proběhlo před několika týdny na školách šetření České školní inspekce a na základě vyhodnocení tohoto šetření byly vybrány školy, které potřebují podporu při vzdělávání na dálku, a to jak v oblasti vzdělávání, tak i technického zabezpečení. Právě těmto školám …

Momentálně se stále nacházíme v nelehké situaci s nejasným koncem. Žáky vzděláváme na dálku bez osobního kontaktu a nastalý stav nás pedagogy přinutil v mnoha případech k velkým změnám v přístupu k učení našich žáků. Děkuji v tomto směru projektu SYPO za množství přínosných webinářů s kvalit…

Malotřídka v Chodovicích na Hořicku patří k těm školám, které ještě do nedávna fungovaly zcela výhradně klasickým způsobem, tedy tradiční metodou výuky - ve třídě s „tužkou a papírem“. Chod školy ale zcela změnil nástup virové pandemie COVID-19 a následné vyhlášení nouzového stavu, což prakt…

Tento článek je o jedné ze škol a zejména o učitelích,  kterým jsem měla možnost - z pozice členky krajského kabinetu Informatika a ICT v Olomouckém kraji - pomáhat a konzultovat s nimi jejich formu domácí výuky v době zavření škol. Jak se každý z nich „postavil“ za svou výuku je obdivuhodné…

ZKUŠENOSTI  z on-line VÝUKY SYstém POdpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů je projekt, který vznikl mimo jiné jako potřeba pomoci především mladým začínajícím pedagogům. I zkušení,…

Vyučuji na základní škole, kde mají všichni žáci nějaký stupeň podpůrného opatření. Výuka musí být velmi názorná, nejlépe se zapojením co nejvíce smyslů. Již nějakou dobu přemýšlím nad tím, jak své hodiny matematiky a fyziky přenést k dětem do jejich domovů. Jedná se o předm…

Války, násilí, přírodní katastrofy, katastrofy způsobené člověkem, korupce. Celkově je na tom svět špatně a máte pocit, že se vše jen pořád zhoršuje, že? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do ještě větší chudoby, počet chudých se neustále zvyšuje, a pokud se nestane něco zásadního, brz…

Na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích se dějí věci. Od prvního okamžiku čelí vedení školy svorně s tamějšími pedagogy nenadálé situaci, kdy se uzavřely brány školy, jako výzvě a příležitosti aktivně se vypořádat se ztíženými podmínkami v komunikaci, výuce i sociálních vztazích. A zvlád…

Za uplynulé týdny bylo napsáno již mnoho o možnostech dálkové výuky. Většina z nás učitelů se díky webinářům a instruktážním videím brzy popasovala s online nástroji, zorientovala se v nabízených možnostech, zjistila, jaká pozitiva a negativa přináší různé vzdělávací a komunikační platformy …

Podle vašich reakcí se domníváme, že jsou pro Vás webináře SYPO přínosné. Proto v současné době zvažujeme jejich pokračování v příštím školním roce. Rozhodněte spolu s námi, jestli máme ve v jejich přípravě pokračovat a jak by podle vás měly vypadat.  Krátký dotazník najd…

V daném příspěvku uvádím možnosti výuky programování v době distančního vzdělávání. Uvedu zde i nějaké náměty od českých autorů, kteří se zabývají výukou/metodikou výuky programování.  V programování a dostupné literatuře se uživatel může setkat s různými vymezeními a základními pojmy, které…

Bez ohledu na současnou „koronasituaci“ oblastní metodické kabinety stále pracují. Na konci školního roku se měla uskutečnit další setkání. Kvůli vývoji situace, kdy prvostupňáci nastupují od 25. 5. do škol a tak trochu netuší, do čeho jdou, učitelé 2. stupně stále „jedou distanc“ a tráví u …

V současné době se školy setkávají a řeší různé problémy spojené s distančním vyučováním, možnostmi a způsoby vyučování na dálku, hodnocením žáků, organizací výuky. Jsou  kladeny velké nároky na kompetence pedagogů v používání ICT techniky a ICT nástrojů a další nezbytné a s dnešní výjimečno…

Vypnuto. Tímto slovem se dá charakterizovat nejen stav ekonomické sféry v posledních dvou měsících. Stopku dostala přibližně v polovině března také prezenční výuka na všech stupních školství (ačkoli uzavření mateřských škol bylo ponecháno na zřizovatelích). Učitelé tak byli náhle postaveni d…

Mimo pedagogů v mateřských, ale i na základních a středních školách, kteří se potýkají s aktuální situací a distanční výukou, nesmíme zapomenout ani na budoucí pedagogy, studenty vysokých škol. Studenti z Pedagogické fakulty UJEP se do pomoci během pandemie koronaviru také aktivně zapojili, …

V rámci digitálního well-beingu jde o to, abychom se nestali otroky svých zařízení. Vybrali jsme pro vás řadu tipů týkající se toho, jak zvládat digitální technologie a “nezbláznit se z nich”, kde hledat pomoc při péči o duševní zdraví a jak zůstat kulturní i on-line. V současné době js…

Jak vyučovat matematiku online? Kde najít zajímavé informace a podklady?  Velmi dobré zdroje jsou uvedeny na webu MŠMT: https://nadalku.msmt.cz/cs Celý web je uspořádán velmi přehledně, doporučuji stránky:

V úterý 10. března 2020 dopoledne nás jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva, že od následujícího dne budou pro žáky a studenty uzavřeny všechny školy. Na jak dlouho? To v tu chvíli nikdo netušil. Reakce byly velmi různorodé, ale počáteční jásot našich žáků se postupně začal proměňovat v r…

Internet nabízí řadu českých i zahraničních nástrojů zaměřených na procvičování početních dovedností. Základní princip fungování je většinou podobný: žák řeší řadu typových úloh, webové prostředí mu poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, takže žák sám vidí, zda-li již úlohy řešit umí či nikoliv.…

To, co jsme v posledních dvou měsících viděly učitele dělat, nám nejde nazvat jinak, než jako nadlidské úsilí a energie. Zvládnout takový obrat v situaci, ve které se okolnosti měnily každou chvíli, to chce kuráž a velkou flexibilitu. Víme jak důležitý je pocit sounáležitosti, a tak jsme v t…

William Shakespeare by se asi hodně divil, jak výstižný může být slavný výrok jeho Hamleta i v aktuálním českém školství. Vlastně popravdě řečeno aktuálním už ne… teď už je jasno. Čekání na konečné rozhodnutí, které už mnozí sečtělí studenti začali pomalu ale jistě připodobňovat k čekání na …

Elektronické zápisy do mateřských škol - reakce na aktuální situaci nebo zažitý standard? Ztížené podmínky dané dobou přinášejí nové výzvy. Jak jsme se ale v rámci moderované diskuze, která proběhla pod záštitou Stálé konference ředitelů (SKŘ) v Libereckém kraji na téma „Zápisy do MŠ…

Před dvěma měsíci jsme byli postaveni před novou a hlavně neočekávanou situaci – distanční výuku. Po zpětném ohlédnutí můžeme konstatovat, že výuka funguje a posunujeme se dál. Ráda bych se zamyslela nad výukou nadaných žáků, s kterými v naší škole intenzivně pracujeme. Co vše tato výuka …

Mj. učím češtinu ve 4. ročníku na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou. V období bezprostředně po uzavření škol jsme měli jistou výhodu v tom, že jsme jako škola již disponovali Office 365, tudíž distanční výuka v prostředí MS Teams byla přirozenou volbou (nikoli však jedinou). Díky energi…

Učím na Základní škole Smetanova ve Vimperku matematiku a anglický jazyk. Mám svoji třídu vybavenou interaktivní tabulí a iPadem pro každého žáka. Je pravda, že i během „normálního“ školního roku využívám hodně ve výuce IT. Vlastně si bez iPadu výuku již neumím představit.  Ale nová situace …

Tým krajského pracoviště NPI ČR v Plzni připravil pro ředitele škol další formu možné podpory distančního vzdělávání. Jedná se o dokument „

Touto otázkou se muselo v poslední době začít zabývat mnoho učitelů, žáků, ale i rodičů. Pro některé je to standardní způsob komunikace, pro většinu naprosto nová věc. Pokud učitelé a žáci tento druh výuky používali již dříve, mají obrovskou výhodu, a jak se říká: „Těžko na cvičišti – leh…

Když jsem, tak jako ostatně všichni učitelé v situaci, která zasáhla už v březnu i celý školský systém dosti dramaticky, přemýšlela, jakou cestu zvolím a jak budu postupovat v distančním vzdělávání na poli svého oboru – češtiny, tápala jsem. Reagovat jsme museli všichni rychle a překvapivě s…

Kraj Vysočina je kraj s největším počtem malotřídních škol v ČR. Do jedné takové se pojďme podívat. Jak zvládají výuku v této mimořádné době online vzdělávání? Základní škola a mateřská škola Cejle je malotřídní školou ležící nedaleko Jihlavy. V současné době má dvě třídy základní školy (…

Před jarními prázdninami jsme netušili, že se do školy hned tak nevrátíme. Poslední látkou v mé třídě byl můj oblíbený Dekameron, a tak když jsem plánovala on-line výuku, mi hned přišel na mysl. Nevěděli jsme, jak dlouho se neuvidíme, a podle slov vlády to mohlo být na dlouho. Řekla jsem si,…

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v soutěži SOČ žáci umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu. Pro řadu z nich je SOČ startem j…

Úterý 10. března 2020 začalo na naší malotřídní škole rodinného typu jako každý jiný všední den. Protože jsme učili, neměli jsme čas ani důvod sledovat během dopoledne zprávy. Jakmile nám však začali rodiče kolem desáté hodiny posílat SMS, že zavíráme školu, zjistili jsme, že se skutečně něc…

Současná situace práci učitelů posouvá do jiné roviny. Ještě před několika týdny by nás ani nenapadlo, že online výuku budeme muset zařadit ne pro zpestření vyučování, ale na plný úvazek. Každý pedagog se toho chopil jinak. V rámci svých možností a znalostí práce s nejrůznějšími internetovým…

Střední škola živnostenská v Sokolově odstartovala akci pro žáky nejen učňovských oborů (kuchař, číšník, cukrář, pekař, aranžér, kadeřník, kosmetička, knihovník) s názvem „Ukaž, jak se učíš“, kterou chce podpořit distanční výuku a namotivovat co nejvíce žáků do plnění zadaný…

„Ahoj Jani, máme opravdu ochotného a šikovného kolegu KIMa (pozn. krajský ICT metodik SYPO). Pan Mareš po včerejší  podpoře s přípravou technické zkoušky setkání metodiků krajského pracoviště Jihlava v Teams a na dotazy metodiků k připojení lidí z jiných organizací a škol vytvořil názorn…

Prohlížela jsem si různé webináře a mezi mnoha jinými také webináře Projektu SYPO. Mezi nimi mne zaujal jeden s názvem „Jak zavést online výuku a nezbláznit se?“ Možná, že to lze, ale občas bychom museli omezit komunikaci s žáky, rodiči, vedením školy a dalš…

Bylo 10. března kolem desáté hodiny a školou se začaly nést zvěsti o tom, že se zavírají až do odvolání školy. Asi hodinu na to skutečně přišlo oficiální rozhodnutí a všichni jsme se museli velmi rychle rozhodnout, jak budeme postupovat. Narychlo jsem zadala práci ve dvou ročnících, které js…

Ještě v nepříliš vzdálené době bylo pro nás učitele a také děti těžko představitelné, že budeme muset „omezit“ vyučování na distanční způsob. Vzhledem k současné situaci se toto již stalo standardem, který se školy snaží různými způsoby za pomoci různých platforem naplňovat. Naše škola ne…

Rádi bychom se s Vámi podělili o několik postřehů a rad z našich vlastních dosavadních zkušeností. Možná Vám bude připadat, že většinu z toho, už jste někde slyšeli a že někdy „objevujeme objevené“, ale i to patří k procesu učení. Tady je tedy našich 10 postřehů k zavádění výuky online na…

V těchto dnech řeší mnoho škol zcela nový způsob výuky, a to vyučování na dálku. Jelikož se jedná ve většině škol o dosud nevyzkoušený model vyučování, přináší tato situace problémy, které je třeba řešit. I na Zák…

Ze dne na den se naše děti ocitly doma a rodiče s nimi. Jak dlouho bude tato situace trvat, jsme nikdo z nás nevěděl. Jasné však bylo, že děti se musí nějakým způsobem učit i nadále. Začínali jsme tedy plněním úkolů, které dětem prozíraví páni učitelé a paní učitelky stihli zadat před jejich…

Prstem po mapě – tentokrát trochu jinak: na displeji telefonu, tabletu nebo kurzorem v počítači…Navštivte sami i se svými žáky dobře známá místa a destinace, o kterých jste vždy jen snili! Náměty a inspiraci nejen pro „cestování online“, ale také práci s cennými statistickými dat…

Chemie je předmět, který je nejlepší vyučovat naživo se spoustou pokusů, výbuchů a barevných ohňů. Ale jak to udělat, když není možné před studenty s pokusem předstoupit? Inspiroval nás Luděk Míka, který působí na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK a zároveň vyuč…

Tak jako v mnoha školách, tak i na ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou, se učitelé ocitli v situaci, která tady doposud nebyla a která překvapila nejenom rodiče a žáky, ale i je samotné. Zavřely se školy a řešila se otázka, co bude dál. Vypadalo to, že pro žáky i učitele začaly prázdniny. Ale…

Smekám…

24. 4. 2020

Když jsem před rokem obhajovala svoji disertační práci v doktorském programu ICT ve vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, věděla jsem, že se jedná o dynamický a moderní obor, který lze aplikovat interdisciplinárně. Neměla jsem ale ani nejmenší tušení, jak brzo a v j…

Kdo může, vystavuje online. Muzea, knihovny i jiné kulturní instituce se nyní snaží zpřístupnit veřejnosti alespoň prostřednictvím virtuálních výstav a prohlídek. Ústav pro českou literaturu AV ČR již delší dobu nabízí možnost uspořádat výstavu v rámci školy či jiné instituce zdarma. Instalo…

Škola v pyžamu

23. 4. 2020

Stránka "Škola v pyžamu" vznikla na základě zkušeností spousty rodičů a učitelů. Jsme skupinka nadšenců a z části i zoufalých rodičů, kteří hledali řešení, jak ulehčit život sobě i učitelům. Vytvořili jsme přehledný a intuitivní systém pro první a druhý stupeň základních škol, kde učitel j…

Liberecká iQLANDIA na svých stránkách připravila speciální sekci Zábavné domácí pokusy. Nechte žáky vyrobit si průsvitné hopsající vejce, udělat kopec vody nebo vyzkoušet trik…

Děkujeme za téměř 300 odpovědí v naší soutěži o nejoblíbenější březnový webinář SYPO. Kromě nejoblíbenějších webinářů zveřejňujeme také ty nejsledovanější. Webináře projektu SYPO seznamují pedagogy s možnostmi výuky a komunikace s žáky, rodiči i kolegy online. Jsou zdarma a jejich součást…

Distanční je nejen výuka, ale i krajská soutěž Prezentiády. Mistrovství v prezentování žákyň SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. proběhlo online Jak si (ne)podělat život. Téma letošního ročníku Prezentiády, které vyneslo žákyně 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus SOU a SOŠ Znojmo, s.r.…

Jednou z možností, kterou lze využít ve výuce při distančním vzdělávání, je tvorba videonávodů. Takové návody mají výhodu hlavně v tom, že si je žák může kdykoliv přehrát znovu, případně v určitých úsecích zastavit. Zajímavým nástrojem pro tvorbu videonávodů je aplikace Loom Pro. Tuto apl…

Již déle než měsíc trvá stav, ve kterém mají studenti zakázaný vstup do školních budov. Na učitele tak čeká nelehký úkol zabezpečit pokračování výuky z domova. V drtivé většině probíhá taková výuka na principu vytváření materiálů pro studenty, vypracování zadaných úkolů a zaslání zpět učitel…

Za spolupráce všech pedagogů, napříč předměty všeobecnými i odbornými, nastavila škola prostředky a pravidla vzájemné komunikace při on-line vzdělávání podle doporučení MŠMT. Stavební kameny byly položeny už v loňském školním roce, kdy bylo zavedeno vzdělávací prostředí Office 365. Díky a…

Naše malá venkovská škola ve Střílkách se dokázala vypořádat se situací díky své předchozí, aktivní práci a projektům, díky nimž získala nadstandardní vybavení a pedagogickou průpravu formou týmových školení. Díky spojení všech těchto atributů jsme mohli odstartovat pro mnohé školy nedosažit…

Stojí rodiče u vás ve škole při zápisech dlouhé fronty? Zkuste zlepšit organizaci zápisů pomocí online rezervačního systému připraveného na míru pro ZŠ a MŠ. Dlouhé fronty rodičů a nových žáků při zápisech jsou ve školách a školkách během zápisů běžným jevem. Podobný problém řeší každoroč…

Nelehká doba, ale zároveň doba nových a neprobádaných příležitostí, zkoumání možností, které současný stav nabízí, a to nejenom ve výuce žáků, ale také v komunikaci s rodiči. Kudy vedla cesta komunikace školy s rodiči na

Aktuální situaci se snažíme v metodických kabinetech řešit společně. Kabinet Informatika a ICT v Olomouckém kraji na svém kolokviu konaném 31.3. rozvinul diskusi zejména o “možnostech si pomáhat”. Po linii zasíťovaných kolegů z oblastních kabinetů již nabídky spolupráce proběhly, ale potřebu…

V tuto chvíli jsou to zhruba 4 týdny, kdy jsme se z každodenního komfortu známého prostředí, známých situací a mnohokrát opakovaných algoritmů ocitli ve vzduchoprázdnu výuky na dálku. Padli jsme do této situace, někteří střemhlav, jiní na kolena a někteří dokonce naznak. Roz…

Dnešní doba, která klade velké nároky na učitele a jejich znalosti a dovednosti s používáním IT technologií při realizaci vzdělávání na dálku, s sebou nese mnoho úskalí a otázek. Učitelé se snaží s touto novou formou výuky vyrovnat dle svých možností a setkávají se s řadou problémů, které po…

Nástroj Khan Academy umožňuje zadávání a podrobnou kontrolu práce žáků online a zcela zdarma. Postupně vzniká česká mutace, která je dostupná zde. Podobných platforem existuje celá řada. Podobně jako další ná…

Naše pomoc a podpora směřuje primárně do menších škol, tak zvaných malotřídek v menších obcích či vesnicích. Předností těchto škol vždy byl a stále je osobní přístup a velmi blízký kontakt se žáky, tak i rodiči. Učení na těchto školách šlo vždy tak nějak samo a nebylo nutné něco zásadního mě…

V současné době online výuky je možné zadávat úkoly pro žáky v aplikacích, které si mohou do svých počítačů nainstalovat. Nemusí se jednat o konkrétní úkoly zadané pedagogem, ale o doporučené formy samostatného procvičování učiva. V tomto příspěvku se zaměříme na některé aplikace vhodné pro …

Každý učitel s nastalou situací vypořádává v rámci svých možností. Já osobně učím letos prvňáčky a už 5 let využívám tridnistranky.cz, které jsou pod heslem, jenž znají jen rodiče mých žáků. Vedení naší školy souhlasilo, že si úkoly pro domácí práci mohu zadávat zde, za což jsem velmi vděčná…

Vhodná forma online komunikace může zásadně usnadnit práci vedení školy, pedagogům, žákům i jejich rodičům. Možností, jak efektivně vést distanční výuku, vyhnout se

Dovolte mi, abych se úvodem mého příspěvku představila. Učím angličtinu na jedné táborské základní škole, kde pracuji i jako výchovný poradce. Do uzavření základních škol jsem ve výuce používala interaktivní tabuli, několik oblíbených výukových programů na PC. Ve škole máme k dispozici DM So…

„My toho máme moc,“naříkají žáci.  „Já už nevím, jak se to dělá, nedokážu mu pomoct," stýskají si rodiče. „To se tak špatně vysvětluje na dálku,“dodávají učitelé. Jednu z cest, jak všem pomoci, představují, podle mého názoru, videa− videonávody. Video a youtube jsou navíc oblíbenými…

Současná online výuka, do které jsme ve školách nečekaně spadli, přinesla mnoho výzev a příležitostí naučit se využívat různá online prostředí. Jednou z prvních výzev bylo ovládnutí zvolených online prostředí, nastavit na nové formy výuky děti a jejich rodiče, začít zadávat různé úkoly, reag…

Téma online výuky je v těchto dnech skloňováno ve všech pádech a věnuje se mu spousta článků, webinářů a videí. Většina škol a učitelů ihned využila první, nejsnadnější cestu, a to kontakt se žáky pomocí e-mailů. Tato forma je téměř na každé škole ihned připravena, vyzkoušena jak žáky, tak u…

Hra je činnost, která provází děti už od narození. Hrou se děti snažíme motivovat k různým činnostem a tím rozvíjet jejich duševní procesy, sociální vztahy, citové prožívání, cílevědomost a další. Výuková hra je běžná didaktická metoda, kterou každý učitel zařazuje do své výuky, a to v předš…

Pohyb je nedílnou součástí našich životů, která posiluje imunitu, podporuje psychickou pohodu a šlechtí tělo.  Nyní bohužel zažíváme situaci, kdy řada dospělých, mladých lidí a také dětí nemá možnost, jak se pohybově realizovat. Proto také vyučující tělesné výchovy, rodiče, ale i řada žáků s…

Legislativa zůstává stejná jako v letech minulých, mění se jenom forma zápisů. Situace, které mohou nejčastěji nastat: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněn…

Hledáme nejoblíbenější březnový webinář!  Ukažte nám, jaká témata jsou pro Vás nejzajímavější, a pomozte nám rozhodnout, kterým se více věnovat i v budoucnu. Krátký doatzník najdete zde: 

Současná situace je velmi proměnlivá a přináší nové výzvy. Na jednu z nich zareagovali i zástupci Plzeňského kraje, kteří se rozhodli pro netradiční podporu výuky v tomto nelehkém období. Pod záštitou hejtmana bylo pro žáky středních škol v pondělí 30. 3. zahájeno online vysílání, kt…

Mohou si žáci experimentovat z domova bez příslušeného vybavení? Jak si doma vyzkoušet experiment na elektromagnetickou indukci, měřit radioaktivní záření, nebo provádět ohyb světla na štěrbině? Jednoduše! Matematicko – fyzikální fakulta UK v Praze umožňuje právě taková měření provádět a …

Jako člověk, který má na starosti IT v různých školách a pracuje na jeho šíření, musím smutně konstatovat, že to, co se snažím za několik let svého působení posunout na velkém množství organizací a zejména nás učitelů, se nyní povedlo zrealizovat během 14 dnů. I ti nejzarytější odpůrci IT je…

Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ online? V době karantény je to nutnost. Na to, jak točit videonávody, a které publikované materiály případně můžete využívat, jsme se zeptali Václava Nádvorníka. Zástupce ředitele na ZŠ Londýnská v Praze, který vyučuje předměty Matematicko fyzikál…

Od 11. 3. platí zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních. Školy jsou zavřené, nicméně všechny do poslední se snaží u vzdělávání žáky udržet. Zažitou součástí vzdělávání je i h…

V pondělí 16. března 2020 jsme byli nuceni z důvodu omezení šíření nemoci COVID-19 uzavřít mateřskou školu pro děti, neuzavřeli jsme ji však pro pedagogické a provozní pracovníky. Hned v pondělí jsme začali s přípravami podpory pro rodiče, kteří byli nuceni zůstat doma se svými dětmi. Na

Zajímavý tip pro učitele přírodovědných předmětů! Společnost Corinth nabízí školám pro školní rok 2019/2020 materiály v online režimu k bezplatnému použití. Výukové modely jsou lokalizovány do češtiny, ostat…

1. Cojsemvyzkousela.cz ve škole i okolním vesmíru – blog Jitky Rambouskové, která je pro mě velmi inspirativní člověk, který píše o tom, co si sám prožil. 2. 

Lze přenést školní tabuli do digitálního světa? Ano, a je to dokonce velmi snadné. S aplikací Microsoft Whiteboard zvládnete mnohé. Vaše výstupy navíc budete mít vždy k dispozici a můžete je jednoduše sdílet se studenty, ostatními učiteli i rodiči. Aplikaci oceníte také v této době, …

Tenhle text je dlouhý, ale má to dva důvody: online výuka je strašně těžká a komplexní věc, kterou ovlivňuje hodně faktorů. Předám vám dost vlastních zkušeností a vysvětlím několik slepých uliček, kterými jsem za roky online konzultací a různých porad prošel. To prostě jednoduše a rychle nej…

Školní lavice jako by pomáhaly k tomu skrýt rozdíly mezi žáky. Ti dnes nesedí ve školách, ale doma, v improvizovaných domácích lavicích. Sami nebo s rodiči, kteří mají novou, nezvyklou, tentokrát učitelskou roli. Stejně jako pro školy, je tato situaci nová i pro rodiny. A to nejen školáků, a…

Znáte osobně aspoň jednoho dospělého člověka, který nemá e-mail? Já ano. Také znám situaci mnoha mateřských škol a malotřídek v malých obcích. To vůbec nepíšu proto, abych se nějak chvástal, ale aby bylo jasné, že mám přehled. Hodně čtenářům totiž bude následující text možná připadat neuvěři…

Škola na dálku

26. 3. 2020

Distanční vzdělávání pomocí Office 365: od zřízení až po výuku on-line Vzhledem k posledním událostem tykajících se uzavření škol a omezení výuky si řada škol pokládá otázku, jak vyřešit distanční vzdělávání žáků. Smyslem této stránky je poskytnout Vám ucelené praktické i…