HEREC DO KAŽDÉ HODINY, LICHOŽROUTI aneb DO DIVADLA ZA HERCI ONLINE

Jsou tomu necelé dva týdny a nám se povedla báječná věc. Prolomili jsme bariéru izolace a s pomocí technologií jsme vytvořili společně se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti formát, který dokáže výuku online dostat na zajímavou úroveň. Dlužno podotknout, že nápad se zrodil právě u „našeho“ oblíbeného divadla. Vzpomínám, jak to začalo… byla to otázka: Nemohli bychom vám být nějak v této době užiteční? A vyšlo to.

Uspořádali jsme dvě online lekce – jedna byla zaměřena na maturanty a ta druhá na žáky kvarty (9. ročník).

Maturanti a Její pastorkyňa

V pátek 15.1. měli studenti gymnaziálních maturitních tříd možnost setkat se s hercem Pavlem Šupinou a promluvit si o divadelní hře JEJÍ PASTORKYŇA, kterou již pošesté uvádí na svých prknech Slovácké divadlo.

Řeč byla o dobovém kontextu hry, o jazykové stránce dramatu a její aktualizaci, na níž se podílel právě Pavel Šupina. Původní hra byla sice zasazena do moravského kontextu, ale jazyk byl spíše stylizací než opravdovou regionální jazykovou výpovědí, a tak se toho chytil právě Pavel Šupina, rodák z Bánova, a pokusil se novou adaptaci upravit na míru sobě a svým kolegům. Řeč přišla i na samotnou Gabrielu Preissovou, která je velmi úzce spjata právě s Hodonínem, místem působení naší školy. Závěr setkání byl pak věnován dotazům, které, jak všichni věříme, byly pro některé studenty opravdu důležité.

K tomuto online workshopu, se sešly dvě třídy, což také vytvořilo zajímavý rámec i na úrovni kolegiální spolupráce. Studenti dostali k dispozici materiály i pracovní listy.

A jak na to studenti reagovali ve svých reakcích ihned po setkání?

CO MĚ ZAUJALO V RÁMCI DNEŠNÍHO ONLINE WORKSHOPU? COKOLIV... (položená otázka v chatu)

 • Celý ten příběh, je to velmi zajímavé
 • Celé to bylo velmi zajímavé, dozvěděla jsem se více o práci herce a jakým způsobem se občas musí poprat s textem nebo roli
 • Přiblížilo mi to, jaké je to být hercem
 • Nahlédnutí na proces vytváření představení
 • Osobní kontakt s takto nadaným umělcem
 • Moc děkujeme! Chci Vám popřát mnoho sil v této nelehké době. Snad se brzy v divadle setkáme. :) Bylo to zajímavé. :)
 • Líbilo se mi Vaše vyprávění, celé to bylo velmi zajímavé
 • Větší nahlédnutí do procesu v divadlu.
 • Bylo to velmi hezké. Opravdu se mi to moc líbilo :) Děkuji
 • Zaujaly mě postřehy z divadelního prostředí. Děkuji za workshop!
 • Děkujeme za přiblížení toho, jak funguje práce herců. Bylo to zajímavé!
 • Zaujalo mě jakým způsobem se stavět k roli, jakou hraji a jaké poselství sebou může nést drama, které se odehrává v dobách tak dávných.
 • Líbil se mi způsob provedení, je hezké se o divadle dozvědět více přímo od herce.
 • Život herce mimo Prahu, protože většina rozhovorů je s herci působícími v Praze
 • Děkujeme, vyprávění jak o díle, tak o divadle bylo ve vašem podání velice poutavé a zajímavé☺
 • Zpracování role podle toho, jaká je dnešní morálka a situace. Hudba, jako inspirace pro roli. Myslím, že mi to do budoucna dokáže hodně pomoci.
 • Zaujal mě hlavně Pavel Šupina jako člověk a jeho příjemný projev.

Někteří studenti se rádi vyjádřili i posléze, o den později. V dodatečném hodnocení studentů zazněly tyto odpovědi (všechny odpovědi jsou ponechány bez korekce):

 • Získal(a) jsem představu o dramatu a jeho autorce prezentovaném ve workshopu? Co jsem si díky tomu uvědomil(a)?
  • Skvěle přednesené dílo
  • Bylo řečeno to nejdůležitější
  • Bylo zajímavé poznat dílo od herce, který s ním pracoval
  • Charaktery některých postav jsou aktuální i v dnešní době, dalo by se říct bohužel
 • Jak mi vyhovuje taková forma vzdělávací lekce?
  • Rád bych si to někdy v budoucnu zopakoval
  • Dost naučný a poutavý styl výuky.
  • Líbilo by se mi tímto způsobem ozvláštnit i jiné předměty, moci si poslechnout profesionály z jiných oblastí.
  • Mnohem lépe si pamatuji sdělené informace
 • Co zásadního si z workshopu odnáším?
  • Je důležité být sám sebou.
  • Tvrdá práce se vždy vyplatí.

Závěrečný vzkaz jednoho ze studentů: „Už se těším na další podobné hodiny,“ nás nenechává na pochybách, že zvolená cesta od díla ke studentovi dává smysl.

Kvarta a Lichožrouti

V dalším týdnu, ve středu 20.1.2021 měli žáci kvarty možnost probrat s dramaturgyní Slováckého divadla Markétou Špetíkovou a herečkou Terezou Novotnou, která hraje jednu z hlavních rolí,  proces přípravy divadelního představení. Řeč byla o představení LICHOŽROUTI, které vzniklo na podkladě stejnojmenné knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínové. Kniha získala v roce 2008 cenu Magnesia Litera.

Na úvod zazněla zcela přirozeně otázka: Kdo jsou to lichožrouti? Kvartány to nezaskočilo, s dílem se setkali již v primě, a hbitě dali dohromady odpověď: Jsou to malá smyšlená stvoření vypadající jako ponožky, které jí jenom jednu ponožku. Tvorové, kteří bydlí v téměř každé domácnosti a jedí vždy jednu ponožku z páru.

Na doplnění dodávám, že jsme minulý týden věnovali jednu hodinu vzpomínání na tuto literární zkušenost. Využili jsme k tomu prostředí Padlet a velmi se nám to osvědčilo.

Proces dramatizace je složitý a vstupuje do něj od autora, přes dramaturga až po jednotlivé herce mnoho lidí. Základem všeho je snaha dílo pochopit a najít tu nejlepší cestu k divákovi. Téma interpretace literárního díla prolínalo celou besedou. Domnívám se, že se žákům povedl právě zmiňovaný interpretační proces skrze dramatizaci pochopit. Získali jak odborný vhled do problematiky, tak měli možnost i prakticky pracovat s textem. Zcela přirozeně se na závěr objevily i dotazy k doplnění. Žáci měli možnost nad svými otázkami přemýšlet dopředu a některé byly i velmi originální, např. Musí se divák ve Slováckém divadle obávat o své ponožky? 😀

A s čím studenti z besedy „odcházeli“? (kopie chatu, bez korektury…)

CO PRO VÁS BYLO ZAJÍMAVÉ? CO SI ODNÁŠÍTE VE SVÉ MYSLI? MŮŽETE NAPSAT I VZKAZ...

 • Pro mě bylo zajímavé to čtení, i když to nebylo úplně příjemné. (reakce na zkušenost dělat partnera v dialogu skutečné herečce, pozn.autorky)
 • Dozvěděl jsem se, jak složitá je dramaturgie, a vlastně co to je.
 • Zaujalo mě jak probíhá celý ten proces než diváci tu hru vidí
 • Určitě jsem se dozvěděl jaké to je z pohledu herců v divadle. Vaše vystoupení jsou super 🎈🎈🎈
 • Jak jsou udělané ty kostýmy.
 • Pro mě bylo zajímavé zjistit, jak se zdramatizuje próza.
 • Zjištění, jak se vlastně musí upravit hra do jeviště z knihy
 • Uvědomil jsem si jak moc je těžké zdramatizovat nějaké dílo
 • Zaujal mě celý složitý proces dramaturgie
 • Kostýmy
 • Určitě se mi líbí zpracování kostýmů
 • Bylo zajímavé se dozvědět něco víc o divadelním zpracování Lichožroutů.
 • Jak jsou zpracované kostýmy.
 • Zjistil jsem, jak se z prozy stane divadelni predstaveni.
 • Bylo to celkem poučné.
 • Bylo to zajimave
 • Kostýmy
 • Dozvěděl jsem se jak se dramatizuje dílo
 • Zaujal mě celý proces te dramatizace.
 • Jsem ráda, že jsem se dozvěděla víc o dramaturgii a moc bych Vám chtěla poděkovat, bylo to super 😃
 • Přišlo mě zajímavé, že dramatizace je těžší, než vyoadá.
 • Přišlo mi velice zajímavé dozvědět se spoustu věcí o dramatizaci divadla a jsem rada ze jsme mohli mit i trosku i jinou hodinu takovou ozvláštněnou.
Závěrem

Jsem vděčná za tuto zkušenost. Osobně věřím, že jsme tímto spolupráci neukončili. Rozhodně jsme si to slíbili. 😉 Sama oceňuji, a to u obou akcí, především inspiraci, kterou žáci získali. Nejde jen o divadlo, jde i o předané zkušenosti a energii. Všichni jsme si mohli uvědomit, jak za vším, co má nějaký dobrý výsledek, stojí tvrdá a neúnavná práce. To je rozhodně přínosem i pro život v širším slova smyslu, o tom jsem přesvědčena.

Fotogalerie

Její pastorkyňa

        

 

Lichožrouti

      


Autorka: Mgr. Andrea Baumannová, vyučující na Gymnáziu, OA a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Hodonín a členka Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Jihomoravském kraji

Zpět