Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

  • 21 vlastností učitele nejen pro rok 2021

Článek představuje 21 vlastností učitele, které vzešly z článků publikovaných v roce 2020 na Spomocníkovi.

Jací jako učitelé jsme, je dáno mimo jiné právě těmito dvěma faktory. Co děláme, i jak to děláme, a taktéž jaké zaujímáme postoje, může mít, a zcela jistě má a bude mít vliv především na naše žáky. Snad na to nezapomeneme ani v tomto roce.

Více zde.


  • Kameny vypráví

Obrázky na kamenech, které mohou být paralelní aktivitou k aktuální celorepublikové facebookové akci Kamínky, startují motivaci ke čtení, vyprávění příběhů a tvoření nových pohádek. Pomocí her s kamennými obrázky si mohou děti v přírodě i v mateřské škole rozvíjet slovní zásobu a tvoření rozvinutých vět. Všechny aktivity lze s dětmi absolvovat jak ve venkovním prostředí (zahrada, les), tak i uvnitř ve třídě.

V ohraničené části zahrady, lesa, třídy, parku ukryjeme nebo poházíme kameny s jednoduchými obrázky nebo symboly. Děti ve dvojici hledají kameny 6–8 kusů. Následně v kruhu jednotlivé dvojice dětí představují, čtou, jaké obrázky na kamenech našly. Jde o rozvíjení řečových schopností receptivních (vnímání, naslouchání) a produktivní (vyjadřování).

Více zde.


  • Inspirace ze zahraničí pro pedagogy neslyšících žáků a studentů

Tento článek má sloužit pro neslyšící pedagogy z českého prostředí jako inspirace pro výuku českého znakového jazyka. Materiálů pro výuku znakových jazyků není mnoho. Stále neexistují učebnice, které by zohledňovaly všechny potřebné složky výuky a komplexně vykládaly obsah gramatiky, slovní zásoby a dalších jazykových kompetencí. Příspěvek má přinést inspiraci od kolegů z Austrálie, není vyčerpávajícím přehledem, ale subjektivním výběrem výukových materiálů z několika internetových zdrojů.

Tématem současné moderní pedagogiky jsou bezesporu technologie, téma je důležité obecně v oblasti znakových jazyků, které digitální technologii využívají pro svoji archivaci a záznam sdělení ať už v soukromém životě, tak ve vzdělávání. Proto druhá část tohoto příspěvku představí několik aplikací pro mobilní telefony a jiná zařízení.

Více zde.


Autor: Redakce RVP.cz

Zpět