Vychovatelky v akci: pohádka na dobrou noc

Je to již více než 14 dní, kdy se dveře škol včetně těch mateřských zavřely.

Školy ale mnohdy plní nejen jejich základní vzdělávací povinnosti a nabízejí online hodiny a další formy vzdělávání. Často se snaží žákům, zejména těm nejmenším, přiblížit i dalšími cestami. Jak? Třeba např. čtením pohádek. Zdánlivě banální aktivita, kterou by klasicky měli zajišťovat rodiče, přináší v této době nejen další benefity pro žáky, ale právě i pro rodiče chvilku času, kterou mohou věnovat sami sobě, nebo ji strávit s dětmi, poslechem, odpočinkem. 

V rámci jednání Stálé konference ředitelů nejsou řešeny jen systémové záležitosti, pravidelně dochází i k praktické výměně zkušeností, k inspiraci, jak se školy se situací vyrovnávají, co pro žáky připravují, apod. A jelikož inspirace není nikdy dost, tady jedna je.

Základní škola Přemyslovců v Lounech připravila pro žáky prvního stupně projekt, díky němuž se všichni mohou připojit ke čtení pohádky. Projekt s názvem Večerní Čtení Pohádek zprostředkovávají dětem paní vychovatelky, které k němu vytvořily úvodní informační leták i kreslenou upoutávku na jednotlivé večerní pohádky. Ředitel školy, Vlastimil Hubert, navíc předpokládá, že se do předčítání postupně zapojí i ostatní zaměstnanci školy či dobrovolníci z řad rodičů.

Jak vše probíhá?

„Naše Večerní Čtení Pohádek začíná vždy v 19.15 na školním portálu Teams. Po úvodním přivítání jsou malí i velcí posluchači seznámeni s knihou, z níž se bude číst, pohodlně se usadí nebo ulehnou do postýlek, vypnou si kamery i mikrofony a zaposlouchají se do příběhu. Samotné čtení pohádky trvá 10 až 15 minut. Poté si navzájem popřejeme dobrou noc a hezké sny.“

Ředitel pak dále doplňuje:

„Největší odměnou jsou pro nás každodenní pozitivní ohlasy dětí i jejich rodičů. Projektem „Večerní Čtení Pohádek" udržujeme stálý kontakt mezi žáky a pedagogy, posilujeme naše vzájemné vztahy, klima školy, můžeme se na sebe usmát a zamávat si! Nejen to. Každodenním čtením poutavých příběhů podporujeme vztah žáků ke knize, vedeme je k soustředěnému poslechu textu, probouzíme v nich zájem o knihy a vlastní čtení, pěstujeme z nich budoucí čtenáře a celkově přispíváme k rozvoji čtenářské gramotnosti.“

Věříme, že brzy žáci opět zasednou do svých lavic, vychovatelky s nimi budou trávit odpoledne naplněná spoustou aktivit a večer budou pohádky číst zase rodiče. Zatím ale tleskáme takovým iniciativám.

Co vy? Dokážete si takovou aktivitu představit u vás na škole? Spojujete se se žáky i jinými cestami než prostřednictvím online hodin?

    


Autor: PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA, ředitel ZŠ Přemyslovců v Lounech a předseda sekce ZŠ Stálé konference ředitelů

Zpět