Ondřej Hanulík je původní profesí geograf a kartograf, má zkušenosti se správou geoinformačních systémů. V současné době však učí na prvním stupni a ve svém volném čase vyrábí zeměpisné pomůcky. Jak hodnotí změnu povolání a co ho na přípravě map a pomůcek baví?

Jaké to je stát se učitelem a do této profese přejít z úplně jiného oboru?

V době, kdy jsem se rozhodl stát se Montessori učitelem jsem cítil, že potřebuji v životě udělat změnu. Navíc, jak rostly vlastní děti, stávalo se stále víc aktuální téma výběru školy. Na Jesenicku v té době vznikaly první Montessori třídy. Vždycky jsem se mládeži věnovat a měl jsem velmi blízko k volnočasové pedagogice a tak jsem byl osloven, zda by mě lákalo dělat asistenta pedagoga. Po delším zvažování jsem na tuto nabídku kývl. Zpočátku to bylo velmi náročné - odejít ze stabilní práce, s penězi jsem musel jít dolů, takže moje žena nastoupila po dětech také do práce, abychom chod pětičlenné rodiny utáhli. Předtím jsem pracoval v kanceláři a musím říct, že se mi po klidu někdy i zasteskne. Práce s dětmi mi ale dává velký smysl a změny jsem tak nikdy nelitoval. 

Ondřej Hanulík

Jaké vzdělání jste musel splnit, abyste mohl začít učit?

Musel jsem absolvovat dvouletý akreditovaný výcvik v Montessori pedagogice a také dvouleté pedagogické dálkové studium. Už během studií v Montessori ČR jsem byl lektorkami kurzu osloven, zda bych jim vyrobil mapy, které potřebovaly do výuky. Tak začala výroba map pro školy. Po roce, kdy jsem byl ve škole jako asistent, mi bylo svěřeno třídnictví. Bylo to velmi náročné - najednou na mě spadlo i hodně administrativy a zodpovědnost za celou třídu. Hodně mi pomohla schopnost systematické práce, takže jsem měl brzo skoro na vše tabulky a zjednodušoval si tak například vytváření slovního hodnocení žáků. Celkově mi technické vzdělání velmi pomáhá, starší děti učím fyziku a velmi mě to baví. 

Jak vznikla myšlenka vyrábět vzdělávací mapy pro školy?

Vznikla během Montessori kurzu, napsal jsem na toto téma i závěrečnou práci. Nejdříve jsem vyrobil velkoformátové kvalitní mapy, později atlas a další pomůcky. Na webu Mapujeme svět.cz jsem začal ostatním učitelům nabízet kvalitní zeměpisné pracovní listy zdarma. Ozvalo se i pár škol, že chtějí mapu okolí školy. Nad výrobou map relaxuji, většinou na jednu mapu padnou letní prázdniny :).

Co Vás na učení nejvíc baví?

Nabíjí mě projekty, které s dětmi děláme. Rád bych výuku víc propojil se storytellingem, protože věřím, že vyprávění příběhů učí děti mnoha dovednostem. Celkově mě baví propojovat zážitkovou pedagogiku s klasickými a Montessori prvky vzdělávání. Velkou motivací jsou i vlastní děti, které školu, kde učím, navštěvují. Vím, že mají to nejlepší vzdělávání, že se učí zodpovědnosti, týmovosti, že si zkrátka v životě budou umět poradit a vyhledat si relevantní informace.  

Jak může vystudovaný geograf a kartograf obohatit svoji školu? Čerpáte ze svého původního vzdělání?

Vnímám velký přínos svého “nehumanitního” zaměření. Když například začal koronavir, tak na mě spadla implementace Google Clasroom do naší školy. Informatika je mi celkově hodně blízká. Chtěl bych děti učit například programovat, vyrobit si vlastní meteostanici a další “tvrdé” dovednosti. V tomto vnímám své geografické vzdělání za velmi přínosné. Celkově, kdybych si mohl vybrat, šel bych studovat ještě techničtější obor. 


Autor: Ondřej Hanulík v současné době učí děti v druhém trojročí Montessori v ZŠ Vápenná na Jesenicku. Vyrábí zeměpisné pomůcky, spousta je jich zdarma ke stažení na www.mapujemesvet.cz. Je členem EduArtu – umění vzdělávat, z.ú.

Zpět