Aktuální vzdělávací příspěvky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ slouží jako základní online metodicko-didaktická podpora učitelům. Nabízí zdarma zajímavé a inspirativní materiály do výuky napříč vzdělávacím systémem.

Aktuálně si vás dovolujeme upozornit na následující příspěvky:

  • Další cizí jazyk – rozvoj digitální gramotnosti žáků na gymnáziu

Článek se zabývá rozvojem digitální gramotnosti ve výuce dalšího cizího jazyka. Vyučující dalšího cizího jazyka na gymnáziích mají v tomto ohledu poměrně výhodnou pozici, neboť mohou při plánování výuky v oblasti rozvoje digitální gramotnosti zohledňovat znalosti a dovednosti, které si žáci přinášejí z předcházející výuky (jak na základní škole, tak v jiných vyučovacích předmětech na střední škole).

Strojový překlad, jakkoliv nedokonalý, však umožní zorientovat se v pracovním prostředí jakéhokoliv online nástroje a tím usnadní jeho použití. Navíc je to autentický příklad využití umělé inteligence, což může vést například u žáků vyšších ročníků (pohybujících se na hranici úrovní A2/B1 a výše) k diskusi o tomto tématu, například z pohledu jejich osobní zkušenosti s prvky UI. Z hlediska směřování k cíli cizojazyčné výuky, jímž je schopnost komunikovat v daném jazyce, se jedná o využití autentického podnětu a jeho transformaci do podoby produkce (ústní nebo písemné) či interakce žáků v cizím jazyce.

Více zde.


  • Využití moderních technologií v mateřské škole

Článek popisuje práci s interaktivním projektorem v MŠ. Seznamuje s možnostmi rozvíjení dovedností za pomoci uvedeného projektoru a obsahuje také krátkou závěrečnou reflexi.

V úvodním videu děti poznávají a pojmenovávají hudební nástroje. Tato aktivita nabízí široké spektrum zvuků a obrázků a jen těžko bychom ji mohli nahradit. Nicméně je pouze jednou z činností v týdnu, kdy si povídáme o hudbě, posloucháme ukázky různých hudebních forem i různých národů na planetě Zemi, provádíme arteterapickou aktivitu „nakresli hudbu" či umisťujeme barevné papírové noty do velké notové osnovy... I v tomto případě jsme přístroj používali jako doplňkovou aktivitu ve volných chvílích.

Více zde.


  • Příprava online kariérového portfolia jako výuková aktivita

Mezi důležité cíle vzdělávání patří i připravenost žáků na budoucnost, na přechod na další vzdělávací stupně a na trh práce. Práce s online kariérovým portfoliem ve škole může pomoci se naučit poznávat své dovednosti, plánovat jejich rozvoj, umět je prezentovat. Může také podpořit žáky při rozhodování o další vzdělávací dráze, rozvíjení zájmů i mimo školu, řízení vlastního učení ve škole vztažené k životním a kariérovým cílům.

Cílem výukové aktivity je naučit se pracovat s kariérovým portfoliem a rozvinout své kariérové kompetence. Časový rozsah je velmi variabilní, minimální rozsah je 2 x 45 min. V první fázi aktivity je důležitý dostatek času na porozumění účelu portfolia a jeho struktury. V další fázi pak přípravná práce s pracovním listem a sebehodnocení. Ideálně aktivita navazuje na předchozí aktivity žáků v oblasti sebepoznání a přemýšlení o další vzdělávací a profesní dráze.

Více zde.


Autor: Redakce RVP.cz

Zpět