ZŠ Dubí 1: Zapojení ukrajinských žáků do výuky

Současná situace na Ukrajině se dotýká nás všech. I na naši školu ZŠ Dubí 1 jsme přijali několik ukrajinských žáků.

Zatím se učíme, jak s nimi optimálně pracovat. Výrazně nám pomáhá, že tyto děti mají každý den jednu hodinu doučování českého jazyka, kde je prostor se jim individuálně věnovat. A už nyní jsou vidět dílčí pokroky.

Jako velké pozitivum vnímáme to, jak byly ukrajinské děti vřele přijaty našimi žáky. Podporují je v rámci výuky i mimo ni. Společně se dorozumívají pomocí Google překladače, dle zájmu mají možnost využívat školní tablety.

Během hodin českého jazyka velmi kvitujeme skupinovou práci, kde ostatní děti v rámci svých možnosti pomáhají svým novým spolužákům. Díky tomu můžeme hodnotit i jejich aktivitu v hodině. Musíme podotknout, že ukrajinské děti jsou velmi aktivní, učenlivé a rády se zapojují do školního procesu.

V hodinách českého jazyka nám usnadňují práci např. slovníčky, učebnice pro cizince, kartičky, pexesa či další množství výukových materiálů, které se dají sehnat na internetu (např. od NPI, EDU či MŠMT)


Autorky: Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Markéta Vágnerová, ZŠ Dubí 1, členky oblastního kabinetu Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji

Zpět