Adaptační klub pro ukrajinské děti v Lounech

Po vypuknutí války na Ukrajině jsem se rozhodla ve spolupráci s naším zřizovatelem Městem Louny zřídit Adaptační klub pro děti z Ukrajiny, které přichází do České republiky se svými matkami. K tomuto kroku nás vedlo několik důvodů:

  • nedostatečné kapacity mateřských škol v Lounech,
  • potřeba aktivní pomoci ženám, které se ocitly v těžké životní situaci a
  • podpora předškolním dětem, které jsou v cizím prostředí bez kamarádů a ostatních členů rodiny.

Klub vznikl v prostorách Klubovny Luna, které nám laskavě poskytla Městská knihovna Louny a první děti jsme přivítali 15.3.2022. Kapacita je naplněna, dětí dochází 15 a jejich maminky již pracují nebo práci hledají. Velkou pomocí je naše paní učitelka Halyna, která je původem Ukrajinka a zabezpečuje především komunikaci.

Od září 2022 bude klub fungovat jako dětská skupina v jiných prostorách a bude dále k dispozici pro děti z Ukrajiny, ale i pro děti z Loun a okolí, které se třeba z důvodu bydliště na vesnici nevejdou do městských mateřských škol. 


Autorka: Mgr. Olga Krátká, DiS., ředitelka MŠ Louny, Fügnerova a předsedkyně Kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání v Ústeckém kraji

Zpět