MŠ Chomutov: Jak to bylo u nás s dětmi z Ukrajiny

Podobně jako většina škol na všech stupních vzdělávání, i my jsme měli obavy, jak zvládneme avizovanou vlnu dětí uprchlíků z Ukrajiny. Nakonec to vše proběhlo v naprostém klidu.

Maminky dle pokynů chodily na ředitelství Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, kde jim byla nabídnuta součást školy s volnými místy. Velikou výhodou bylo, že se někteří zaměstnanci s Ukrajinci domluví, a tak pomáhali s komunikací, případně jsme využívali internetové překladače. Maminky byly milé a snažily se domluvit.

Děti, které k nám nastoupily, zvládaly adaptaci bez větších problémů. České děti přijaly své nové kamarády okamžitě a zapojily je do svých aktivit. Komunikační bariéru zvládají perfektně, učí se mezi sebou navzájem, hodně svým kamarádům z Ukrajiny pomáhají.

V měsíci dubnu nás navštívili zástupci ČŠI, aby mapovali začlenění ukrajinských dětí do vzdělávacího procesu. Byli mile překvapeni, jak vše funguje bez sebemenších problémů.


Autorka: Bc. Eliška Smetanová, ředitelka MŠ Chomutov a členka Krajského kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání v Ústeckém kraji

Zpět