Havlíčkobrodsko: Ukrajinské bohemistky o výuce češtiny

Jedním z cílů Metodických kabinetů, které vznikly v rámci projektu SYPO, je reagovat na aktuální potřeby učitelů. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se v současné době čeští učitelé potýkají s otázkou, jak integrovat do výuky ukrajinské žáky. Klíčová je samozřejmě otázka jazyková.

Z tohoto důvodu se na téma výuky češtiny jako cizího jazyka zaměřilo setkání havlíčkobrodského oblastního kabinetu Český jazyk a literatura Kraje Vysočina, které proběhlo v Krajské knihovně Vysočiny 25. května 2022. Jako hosté byly pozvány dvě ukrajinské studentky bohemistiky na Užhorodské národní univerzitě, které v posledních dvou měsících v rámci stáže vyučují na školách v Chotěboři ukrajinské děti češtinu.

Tyto dívky sdílely své zkušenosti s výukou a seznámily pedagogy s hlavními rozdíly mezi češtinou, ukrajinštinou, ale i ruštinou, neboť značná část příchozích studentů pochází z východních ruskojazyčných oblastí Ukrajiny. Přítomní se dozvěděli informace o výuce na ukrajinských školách (např. od kdy studují ukrajinské děti angličtinu), ale i o studiu bohemistiky na Ukrajině. Vděčným tématem byli tzv. „falešní přátelé“, tj. zrádná slova, která v obou jazycích obdobně znějí, ale znamenají něco jiného. Pedagogové diskutovali o nejčastějších problémech, na které naráží při výuce češtiny u dětí z Ukrajiny (např. výslovnost, obzvláště měkčení, přízvuk a délka, problémy plynoucí z rozdílu mezi azbukou a latinkou, kupř. záměna „y“ a „u“).

Přítomný byl i Mgr. Lukáš Válka, krajský koordinátor pro výuku žáků-cizinců, který představil, jaké formy podpory poskytuje Národní pedagogický institut školám s ukrajinskými žáky jako jsou např. nabídka překladů důležitých dokumentů a možnost bezplatného tlumočníka při složitějších jednáních, nabídka on-line konzultací k adaptaci UK žáků či možnost zúčastnit se webináře týkajícího se adaptace dětí z Ukrajiny.

V rámci setkání byly ukázány i některé dostupné učebnice sloužící pro výuku češtiny pro cizince a byly také doporučeny internetové stránky věnující se výuce češtiny jako druhého jazyka.

Přítomní se shodli, že největším problémem je nesystematické začleňování žáků-cizinců na jednotlivých školách, hlavně v jednotlivých předmětech. Často na školách chybí koordinátor a výuka je rozdílné kvality.

Členové kabinetu setkání ocenili a vyjádřili přání věnovat se tomuto tématu na podzim, například v rámci webináře. Diskuse byla přínosná nejenom z hlediska získaných informací, ale také proto, že dala pedagogům prostor vzájemně sdílet jejich problémy a obavy. A také v tom spočívá přínos metodických kabinetů.

   


Autorka: Mgr. Lucie Dostálková, vyučující na Gymnázium Chotěbořčlenka Krajského metodického kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina a předsedkyně Oblastního metodického kabinetu Český jazyk a literatura v oblasti Havlíčkobrodsko

Zpět