Další předměty mají Kabinety. Třeba na Vysočině!

V pondělí 13. června se na jihlavském NPI ČR sešly dvě skupinky učitelů. Na první pohled bylo jasné, že na ně je únava z konce školního roku krátká. Optimismus a chuť do práce měli stejně jako na začátku školního roku.

Práce, která je čeká, je také optimistická. Zástupci Kabinetu Cizí jazyky a Kabinetu Společenskovědní vzdělávání rozšířili pětičlennou rodinu těch stávajících. A protože ctí mezipředmětové vztahy, sešli se i se zástupci Kabinetu Český jazyk a literatura.

Plány jsou velkolepé. Od nového školního roku vytvořit na Vysočině síť učitelů všech cizích jazyků, dějepisu a občanské nauky, propojit aktivní učitele a vytvořit podmínky pro spolupráci uvnitř i napříč Kabinety. Cílem je zkvalitnit výuku a vytvořit podmínky pro pravidelné setkávání a sdílení učitelů, navázat spolupráci s dalšími projekty a postupně se zapojit do změny obsahu vzdělávání tak, jak je připravovaná v revizi rámcových vzdělávacích programů. Platforma aktivity Kabinety je pro to ideální.

   


Autorka: Mgr. Soňa Havlíčková, vyučující na Střední škole stavební v Třebíči, členka Národního kabinetu Český jazyk a literatura a předsedkyně Krajského kabinetu Český jazyk a literatura Kraje Vysočina

Zpět