Oblastní kabinet Teplicko: sdílení aktuálních problémů a postřehů

Naše škola je do projektu SYPO zapojena dlouhodobě. Dne 15. 6. 2022 proběhlo v pořadí druhé zasedání učitelů českého jazyka a literatury, jehož cílem je vždy diskuse o problémech v oboru napříč základními a středními školami.

Na začátku setkání jsme se seznámili s novými členy Oblastního kabinetu Teplicko. Členům byla představena nabídka plánu přímé podpory a diskutovali jsme o přínosu jednotlivých programů nabízených projektem SYPO. Kladně byly hodnoceny zejména webináře zaměřené na tandemovou výuku, práci s poezií ve výuce literatury či integraci cizinců do výuky. Diskutovány byly mj. otázky integrace žáků z Ukrajiny, na zapojených školách je to otázka zejména základního školství. Stejně tak i práce na integraci IT do ŠVP na ZŠ. Také byla konstatována vyšší neúspěšnost u letošních maturitních zkoušek napříč školami, způsobená pravděpodobně dopady distanční výuky.

Termín dalšího jednání byl stanoven předběžně na říjen 2022.

Oblastní kabinet Český jazyk a literatura Teplicko v současnosti zahrnuje členy ze škol

  • HŠ, OA a SPŠ Teplice,
  • ZŠ Dubí 1,
  • ZŠ a MŠ Teplice Koperníkova,
  • Střední škola stavební a strojní, Teplice,
  • Gymnázium Teplice a
  • ZŠ Bystřany.

Doufáme, že brzy rozšíříme své řady o kolegyně a kolegy z dalších škol.


Autor: Mgr. Josef Huf, vyučující na HŠ, OA a SPŠ Teplice, člen Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji a předseda Oblastního kabinetu Český jazyk a literatura Teplicko

Zpět