Historicky první setkání Oblastního kabinetu Cizí jazyky na Teplicku 

Středa, 7. prosince 2022 byl dnem, na kdy předsedkyně Oblastního kabinetu Cizí jazyky Teplice Mgr. Kateřina Appelová svolala členy k prvnímu setkání, které bylo vlastně i prvním ze všech oblastních kabinetů pro Cizí jazyky v Ústeckém kraji. Protože nás v Chomutově podobné úvodní setkání teprve čekalo, rozhodl jsem se vydat na návštěvu pro inspiraci. A protože schůzka byla velmi povedená, myslím, že by bylo dobré se podělit o jejím průběhu i na tomto blogu. 

První dojem na mě udělalo místo konání, kterým je nádherná vilka, kde sídlí Regionální knihovna Teplice.    

Kateřina Appelová jasně všem přítomným deklarovala: “Nejsem tu od toho, abych určovala, ale spíš moderovala vaše nápady a spolupráci.”  Každý účastník schůzky obdržel dotazník, kde byl i dostatečný prostor pro další náměty a pro reflexi týkající se práce v oblastním kabinetu.  

Témata setkání

Pro začátek ale předsedkyně přeci jen “vykopla” nějaká témata. Jedním z nich bylo téma propojení spolupráce mezi ZŠ a SŠ. Přítomní se zamýšleli, jaká mají SŠ očekávání od “hotového” žáka ze ZŠ a naopak. Často zde rezonovalo, že někteří učitelé ZŠ přípravu na SŠ přeceňují a slepě a nespravedlivě se jen věnují žákům, kteří chtějí studovat na střední škole. Za sebe musím uvést poznámku jedné z učitelek, která řekla, že učitel na ZŠ by měl hlavně učit tak, “aby to ty děti bavilo”.  

Dalším nápadem pro debatu, zamyšlení a případnou další spolupráci v regionu Teplicka byla představa společné práce na pracovním materiálu, který by sloužil k bližšímu seznámení s lázeňskými reáliemi Teplicka. Výsledná podoba by byl nejspíše pracovní list, který by se dal ale možná využít i jako audioprůvodce, či hra. Němčinářky již měly zkušenost s tvorbou Stadtrallye, popisem tohoto jejich teplického vynálezu zaujaly ostatní přítomné, dle jejich reakcí. Přítomní se shodli, že popis jejich města v souvislosti s lázeňstvím je téma, které místní obyvatelé v reálném životě často potřebují. Zároveň si všichni zúčastnění myslí, že je podstatné pro mladého člověka být seznámen s místem, kde žije, a to na úrovni občana dvacátých let současného století,  tzn. být dostatečně jazykově vybaven na dané téma hovořit. Dalším důležitým faktem je, že lázeňské téma bývá náplní maturitních témat napříč většiny středních škol na Teplicku.  

Třetím výkopovým tématem bylo známkování. A já jen dodávám, že Národní kabinet Cizí jazyky pracuje na vydání první metodické příručky, nazvané Formativní hodnocení v hodinách cizího jazyka. Tato příručka by měla být vydána začátkem roku 2023. Další setkání oblastního kabinetu v Teplicích je zatím přibližně naplánováno na nějakou středu, ale jisté je, že v dubnu. Zdá se proto, že toto téma tu může rezonovat v dubnu o to více.  

Podnět k MŠMT a okamžitá odezva

Přidám zde ještě jednu informaci, která sice přímo nesouvisí s teplickým úvodním setkáním, ale je zdejší zásluhou a proto stojí za uvedení. Na setkání Krajského kabinetu Cizí jazyky v Ústí nad Labem jsem jako člen Národního kabinetu požádal o podněty, které mohou být řešeny v rámci kompetencí členů tohoto kabinetu, jenž je tvořen mimo jiné i zástupci MŠMT, Cermatu, ČŠI, NPI apod. Teplice prostřednictvím paní Mgr. Appelové vznesli podnět k řešení zmatků ohledně nové podoby maturitních zkoušek, kdy učitelé nerozumí systému profilových a státních zkoušek, nevědí jak zadat písemnou část a jak ji hodnotit. Nejsou proto tyto informace schopni ani předat svým studentům a jejich rodičům. Tyto informace nejsou ani dohledatelné na internetu. Podnět jsem za Teplice a za náš ústecký kabinet na jednání Národního kabinetu přednesl, a ten se setkal s mohutnou odezvou. Vznikla pracovní skupina, která vytvoří webinář k zadávání písemných prací a jejich hodnocení. Do metodické příručky Formativní hodnocení bude přidána i část týkající se maturitní zkoušky. Proběhne jednání s Cermatem k možnosti použít jejich metodiku. MŠMT přislíbilo uveřejnit informace na svém webu.  

Myslím, že se toho v Teplicích událo dost. Předsedkyně navrhla, že jedno z dalších setkání může pokračovat neformálně u piva. Skvělé! Jo Teplice... Jsou to moc krásné lázeňské město... 

     


Autor: Mgr. David Ďulík, vyučující na Gymnáziu Kadaň, člen Národního kabinetu Cizí jazyky a předseda Krajského kabinetu Cizí jazyky v Ústeckém kraji 

Zpět