Partnerská kooperace? I tu nabízejí Kabinety

Současná nabídka vzdělávání učitelů je široká. V rámci projektu SYPO, aktivity Kabinety, si však učitelé mohou vyzkoušet i některé netradiční formy.

Češtináři z Krajského metodického kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina se sešli 6. března 2023 na Střední škole stavební Třebíč, aby si prožili hodiny vedené doc. Stanislavem Štěpáníkem, předsedou Národního kabinetu ČJL. Hodiny vedené v souladu s komunikačním pojetím výuky českého jazyka a literatury byly pro všechny zajímavou zkušeností.

Po hospitaci v hodině následoval její rozbor, kterého se zúčastnili i žáci. Společně diskutovali o průběhu, cíli a přínosu hodiny. Postavit vedle sebe zážitek žáků, učitele, který vedl hodinu, a učitelů, kteří přihlíželi, bylo nesmírně inspirativní.

Diskuze nad konkrétní hodinou se postupně proměnila v diskuzi nad dalšími tématy, které mezi učiteli rezonují. Dostalo se na maturitní zkoušku, revizi RVP a mnohé další.

Setkání učitelů Třebíčska opět ukázalo, že Kabinety splňují jeden ze svých cílů beze zbytku. Učitelé zcela přirozeně sdíleli svoje zkušenosti. Na závěr všichni ocenili netradiční formu a přátelskou atmosféru akce.

      


Autorka: Mgr. Soňa Havlíčková, vyučující na Střední škole stavební Třebíč a předsedkyně Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina 

Zpět