Matematika? V Hradci Králové určitě ano

Dne 4. dubna 2023 byl na Katedře matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s projektem SYPO NPI ČR realizován interaktivní výukový program k matematice připravený studenty Pedagogické fakulty a didaktiky Přírodovědecké fakulty UHK. Pod expertním vedením PhDr. Jany Cachové, Ph.D., která pracuje na Katedře matematiky a v Centru oborových didaktik na PřF UHK a je zároveň členkou krajského metodického kabinetu Matematika a její aplikace v projektu SYPO, přichystali budoucí učitelé matematiky Výukový program v matematice pro vybrané třídy 1. stupně ZŠ.

Studenti učitelství pro 1. Stupeň ZŠ připravili v první fázi výukového programu šest didaktických her, tematicky jednotně zaměřených na rozvoj matematického myšlení. Téma a matematický obsah her byly vybrány studenty podle úrovně dovedností konkrétní třídy, která se výukového programu zúčastnila.

V druhé fázi byla realizována práce s pomůckami a modely. Tato aktivita navazovala  na výše zmíněné didaktické hry. Žáci ZŠ se střídali na šesti stanovištích, kde byly představeny vybrané pomůcky společně se sadou vhodných úkolů přiměřených věku žáků – např. Magformers, Spiegeltangram, Početní špalíčky, Králík Kuk, Tučňáci na ledu, Soma krychle atd.

Realizace programu se zúčastnili nejenom žáci prvního stupně ZŠ z Královéhradeckého kraje, včetně učitelského doprovodu, ale také studentky ze Španělské univerzity Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, které mají praxi na PřF UHK v rámci projektu Erasmus+.

Velkým přínosem tohoto programu byla nejenom možnost studentů univerzity prakticky vyzkoušet vlastní didaktické hry a sledovat spontánní reakce dětí, ale také diskutovat s učiteli z praxe o možnostech implementace didaktických her do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. Největší odměnou pro všechny zúčastněné byly bezesporu rozzářené oči dětí, které se zapojovaly bez sebemenšího zaváhání do všech prezentovaných didaktických her.

Celkem se tohoto programu zúčastnilo 12 základních škol a 48 žáků prvního stupně ZŠ. Organizátoři byli přítomnými učiteli vyzváni, aby byly takovéto programy z důvodu velkého zájmu (nejen učitelů, ale i rodičů dětí) nadále nabízeny a to i pro další předměty (český jazyk, prvouka).

              


Autorka: Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D., odborný krajský metodik v projektu SYPO v Královéhradeckém kraji

Zpět