Setkání kabinetů přímo ve školách? Dobrý nápad

Krajské kolokvium krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji se konalo na Gymnáziu v Jateční ulici v Ústí nad Labem 28. března 2023. A jak se pořádání kolokvia přímo ve škole osvědčilo? Jednoduše skvěle.

Všichni členové kabinetu mimo prohlídku školy a povinné záležitosti jednání absolvovali hospitaci v hodině informatiky, která byla velmi pěkně propojená s češtinou, a v hodině matematiky, kde měli možnost sledovat v přímém přenosu zapojení digitální kompetence do výuky samotné – žáci primy gymnázia velmi zaujatě a nadšeně počítali své matematické úlohy podle QR kódů, pod nimiž se skrývaly nejrůznější příklady. A nakonec ani 3D tiskárna češtinářům nemusí být cizí, jak si mohli sami „osahat“ prostřednictvím tipů a návodů správce ICT na gymnáziu.

        https://www.projektsypo.cz/images/Usti_01.jpeg


Autorka: Mgr. Radka Brejchová, ředitelka Gymnázia Ústí nad Labem, Jateční 2předsedkyně krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Ústeckém kraji a místopředsedkyně národního kabinetu Český jazyk a literatura

Zpět