Divadelní techniky a improvizační hry ve výuce cizích jazyků v Pardubickém kraji

Jednu z forem spolupráce metodických kabinetů – partnerskou kooperaci, hospitaci – s názvem "Divadelní techniky a improvizační hry ve výuce cizích jazyků" přijel lektorovat Eric Cénat, umělecký ředitel francouzského divadla Théâtre de l’Imprévu, herec, režisér, autor divadelních adaptací literárních děl, lektor workshopů a seminářů zaměřených na divadelní techniky a aktivity (Francie, Řecko, Ukrajina, Itálie), umělecký ředitel mezinárodního studentského divadelního festivalu Frankoscény.

Velké poděkování patří předsedovi Krajského metodického kabinetu Cizí jazyky panu Mgr. Přemyslu Machatému, který tuto specifickou a originální partnerskou kooperaci, hospitaci ve spolupráci se SYPO zajistil, domluvil lektora a v průběhu celé akce simultánně tlumočil. Akce byla určena pro pedagogy cizích jazyků (2. stupeň ZŠ a pro pedagogy SŠ) a uskutečnila se na Gymnáziu Dašická Pardubice, kde je předseda Krajského metodického kabinetu Cizí jazyky Mgr. Přemysl Machatý pedagogem.

Netřeba dalších komentářů – z fotek je vidět průběh této originální akce - rozvoj verbálních i nonverbálních výrazových prostředků a komunikačních dovedností, které lze posilovat improvizačními cvičeními. Pedagogové budou schopni své žáky a studenty navést, jak správně řešit komunikační situaci v cizím jazyce tj. práci s tělem, soustředění, zpracování emoce, hledání řešení, představivost.

Díky osvojení základních divadelních technik, které pedagogům umožní získat sebedůvěru v oblasti individuální a skupinové spolupráce, budou pedagogové schopni kreativně přistupovat k náplni jednoho ze základních cílů RVP výuky dalšího cizího jazyka – interkulturním komunikačním kompetencím.

   https://www.projektsypo.cz/images/Pardubice_01.jpg  https://www.projektsypo.cz/images/Pardubice_02.jpg   https://www.projektsypo.cz/images/Pardubice_03.jpg   https://www.projektsypo.cz/images/Pardubice_04.jpg   https://www.projektsypo.cz/images/Pardubice_05.jpg   https://www.projektsypo.cz/images/Pardubice_07.jpg   


Autorka:  Mgr. Jana Kuchyňková, odborný krajský metodik v Pardubickém kraji

Zpět