Kabinet Informatika a ICT na návštěvě v SSZŠ Litvínov

V úterý dne 25. 4. 2023 proběhlo již v pořadí 9. krajské kolokvium metodického kabinetu Informatika a ICT v Ústeckém kraji. Tentokrát se nám dostalo příjemného pozvání na Soukromou sportovní školu s.r.o. v Litvínově, kde vyučuje jeden ze členů krajského metodického kabinetu, Ing. Pavel Šiktanc.  

Ředitel školy, Mgr. Pavel Škramlík, nás srdečně přivítal a celé setkání uvedl. Mimo povinné záležitosti spojené s chodem projektu SYPO měli členové metodického kabinetu možnost prohlídky školy a jejího vybavení i s pozváním do školní jídelny, které nemůžeme dát méně než pět hvězd. 😊 Po společném obědě jsme navázali hospitací vedenou panem Ing. Pavlem Šiktancem, který nám blíže představil IT vybavení školy s možností vyzkoušet si několik IT pomůcek využitelných ve výuce, a to nejen v hodinách informatiky. Konkrétně jsme měli možnost zkusit si práci s micro:bity v prostředí „makecode“, např. ve spojení s programováním jednotlivých světel na LED pásce, či využití ClassVR v jednotlivých předmětech. Členové kabinetu se ale také inspirovali navzájem a dovezli si s sebou několik dalších pomůcek, robotů a stavebnic, které představili svým kolegům. Konkrétně například micro:bit robotického pejska, vzdělávací sadu od společnosti Trihorse a programovatelnou stavebnici Nezha.  

Děkuji všem zúčastněným, jmenovitě pak panu Šiktancovi a panu řediteli Škramlíkovi za velmi milé přivítání a organizační zajištění našeho setkání. Věřím, že bylo pro všechny obohacující a inspirativní! 

   https://www.projektsypo.cz/images/Litvinov_01.jpeg    https://www.projektsypo.cz/images/Litvinov_02.jpeg  https://www.projektsypo.cz/images/Litvinov_03.jpeg  https://www.projektsypo.cz/images/Litvinov_04.jpeg    https://www.projektsypo.cz/images/Litvinov_06.jpeg  https://www.projektsypo.cz/images/Litvinov_07.jpeg


Autorka:  Mgr. Lucie Melechovská, odborný krajský metodik v Ústeckém kraji

Zpět