Češtináři na Vysočině vyrazili na poslední setkání na Petrkov

Rozlučkové oblastní kolokvium Kabinetu českého jazyka a literatury pro oblast Havlíčkobrodsko (Kraji Vysočina) se konalo na netradičním místě – v objektu Zámku Petrkov u Havlíčkova Brodu. Ten nedávno dostal do vlastnictví Památník národního písemnictví a vytvořil zde česko-francouzské kulturní centrum. Tamější expozice připomíná život a dílo básníka a grafika Bohuslava Reynka a jeho francouzské manželky, básnířky Suzanne Renaud.

Setkání mělo seznámit pedagogy s tímto místem oplývajícím silným geniem loci a přiblížit jim osudy a dílo obou manželů. Mělo též učitelům ukázat rozmanité didaktické možnosti, jakými lze uchopit Reynkovo nelehké dílo tak, aby bylo přístupné žákům 2. stupně a středoškolským studentům.

Vedoucí centra pečující o Reynkův odkaz, PhDr. Lucie Tučková, PhD., připravila pro pedagogy materiál, na kterém ve své zanícené přednášce demonstrovala postupy, které by mohly přiblížit Reynkovu poetiku žákům. Následný dokument s názvem Petrkov 13 představil životní osudy obou umělců a výzvy, které jim přinesly bouřlivé historické události 20. století. Účastníkům byla také poskytnuta výtvarně-literární metodika a pracovní listy, které zpracovaly členky kabinetu Mgr. Štěpánka Fichtnerová a Mgr. Lucie Dostálková.

Přítomní pedagogové byli místem i příběhem, který v sobě nese, okouzleni. Setkání některé z nich inspirovalo k tomu vzít sem své žáky a nebát s nimi ponořit se do básníkových textů.

  https://www.projektsypo.cz/images/Petrkov_01.jpg  https://www.projektsypo.cz/images/Petrkov_01.jpg  https://www.projektsypo.cz/images/Petrkov_01.jpg  https://www.projektsypo.cz/images/Petrkov_01.jpg


Autorka: Mgr. Lucie Dostálková, vyučující na Gymnázium Chotěboř a předsedkyně Oblastního metodického kabinetu Český jazyk a literatura pro Havlíčkobrodsko

Zpět