POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ JAZYKÁŘŮ TEPLICKA A ZÁSTUPCŮ RADNICE V KNIHOVNĚ PŘIJALA I UMĚLÁ INTELIGENCE

První květnová středa v Regionální knihovně Teplice patřila opět jazykářům. Odpoledního setkání svolaného předsedkyněmi Krajského kabinetu Cizích jazyků v Ústeckém kraji Věrou Rakovou (ZŠ Metelkovo) a Kateřinou Appelovou (Gymnázium Teplice) se zúčastnilo 17 vyučujících cizích jazyků ze škol celého Teplicka. Setkání navazovalo na to předešlé podzimní a uskutečnilo se v rámci projektu NPI ČR SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů).  

Za půl roku se podařilo posunout společný projekt s pracovním názvem Na exkurzi v cizím jazyce, a to především díky přístupu zástupců města. Díky spolupráci s Mgr. Peterkovou a PhDr. Houdkovou a jejich patronátu si projekt našel své místo, a to přímo na webu města Teplice. V budoucnu tedy budou moci učitelé sdílet své pracovní listy určené pro práci s žáky/studenty přímo v terénu při exkurzích ve městě a jeho okolí. Spolupráce a sdílení dobré praxe je jedním z hodnotových pilířů projektu SYPO a my máme radost, že teorie získala konkrétní obrysy.  

V druhém bloku setkání přišla na řadu méně hmatatelná, ale čím dál více skloňovaná AI. Pro učitele, kteří zvládli covid, výuku online a mílovými kroky se posunuli při tvorbě interaktivních materiálů, to znamená jediné – jedeme dál. Eva Nečasová z iniciativy AI dětem odpovídala, názorně předváděla, komentovala, poskytovala kontext, představila přehled historie AI, přímé tipy do vyučovacích hodin. Děkujeme, pro zájemce doporučujeme skvělý web AI dětem, který poskytuje nejen učitelům jasné odpovědi, souvislosti, návody, ale třeba i bezplatný online kurz Elements of AI. Vítejte v 21. století! 

Poslední část setkání se přehoupla v diskuzi ve skupinkách, sdílení zkušeností, oprašování a navazování nových kontaktů. Celé setkání jsme zakončily pořízením skupinového fota.  

Na závěr musíme ještě vyslovit velký dík paní ředitelce Regionální knihovny Teplice PhDr. Ivaně Slunéčkové za opakované poskytnutí prostor pro naše SYPO kolokvium, bez něj by to nešlo.

Těšíme se na zimní setkání. 

  https://www.projektsypo.cz/images/Teplice_18052023_05.jpeg  https://www.projektsypo.cz/images/Teplice_18052023_05.jpeg  https://www.projektsypo.cz/images/Teplice_18052023_05.jpeg  https://www.projektsypo.cz/images/Teplice_18052023_05.jpeg


Autorky:

Zpět